Bild på forskning i labb-miljö

Forskning vid Röda Korsets Högskola

Forskning vid Röda Korsets Högskola

Forskarna vid Röda Korsets Högskola har särskild kompetens inom globala och humanitära hälsofrågor.

Vår forskning

Röda Korsets Högskola ska vara ledande, ha spetskompetens och kunna bistå med expertis inom forskningsinriktningen ”Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv”. Inom den inriktningen bedriver forskarna vid högskolan projekt kring omvårdnad och kring hälsa.

Forskningen ska vara inkluderande för alla medarbetare, tydlig och relevant för våra utbildningar som ska vara uppenbart forskningsanknutna.

Forskningen ska också främja gemensamma aktiviteter som stärker högskolan som akademi och leder till en högkvalitativ och väl fungerande forskningsmiljö.

Två personer som håller händerna med varandra

Forskningsinriktning

Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv

Läs mer om vår forskningsinriktning
Bild med kort skärpa på bokhyllor

Våra forskare

Forskare vid Röda Korsets Högskola

Läs mer om våra forskare
tekning som visar en person

Samverkan med Svenska Röda Korset

Kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering

Läs mer om kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering

Forskningsnyheter

 • Ambulanspersonal under en hjälpinsats. Foto: Michael Folmer/Mostphotos

  Forskningsnyhet

  Etikronder utvecklar etikkunskap för ambulanssjukvården

  Mer information
 • Illustration av person som går på en väg med en regnbåge i bakgrunden

  Forskningsnyhet

  Flyktingar som är gay, homosexuella och bisexuella män behöver tryggt och bekräftade stöd

  Mer information
 • Patient som tas emot av en kvinnlig sjuksköterska

  Forskningsnyhet

  Kliniska lärandemiljön viktig under klinisk praktik i utbildningen

  Mer information

Läs mer om vår forskning