Kris och säkerhet

Röda Korsets Högskolas krisplan och säkerhetsinstruktioner
Röda Korsets Högskolas krisplan och säkerhetsinstruktioner
Publicerad: 08 sep 2023
Lästid: ca

Händelser och kris

Högskolan bevakar kontinuerligt händelser i omvärlden utifrån hur de påverkar högskolans verksamhet. Vår utgångspunkt är att följa myndigheters rekommendationer i krissitutationer och i andra fall där högskolans verksamhet berörs.

Vid krissituation eller olycka

Skaffa en snabb överblick

  • Vad har hänt?
  • Hur många är drabbade?
  • Är någon skadad?
  • Är det möjligt att ge första hjälpen?
  • Finns någon kvar i olycksområdet?

Larmnummer

Larmnummer för särskild händelse eller kris

Tel. 08-790 7700

Numret går till KTH som Röda Korsets Högskola delar byggnad med och är bemannat dygnet runt.

Trygghetsnummer – väktarstöd

Tel. 08-790 9900

Trygghetsnumret går till KTH som Röda Korsets Högskola delar byggnad med och är bemannat dygnet runt.

Ring SOS Alarm, larmnummer 112, vid nödläge för att tillkalla

  • ambulans
  • räddningstjänst
  • polis

Uppsamlingsplats

Hälsovägen 7 till höger från entrén på plan 4 – Utanför Novum huset mot Hälsovägen. Se karta:

webbgrafik3.png

Hitta hit

Kontakt

Louise Beskow
Louise Beskow
Förvaltningschef

+46 (0)8 587 516 83 louise.beskow@rkh.se

Louise Beskow