Håller hand

Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

Vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård vid vid Röda Korsets Högskola.

Vid Röda Korsets Högskola kan du utbilda dig till specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård. Utbildningen är på avancerad nivå och omfattar 60 högskolepoäng, inklusive examensarbete på magisternivå som ger behörighet till forskarutbildning. Utöver huvudämnet omvårdnadsvetenskap läser du bland annat medicinsk vetenskap, vårdpedagogik och folkhälsovetenskap.

Som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård kommer du att kunna göra skillnad både på person, organisation och samhällsnivå. Arbetet som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård handlar om att möta och stödja personer med psykisk ohälsa och att arbeta för att främja återhämtning, samt ansvara för att leda och utveckla omvårdnad i psykiatrisk vård, och samverka med andra professioner och närstående.

Programöversikt, kurser

Utbildningen är campusförlagd. Den teoretiska utbildningen sker på halvfart (50 procent), den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker på helfart (100 procent).

År 1

 • Avancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar inom psykiatrisk omvårdnad 7,5 hp
 • Hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa, 7,5 hp
 • Handledning inom omvårdnad och verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp
 • Komplexa vårdbehov och utsatthet vid psykisk ohälsa. Verksamhetsintegrerad kurs (VIL/VFU) 7,5 hp

År 2

 • Perspektiv på profession, ledarskap och utveckling inom omvårdnad 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och vetenskaplig metod 7,5 hp
 • Examensarbete inom omvårdnad 15 hp

Utbildningen är campusförlagd. Den teoretiska utbildningen sker på halvfart (50 procent), den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker på helfart (100 procent).

 

Fakta om programmet

 • Avancerad nivå
 • Omfattning
  60 högskolepoäng, halvfart
 • Studieform
  Campus
 • Programstart
  HT-2024

Utbildnings- och kursplaner med litteraturlistor

Catharina Frank

Hälsovetenskapliga institutionen

Catharina Frank

Docent, lektor, programansvarig för specialist-sjuksköterskeprogrammen

Visa andra kontaktvägar

Anmälan till specialistprogrammen

Infektionssjukvård, intensivvård och psykiatrisk vård

Här berättar lärare och studenter om specialistprogrammet i psykiatrisk vård vid Röda Korsets Högskola. Filmen spelades in 2021.

Student

All information om dina studier hittar du här.