bild på lokalerna med kort skärpa

Anmäla en avvikelse

Anmäla en avvikelse

Här hittar du information om processen för hantering av olika former av avvikelser vid Röda Korsets Högskola.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Om du som medarbetare eller student vid Röda Korsets Högskola påträffar fel/brister i verksamheten ska en anmälan om avvikelse göras.

Exempel på avvikelse

En avvikelse kan vara följande:

1. Tillbud: En avvikelse kan vara ett tillbud, dvs en händelse som hade kunnat leda till en skada eller olycksfall, men som slutade väl.

  • Exempel: Ett tungt föremål faller ned från en hylla, men som tur är blir ingen person skadad.

2. Arbetsskada: En händelse som leder till en personskada.

  • Exempel: Ett tungt föremål faller ned från en hylla och en person blir skadad.

3. Olyckshändelse: En händelse som leder till skada.

  • Exempel: Locket till mikrovågsugnen smälter och orsakar skada.

4. En otydlig process: Inom organisationen eller i utbildningen som orsakar allvarliga problem.

  • Exempel: Samir upplever att processen för hur man får inloggningsuppgifter till biblioteket är otydlig.

5. Avvikelse från uppförandekod och värdegrund: Om du ser eller själv upplever att något är i strid med Svenska Röda Korsets uppförandekod, högskolans värdegrund eller andra av högskolans regelverk ska detta anmälas. 

6. Brott: Om du ser något som är eller som du misstänker kan vara olagligt ska detta anmälas. Anmälan till polisen görs av den som är utsatt för brott eller bevittnat en händelse, men Röda Korsets Högskola tar gärna emot information om att det skett en händelse. 

  • Exempel: Nicole har blivit bestulen på sin dator i högskolans lokaler.

7. Övrigt: Om ingen av ovanstående punkter stämmer överens med din avvikelse, skickar du in ärendet som en övrig punkt. 

Så här anmäler du en avvikelse

I anmälan ska följande framgå:

  • Vilken form av avvikelse det handlar om
  • Vad som hänt
  • Var och när avvikelsen skedde
  • Vilka som berördes av avvikelsen

När du har registrerat din anmälan kommer den automatiskt att skickas vidare för handläggning. Anmälningar från medarbetare skickas anmälan till närmaste chef och anmälningar från studenter skickas till studierektor.

Visselblåsning

Om du misstänker att en allvarlig överträdelse av lagar, uppförandekoden eller andra regler har skett har du möjlighet att påtala detta genom så kallad visselblåsning. Det kan till exempel vara sådant som påverkar enskilda personers hälsa och liv, stora brister i säkerheten eller mutor, korruption eller ekonomisk brottslighet. Denna funktion kan även användas när du av något skäl inte kan eller vill använda normala informations- och rapporteringskanaler enligt ovan.

Visselblåsningen administreras av en extern part, revisionsbolaget PwC, för att säkerställa anonymitet samt för att säkerställa att ärenden följs upp.

Mer information

Kontakt

Om du har frågor eller önskar mer information är du välkommen att kontakta oss.