Machame Lutheran Hospital, Tanzania

Machame sjukhus startades av tyska missionärer i slutet av 1800-talet och är ett missionssjukhus tillhörande evangelisk-lutherska kyrkan.
Machame sjukhus startades av tyska missionärer i slutet av 1800-talet och är ett missionssjukhus tillhörande evangelisk-lutherska kyrkan.
Publicerad: 08 mar 2021
Lästid: ca

I dag har sjukhuset mer än 120 vårdplatser och ger öppenvård till ca 150 patienter. Sjukhuset har även mobila team för primärvård och palliativ hembaserad sjukvård i närområdena. Machame sjukhus har också en sjuksköterskeskola där studenter genomgår en treårig diplomautbildning.

Dina studier här

Du gör modulen VIL/VFU inom kvinnors och barns hälsa på Machame Lutheran Hospital. Det kan vara bra att komma ihåg att VFU i Tanzania kan se rätt annorlunda ut än i Sverige. 

 

 • Du kommer inte att ha en officiell handledare under dina studier, utan kommer att tilldelas en ansvarig person beroende på plats och dag. Personalen är ofta underbemannad och därför får du som student vara beredd på att ta stort eget ansvar för ditt lärande.
 • På grund av språkhinder kommer du som student inte kunna vara lika delaktig och ha patientkontakt på samma sätt som hemma. Detta innebär att din roll under VFU:n kommer att vara mer observerande.
 • I vissa fall, när personalbristen har varit stor, har studenter ombetts att själva ta över mer eller mindre avancerade fall. Det är viktigt att du som student är medveten om dina egna begränsningar, din roll som student och ditt ansvar under VFU:n och säger nej när du inte är redo för vissa typer av uppgifter. 

 

Språk

Tanzanias officiella språk är swahili, men engelska är undervisningsspråk inom den högre utbildningen. Detta betyder att även om du kan kommunicera med sjuksköterskestudenter, lärare och sjukhuspersonal på engelska så är det i många sammanhang, exempelvis i kontakter med patienter, inte möjligt.

Du som ska studera här rekommenderas därför starkt att lära dig lite swahili innan avresa. Även om du inte lär dig tillräckligt för att kommunicera kan en hälsningsfras eller ett par ord göra stor skillnad för hur mycket tillit patienten känner för dig. 

Praktisk information

Nedan följer praktisk information gällande förberedelser och aspekter under utbytet i Machame.

 

 

Visum

Du ska ansöka om studentvisum online, före din avresa, på följande sida:

OBS! Kom ihåg att den här informationen endast gäller om du har svenskt medborgarskap. Om du har annat medborgarskap ansvarar du själv för att ta reda på om du behöver en annan typ av visum och vad som krävs för att ansöka. IC hjälper gärna till med dokumentation som du kan tänkas behöva.

Inbjudningsbrev och studieintyg 

 1. Du kommer att bli ombedd att e-posta ditt passnummer till Röda Korsets Högskola på ic@rkh.se då det behövs för ditt inbjudningsbrev från Machame. Detta görs i god tid före avresa.
 2. Machame e-postar inbjudningsbrevet till oss på Röda Korsets Högskola som skickar det vidare till dig. Du får även ett intyg från Röda Korsets Högskola på att du studerar här. Båda intygen/breven använder du för att söka studentvisum, online, till Tanzania.
 3. Du meddelar själv Machame (kontaktuppgifter finns på ditt learning agreement) dina exakta ankomst-och avresedatum för att du ska få boende på campus. 
 4. Kom ihåg att skriva till Machame även några dagar före din ankomst för att påminna om den.
 5. Vid ankomst till Machame kommer du att få betala registreringsavgiften samt kostnaden för boende i amerikanska dollar.  

 

Kostnader 

 • Flygbiljetter: Du bekostar själv flygbiljetterna till och från landet.
 • Boende: Du som student bekostar boendet på skol- och sjukhusområdet själv: 250 USD (detta gäller även om du väljer att bo på ett annat boende).
 • Registreringsavgift: Röda Korsets Högskola betalar registreringsavgiften på 150 USD (du får dessa av RKH på ditt konto innan utlandsstudierna och du tar med dig dessa till Machame).
 • Visum: du ansöker om studentvisum online, kostnad cirka 50 USD. 
 • Försäkring: Du omfattas av högskolans tjänstereseförsäkring under din studieperiod samt av en allmän ansvarsförsäkring, en så kallad general liability-försäkring, under din VFU. Du är själv ansvarig för att läsa igenom vad försäkringarna innefattar.
 • Övrigt: Du betalar övriga kostnader förenade med utlandsstudierna själv, såsom vaccinationer, lokala transporter och matkostnader.

 

För att få registreringsavgiften betald från Röda Korsets Högskola måste du fylla i ett onlineformulär ansökan om ekonomisk ersättning. Därefter hanteras din ansökan i ekonomiavdelningen och du får en utbetalning till dina i blanketten angivna kontouppgifter (normalt dröjer det mellan en och två veckor innan du får dina pengar, med undantag för fördröjningar under semestertider).

Du får med dig egen skyddsutrustning från RKH och det är krav på att denna används för att minska risken för smitta. På sjukhusen i Tanzania råder ofta stor brist på skyddsutrustning men även om det kan kännas obekvämt att du som student har mer utrustning än den lokala personalen, är det viktigt att du inte kompromissar med din säkerhet.

Boende

Du kommer att bo i ett hospital guesthouse som är delat rum med flera andra studenter samt eget kök. Elektricitet finns men strömavbrott är vanligt förekommande. 

Ankomst

Du ska i god tid före dina utlandsstudier meddela din ankomsttid och dag, samt datum för din vistelse i Machame till machamestudents@yahoo.com. Se även till att påminna om din ankomst någon vecka före avresa!

Det lättaste sättet att resa hit är att flyga till Kilimanjaro International Airport och sedan åka taxi i ca en timme för att nå sjukhuset. I informationen från sjukhuset kan du läsa mer om transporter samt annan praktisk information.

Kontakt

Kontaktuppgifter till kontaktpersoner i Machame finner du på ditt Learning agreement som upprättas när du har blivit antagen.