Vår forskningsinriktning

Röda Korsets Högskola bedriver forskning med forskningsinriktningen ”Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv”.
Röda Korsets Högskola bedriver forskning med forskningsinriktningen ”Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv”.
Publicerad: 19 okt 2023
Lästid: ca

Inom forskningsinriktningen "Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv" bedrivs forskning med fokus på att förbättra och utveckla omvårdnad för såväl enskilda personer som större grupper regionalt, nationellt och globalt.

Mångfacetterad forskning med ett flertal fokusområden

Forskningen är mångfacetterad och har ett flertal fokusområden som exempelvis upplevelser och erfarenheter av sjukdom, omvårdnad och omvårdnadshandlingar. Ett annat fokusområde är global omvårdnad och transkulturell omvårdnad. Teknik som tar en allt större plats inom hälso- och sjukvården är ytterligare ett fokusområde och här bedrivs forskningsstudier inom teknisk vårdvetenskap och e-hälsa. Ytterligare ett fokusområde är professionsforskning som inkluderar forskning om både lärande och profession. Här ligger fokus på pedagogisk och didaktisk forskning, forskning om kommunikation och hälsoinformatik. Forskning bedrivs också med fokus på befolkningens hälsa på såväl regional, nationell som global nivå. Här studeras personer som tillhör sårbara grupper, exempelvis hälsa och sociala förhållanden bland människor som har flytt och/eller är på flykt från krig och förföljelse, flyktingars hälsa, asylsökande samt tortyr- och krigsskadade. Ett annat fokusområde är kvinnor och barns hälsa, barns rättigheter och barnkonventionen. Utöver det studeras den allt äldre befolkningen med fokus att främja deras hälsa samt förebygga av ohälsa.

Fokusområden är:

  • Omvårdnad (upplevelser och erfarenheter av sjukdom, omvårdnad, omvårdnadshandlingar)
  • Transkulturell omvårdnad och global omvårdnad
  • Professionsforskning (pedagogisk och didaktisk forskning, kommunikation, hälsoinformatik)
  • Kvinnor och barns hälsa, barns rättigheter, barnkonventionen
  • Flyktingars hälsa och vård