Kris och säkerhet

Röda Korsets Högskolas krisplan och säkerhetsinstruktioner
Röda Korsets Högskolas krisplan och säkerhetsinstruktioner
Publicerad: 12 mar 2021
Lästid: ca

Krisplanen gäller för högskolans personal och studenter vid krissituationer. Krisplanen anger vilka åtgärder som ska vidtas när en olycka inträffar, när hot riktas mot högskolan eller en krissituation uppstår på arbetsplatsen.

Vid krissituation eller olycka

Skaffa en snabb överblick

  • Vad har hänt?
  • Hur många är drabbade?
  • Är någon skadad?
  • Är det möjligt att ge första hjälpen?
  • Finns någon kvar i olycksområdet?

Larmnummer

Larmnummer för särskild händelse eller kris

Tel. 08-790 7700

Numret går till KTH som Röda Korsets Högskola delar byggnad med och är bemannat dygnet runt.

Trygghetsnummer – väktarstöd

Tel. 08-790 9900

Trygghetsnumret går till KTH som Röda Korsets Högskola delar byggnad med och är bemannat dygnet runt.

Ring SOS Alarm, larmnummer 112, vid nödläge för att tillkalla

  • ambulans
  • räddningstjänst
  • polis

Uppsamlingsplats

Hälsovägen 7 till höger från entrén på plan 4 – Utanför Novum huset mot Hälsovägen. Se karta:

webbgrafik3.png

Kontakt

Louise Beskow
Förvaltningschef

+46 (0)8 587 516 83 louise.beskow@rkh.se

Louise Beskow