Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Utbytesmöjligheter

Här följer generell information om utlandsstudier på sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola. Möjligheterna kan variera mellan terminer och läsår.
Här följer generell information om utlandsstudier på sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola. Möjligheterna kan variera mellan terminer och läsår.
Publicerad: 08 mar 2021
Lästid: ca

Termin 3 | Termin 4 | Termin 5 | Termin 6

Det finns möjligheter för dig att studera utomlands beroende på vilken termin du läser. Mer information om vad du bör tänka på inför utlandsstudier finner du här:

Under läsåret 2020–2021 är alla internationella utbytesmöjligheter tyvärr inställda, liksom även höstterminen 2021.

Vårterminen 2022

Nu är det möjligt att ta del av utbytesstudier vårterminen 2022! Högskolan öppnar upp för utbyten inom EU och EES-området.

Termin 3

Globalisering och hälsa

Inom kursmodulen Globalisering och hälsa (7,5 hp) kan du välja att genomföra ett studiebesök hos en eller flera organisationers lokala verksamheter relaterade till hälsoarbete eller arbete med utsatthet. Du är själv ansvarig för att hitta lämplig/a organisationer där du kan genomföra studiebesök, i Sverige eller utomlands. Inom denna kurs kan du resa till alla länder utom USA och Kanada (p.g.a. försäkringshinder) eller länder/ områden som UD avråder att resa till. 

Observera att det är strikt förbjudet att åka till USA/Kanada eller länder/ områden som UD avråder att resa till, även i sådana fall där studenten skulle kunna organisera egen försäkring. 

Studiebesöket kan göras vid en eller flera organisationer under en period om mellan minst en dag och som mest två veckor. Observera att det endast handlar om en observation av organisationens praktiska aktiviteter. Det är ingen VFU och därför krävs det inte att det är en verksamhet där sjuksköterskor eller annan hälsoutbildad personal arbetar. Organisationens aktiviteter ska dock vara relevanta för hälsoarbete, arbete med utsatthet eller sårbarhet och ska kunna kopplas till en av de valda hälsoutmaningarna som tas upp inom kursen.

Studenterna delar in sig i grupper utifrån vald hälsoutmaning, men kan genomföra studien i olika länder och hos olika organisationer. Det viktigaste är att de kan relateras till samma globala hälsoutmaning. Det är också möjligt för flera studenter att studera samma organisation och aktiviteter, men samtliga gruppmedlemmar måste lämna in varsin individuell uppgift

Det är rekommenderat att i god tid börja kontakta möjliga organisationer för studien. I kontakt med organisationer kan följande brev lämnas:

Termin 4

Modulen VIL/VFU inom kvinnors och barns hälsa

I modulen VIL/VFU inom kvinnors och barns hälsa har du möjlighet att genomföra din verksamhetsförlagda utbildning omfattande fyra veckor vid något av följande sjukhus i Tanzania: Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) i Moshi eller vid Machame Lutheran Hospital i Machame i Tanzania. För att delta i det här utbytet krävs även att studenterna läser kursen Course for studies abroad, omfattande 3hp, innan och efter utlandsvistelsen. 

Utbytet sker inom ramarna för Röda Korsets Högskolas bilaterala samarbeten med de respektive partnerlärosätena.

Termin 5

Erasmus+

I termin 5 är det möjligt att studera 13 veckor (motsvarande 19,5hp) inom programmet Erasmus+. 

Dessa utbytesstudier sker till största del inom kursen Etik och ledarskap i global omvårdnad. Programmet innebär att du studerar vid ett av våra europeiska partnerlärosäten. Minst 8 veckor av utbytesstudierna utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (inom akutsjukvård och primärvård) men ofta läser studenterna även en teoretisk kurs. Du måste ha goda kunskaper i värdlandets språk (gäller ej Norden). Du får tillgodoräkna Erasmusstudierna inom din sjuksköterskeutbildning.

När du deltar i programmet får du ett stipendium för att täcka resekostnaderna och delar av levnadskostnaderna under utbytet. För närvarande erbjuds utbytesplatser i Oxford, London, Málaga, Madrid, Lyon, Tromsö samt Köpenhamn. Här kan du läsa mer om Erasmus+.

För att delta i Erasmusutbytet krävs även att studenterna läser kursen Course for studies abroad, omfattande 3hp, innan och efter utlandsvistelsen

Global nursing

I termin 5 finns även flera möjligheter att inom den valbara kursen Global nursing (7,5hp) bedriva fältstudier utomlands. 

Två studenter kan under två veckor studera i Santa Marta, Colombia genom vårt samarbete med Universidad del Magdalena. För att bli antagen till fältstudier i Colombia krävs goda kunskaper i spanska.

Två studenter kan under två veckor studera i Japan (gäller endast höstterminer) genom vårt samarbete med Japanese Red Cross College of Nursing (JRCCN). Goda kunskaper i engelska krävs.

Inom kursen Global Nursing kan studenter även välja att själva organisera fältstudier utomlands i två veckor vid valfri organisation som jobbar med omvårdnad och globala hälsofrågor relaterade till sociala orättvisor, ojämlikhet och mänskliga rättigheter (VG se kursplan). Val av land är då fritt, med undantag för USA och Kanada (p.g.a. försäkringshinder) eller länder/ områden som UD avråder att resa till. 

Observera att det är strikt förbjudet att åka till USA/Kanada eller länder/ områden som UD avråder att resa till, även i sådana fall där studenten skulle kunna organisera egen försäkring. 

Alla studenter som åker utomlands inom ramen för global nursing ska läsa kursen Course for studies abroad, omfattande 3hp, innan och efter utlandsvistelsen

Linnaeus-Palme - gäller enbart vårterminer 

Inom ramen för examensarbetet har högskolan ett student-och lärarutbyte med Kilimanjaro Christian Medical University College (KCMUCo), Moshi, Tanzania. Genom ett Linnaeus-Palmestipendium (som finansieras av Sida) om 20 000kr/student kan två studenter vid Röda korsets Högskola genomföra sitt examensarbete, under10-11 veckor vid KCMUCo.

Du, som student, väljer från några föreslagna uppsatsämnen och skriver uppsatsen på engelska. Du har en handledare på KCMUCo och en handledare vid Röda Korsets Högskola (som även kommer till KCMUCo under 2-3 veckor av din studieperiod där). Även om du skriver din uppsats själv kan du i viss utsträckning samarbeta med lokala studenter och få hjälp med språk och lokal kännedom. Du studerar alltså hela uppsatskursen vid lärosätet i Moshi och hela tiden med stöd från Röda Korsets Högskola.

Studentern som gör examensarbetet i Moshi gör det inom andra halvan av termin 5 istället för som brukligt i termin 6. Det betyder att de gör valbar kurs och modulen inom primärvård som normalt görs i termin 5, under termin 6s andra hälft.

För att delta i det här utbytet krävs även att studenterna läser kursen Course for studies abroad, omfattande 3hp, innan och efter utlandsvistelsen.

Mer information om Linnaeus-Palme

Termin 6

Examensarbete

Har du funderingar på att göra ditt examensarbete utomlands så ska du under termin 5, i samband med PM-kursmodulen, dock senast 31 oktober höra av dig till ansvarig lärare för examensarbeteskursen – Monir Mazaheri monir.mazaheri@rkh.se och till internationella kontoret, ic@rkh.se för att diskutera möjligheterna.

För dig som ska skriva examensarbetet utomlands är det obligatoriskt att läsa kursen Course for studies abroad, omfattande 3hp, som genomförs innan och efter utlandsvistelsen.

Minor Field Studies (MFS)

I termin 6 kan studenter som ska skriva examensarbete bedriva fältstudier i ett låg- eller medelinkomstland (enligt lista från Sida) och skriva sitt arbete om ett ämne som är relevant för utvecklingsfrågor och för Röda Korsverksamhet, genom att ansöka om det Sida-finansierade stipendiet Minor Field Studies (MFS). Om du beviljas stipendiet tillbringar du minst åtta av examensarbeteskursens tio veckor utomlands.

Du måste själv ordna med de kontakter som behövs för att du ska kunna genomföra studien i det valda landet. Du tilldelas dock handledare vid Röda Korsets Högskola under terminen innan du ska skriva uppsatsen. Du har kontakt med och stöd av handledaren inför och under hela din fältstudieperiod. Uppsatsen skrivs på engelska. Skriver ni i par behöver båda lämna in en ansökan.

När du deltar i programmet får du ett stipendium för att täcka resekostnaderna och delar av levnadskostnaderna utomlands. Läs mer om Minor Field Studies (MFS)

För att åka utomlands inom ramen för MFS krävs även att studenterna läser kursen Course for studies abroad, omfattande 3hp, innan och efter utlandsvistelsen.

Mer information om examensarbetet