Utbildning & forskning i kreativ samverkan

Historiskt vilar vi på en stark tradition även om verksamheten idag inte är så traditionsstyrd utan står för förändringsbenägenhet och flexibilitet. Utvecklingen sker i takt med tiden och med ständig kreativitet. Högskolan har högt antal sökande studenter som efter examen är eftertraktade och gör avtryck på arbetsmarknaden. Studera hos oss


Nyheter

Fler nyheter
28 okt 2020

Study on post-traumatic stress among newly arrived children and young people points to continued need for support

A new study shows that a large proportion of newly arrived children in Sweden between the ages of 16 and 18 report high levels of symptoms that characterize post-traumatic stress disorder, PTSD. This is especially pronounced among those who came to Sweden as unaccompanied children from Afghanistan.

27 okt 2020

Möt Röda Korsets Högskola på Saco Studentmässa

Röda Korsets Högskola medverkar i årets Saco Studentmässa som äger rum 24-27 november. Mässan, som i år sker digitalt, är Sveriges största yrkes- och utbildningsmässa för personer som ska välja eftergymnasial utbildning.

16 okt 2020

Studie om posttraumatisk stress bland nyanlända barn och unga pekar på fortsatt behov av stöd

I dagarna publicerades en studie som visar att en stor andel bland nyanlända barn mellan 16 och 18 år rapporterar höga nivåer av symptom som kännetecknar posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Detta är särskilt uttalat bland de som kom till Sverige som ensamkommande barn från Afghanistan.

15 okt 2020

Sök nu till Queen Silvia Nursing Award

Queen Silvia Nursing Award med stipendium på 60 000 kr och möjligheten till en praktik delas ut till sjuksköterskestudenter som deltar i utvecklingen av omvårdnad med fokus på en välfungerande äldreomsorg och demensvård. Vi är stolta att Röda Korsets Högskolas studenter har erhållit stipendiet tre gånger sedan det startade 2013 och vi hoppas att många söker i år igen! Sista dag att söka är 6 november.

Forskning på RKH

Högskolan erbjuder en attraktiv och kreativ forskningsmiljö som i enlighet med rödakors­rörelsens visioner bedriver hälso- och vårdvetenskaplig forskning med globalt perspektiv.

Samverkan

RKH har lång erfarenhet av nära samarbeten nationellt och internationellt med olika aktörer.

Student

Här har vi samlat all information som rör dina studier hos oss

Om oss

Röda Korsets Högskola startades 1867 av Emmy Rappe och var den första icke-religiösa sjuksköterskeutbildningen i Sverige.

Kompetenscenter  för krigs- och tortyr-skaderehabilitering

Kompetenscenter för krigs- och tortyrskaderehabilitering

Arbeta med oss

Vill du jobba i en kreativ och modern högskolemiljö på ett av Sveriges största campusområden?

Lektor i omvårdnad

Placering: Hälsovetenskapliga institutionen Läs mer och ansök

Biträdande prefekt

Omfattning: 100% Placering: Hälsovetenskapliga institutionen Läs mer och ansök

Ledningsstöd

Omfattning: 100% Placering: Högskoleförvaltningen Läs mer och ansök

Ny kurs: Medicinsk teknik, digitalisering och eHälsa

Placering: Hälsovetenskapliga institutionen Läs mer och ansök

Ny kurs: Komplexa vårdbehov och utsatthet vid infektionssjukdomar

Placering: Hälsovetenskapliga institutionen Läs mer och ansök