Internationella utbyten för studier och jobb

Röda Korsets Högskola erbjuder en rad olika möjligheter för kortare utbyten inom ramen för Sjuksköterskeprogrammet. Klicka vidare för att lära dig mer om våra utbyten och för att få mer information.

Våra internationella samarbeten gör det möjligt för dig att ansöka om utlandsstudier både för teoretiska kurser såväl som verksamhetsförlagd utbildning.

Röda Korsets Högskola har ingått bilaterala avtal direkt med partnerlärosäten samt deltar i de större utbytesprogrammen Erasmus, Linnaeus-Palme och Minor Field Studies.