Utbildning & forskning i kreativ samverkan

Historiskt vilar vi på en stark tradition även om verksamheten idag inte är så traditionsstyrd utan står för förändringsbenägenhet och flexibilitet. Utvecklingen sker i takt med tiden och med ständig kreativitet. Högskolan har högt antal sökande studenter som efter examen är eftertraktade och gör avtryck på arbetsmarknaden. Studera hos oss


Nyheter

Fler nyheter
25 nov 2020

Personlighet och eller inlärningsstil påverkar inte läkarstudenters attityd till interprofessionell utbildning visar ny studie

Interprofessionell utbildning ingår i hälso- och sjukvårdsutbildningar världen över. Nu visar en ny studie att personlighet och eller inlärningsstil inte påverkar läkarstudenters attityd till interprofessionellt lärande.

25 nov 2020

Sjuksköterskestudenter skattar sin yrkeskompetens i ny studie

För att möta hälso- och sjukvårdens ökande vårdbehov ställs höga krav på sjuksköterskors yrkeskompetens. En ny studie med sjuksköterskestudenter visar att de skattar sin kompetens inom värdebaserad vård högre än inom områden såsom ledarskap och organisation.

25 nov 2020

Europeiskt nätverk ökar kunskapen om mångfald och bidrar till samverkan över gränser mellan sjuksköterskor

Nätverket Florence Network in Nursing and Midwifery är ett professionellt nätverk som syftar till att bygga relationer mellan sjuksköterskor och barnmorskor från olika EU-länder i gemensamma frågor för att överskrida nationella och kulturella hinder. En ny studie visar att nätverket ökar medvetenheten kring mångfald inom vården och bidrar till att formell och informell kunskap inom yrkeskåren delas över gränserna.

24 nov 2020

Resultaten från kvalitetsuppföljning av verksamhetsintegrerat lärande presenteras

Verksamhetsintegrerat lärande, VIL, är en central del i högskoleutbildningar med inriktning mot hälso- och sjukvård. Här presenteras resultaten från kvalitetsuppföljningen av verksamhetsförlagd utbildning 2019-2020 som Region Stockholm har genomfört med hjälp av studenter, medarbetare och chefer vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, Karolinska Institutet och Röda Korsets Högskola.