Hög med papper

Publikationer

Publikationer

Här listas publikationer och rapporter inom ämnesområdet tortyr- och krigsskaderehabilitering.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Kompetenscentrets rapporter

Tamdjidi, R. & Nahlén Bose, C. (2023). Barn som överlevt tortyr. En systematisk litteraturöversikt om screening, dokumentation och behandling av tortyrskadade barn. Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering. Rapport 2023:4.

Jolof, L. & Rocca, P. (2023). Mitt hjärtas syster II. Kvinnors och vårdpersonals upplevelser av traumafokuserad behandling vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering. Rapport 2023:3.

Fredriksson, L. & Perrin, S. (2023). Evidensbaserad psykologisk behandling av posttraumatisk stress hos vuxna personer med erfarenhet av flykt. En kartläggande litteraturöversikt. Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering. Rapport 2023:2.

Diaz, M. & Wallin Lundell, I. (2023). Tortyrens påverkan på exekutiva funktioner. Konsekvenser av PTSD och traumatisk hjärnskada hos tortyröverlevare vid traumabehandling, asylprocess och integration. Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering. Rapport 2023:1. 

Jolof, L., Rocca, P. & Carlsson, T. (2022). Mitt hjärtas syster. Upplevelser av krig, tortyr och/eller flykt bland kvinnor och interventioner anpassade för dem - en litteraturstudie. Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering. Rapport 2022:1.

Johansson Metso, F., Sörenson, J. & Kulneff, S. (2021). Risker vid kognitiv utredning av äldre med migrationsbakgrund - ett utvecklingsarbete om sent debuterande posttraumatiskt stressyndrom. Migrationsskolan Rapport 2021:1.

Kompetenscentrets vetenskapliga artiklar

Jolof, L., Rocca, P., & Carlsson, T. (2024). Women's experiences of trauma-informed care for forced migrants: A qualitative interview study. Heliyon 2024, epub ahead of print. doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e28866

Jolof, L., Rocca, P., & Carlsson, T. (2024). Trauma-informed care for women who are forced migrants: a qualitative study among service providers. Scandinavian Journal of Public Health. 2024;0(0). doi:10.1177/14034948241237591

Gottvall, M., Kissiti, R., Ainembabazi, R., Bergman, H., Eldebo, A.,  Isaac, R., Yasin, S., Jirwe, M. & Carlsson, T. (2024) Mental health and societal challenges among forced migrants of diverse sexual orientations, gender identities and gender expressions: health professionals’ descriptions and interpretations. Culture, Health & Sexuality, DOI: 10.1080/13691058.2023.2298479

Jolof, L., Rocca, P. & Carlsson, T. (2024). Support interventions to promote health and wellbeing among women with health-related consequences following traumatic experiences linked to armed conflicts and forced migration: a scoping review. Arch Public Health 82, 8 (2024). https://doi.org/10.1186/s13690-023-01235-8

Gottvall, M., Brunell, C., Eldebo, A., Johansson Metso, F., Jirwe, M. & Carlsson, T. (2023). Post-migration psycosocial experiences and challenges amongst LGBTQ+ forced migrants: A meta-synthesis of qualitative reports. Journal of Advanced Nursing. Vol 79, 1, p.358-371.

Jolof, L., Rocca, P., Mazaheri, M. et al. (2022). Experiences of armed conflicts and forced migration among women from countries in the Middle East, Balkans, and Africa: a systematic review of qualitative studiesConfl Health 16, 46 (2022). https://doi.org/10.1186/s13031-022-00481-x

Studentuppsatser i samarbete med kompetenscentret

Aav, C., & Norgren, E. (2023). Sökandet efter trygghet : HBTQ+ Flyktingars upplevelser av vårdmöten efter migration. Examensarbete i omvårdnad, G2E, Sjuksköterskeprogrammet, Röda Korsets Högskola.

Kilander, S. (2023). Patienters upplevelser av rasism inom sjukvården : En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad, G2E, Sjuksköterskeprogrammet, Röda Korsets Högskola.

Placid Solimena, H. (2023). Barriers for help-seeking refugee- and asylum seeker women with mental ill-health : A qualitative interview study (Dissertation). Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), Röda Korsets Högskola.

Roshani, L. & Wendel, S. (2023). Lost in translation : Sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärer vid omvårdnad av patienter med annan kulturell bakgrund. Examensarbete i omvårdnad, G2E, Sjuksköterskeprogrammet, Röda Korsets Högskola.

Farzin, M. & Söderberg, L. (2023). Sjuksköterskors erfarenheter av att möta och vårda flyktingar. En litteraturöversikt. Examensarbete i omvårdnad, G2E, Sjuksköterskeprogrammet, Röda Korsets Högskola.

Eugenius, J. & Karlander, S. (2022). Flyktingar med historia av tortyr och andra potentiellt traumatiska händelser. Upplevelser i vårdmötet - en litteraturöversikt. Examensarbete i omvårdnad, G2E, Sjuksköterskeprogrammet, Röda Korsets Högskola. 

Åhs, F., & Karlsson, F. (2022). Språkbarriärer i vården : Migranters utmaningar till att uppnå god hälsa - en litteraturöversikt. Examensarbete i omvårdnad, G2E, Sjuksköterskeprogrammet, Röda Korsets Högskola.

Ghaderi, M., & Said Abrahim, J. (2022). Erfarenheten av sexuell hälsa hos kvinnor som har genomgått könsstympning. Examensarbete i omvårdnad, G2E, Sjuksköterskeprogrammet, Röda Korsets Högskola.

Rudin, E., & Videgård, M. (2022). Barriärer till sexuell och reproduktiv hälsa hos kvinnor med flyktingbakgrund : En litteraturstudie om kvinnors upplevelser. Examensarbete i omvårdnad, G2E, Sjuksköterskeprogrammet, Röda Korsets Högskola.

Rapporter publicerade i högskolans rapportserie

Publikationer vid Röda Korsets Högskola, i samarbete med Svenska Röda Korset, före kompetenscentrets start 2020.

Stålberg, A. (2021) Barn- och barnrättsperspektivet inom avdelning Hälsa och vård, Svenska Röda Korset (Röda Korsets Högskolas rapportsserie) Huddinge: Röda Korsets Högskola

Nordling, V., Klöfvermark, J., & Sigvardsdotter E. (2020) Föräldraskap efter flykt till ett annat land: Kunskapssammanställning baserad på en kartläggande litteraturöversikt (Röda Korsets Högskolas rapportsserie) Huddinge: Röda Korsets Högskola

Holmgren, J., Tegnestedt, C., & Rodriguez, M. (2019). Frivillighetens arena : Frivilligas erfarenheter av mångfald, identitet och glokala utmaningar inom svensk frivilligverksamhet (Röda Korsets Högskolas rapportsserie) Huddinge: Röda Korsets Högskola.

Tinghög, P., Arwidson, C., Sigvardsdotter, E., Malm, A., & Saboonchi, F. (2016). Nyanlända och asylsökande i Sverige : En studie av psykisk ohälsa, trauma och levnadsvillkor (Röda Korsets Högskolas rapportsserie). Huddinge: Röda Korsets Högskola.

Relaterade artiklar publicerade vid högskolan

Sengoelge, Mathilde; Nissen, Alexander; Solberg, Öjvind. Post-Migration Stressors and Health-Related Quality of Life in Refugees from Syria Resettled in Sweden

Solberg, Öjvind; Senegoelge, Mathilde; Johnson-Singh, Charisse M; Vaez, Marjan. Health-related quality of life in refugee minors from Syria, Iraq and Afghanistan resettled in Sweden: a nation-wide, cross-sectional study

Larsen, Joacim; Eriksson, Henrik; Hägg Martinell, Ann. A Scoping Review of Delphi Studies Concerning Social Participation of Refugees in Health Services

Solberg, Øivind (et al.) Coping in Limbo?: The Moderating Role of Coping Strategies in the Relationship between Post-Migration Stress and Well-Being during the Asylum-Seeking Process

Amin, Ridwanul (et al.) Healthcare use before and after suicide attempt in refugees and Swedish-born individuals

Amin, Ridwanul (et al.) Suicide attempt and suicide in refugees in Sweden - a nationwide population-based cohort study

Solberg, Øivind (et al.) Health-related quality of life in refugee minors from Syria, Iraq and Afghanistan resettled in Sweden: a nation-wide, cross-sectional study

Garoff, Ferdinand (et al.) Iranian and Iraqi torture survivors in Finland and Sweden: findings from two population-based studies

Amin, Ridwanul (et al.) Trajectories of antidepressant use before and after a suicide attempt among refugees and Swedish-born individuals: a cohort study

Malm, Andreas. Post-migration stress and mental health among refugees: a population-based survey among refugees from Syria recently resettled in Sweden

Solberg, Øivind (et al.) Children at risk: A nation-wide, cross-sectional study examining post-traumatic stress symptoms in refugee minors from Syria, Iraq and Afghanistan resettled in Sweden between 2014 and 2018.

Nordling, Vanna ; Klöfvermark, Josefin ; Sigvardsdotter, Erika. Föräldraskap efter flykt till ett annat land: Kunskapssammanställning baserad på en kartläggande litteraturöversikt

Sengoelge, Mathilde (et al.) Exploring Social and Financial Hardship, Mental Health Problems and the Role of Social Support in Asylum Seekers Using Structural Equation Modelling

Niederkrotenthaler, Thomas (et al.) The role of refugee status and mental disorders regarding subsequent labour market marginalisation: a register study from Sweden

Gottvall, Maria (et al.) Health-related quality of life among Syrian refugees resettled in Sweden

Solberg, Øivind (et al.) Asylum-seekers' psychosocial situation: A diathesis for post-migratory stress and mental health disorders?

Stålberg, Anna. Barn- och barnrättsperspektivet inom avdelning Hälsa och vård, Svenska Röda Korset: Nulägesrapport 2020

Malm, Andreas (et al.) The refugee post-migration stress scale (RPMS) - development and validation among refugees from Syria recently resettled in Sweden

Sengoelge, Mathilde (et al.) Identifying subgroups of refugees from Syria resettled in Sweden based on multiple trauma exposures: A latent class analysis of trauma history and mental health outcomes.

Klöfvermark, Josefin. Unga flyktingar i Sverige - psykisk ohälsa och missbruksproblem

Nilsson, Henrik (et al.) Trauma-afflicted refugees' experiences of participating in physical activity and exercise treatment: a qualitative study based on focus group discussions

Okenwa-Emegwa, Leah (et al.) Prevalence and predictors of low future expectations among Syrian refugees resettled in Sweden

Larsen, Joacim (et al.) The Delphi method as a way to explore underresearched areas in nursing: - refugee's health and social participation

Amin, M. Ridwanul (et al.) The risk of suicidal behaviour in refugees and other immigrants to Sweden

Manhica, Hélio (et al.) Social participation, mental health in refugees and asylum seekers: A scoping review

Okenwa-Emegwa, Leah; Saboonchi, Fredrik; Tinghög, Petter. Prevalence and predictors of violence among Syrian refugee women resettled in Sweden

Vikdahl, Linda (et al.) Mångfald och hälsa: En kartläggning av vilka kunskapsbehov som finns hos några samhällsaktörer i Södertörnregionen gällande mångfald och hälsa, med fokus på nyanländas etablering

Hjern, Anders ; Klöfvermark, Josefin. Barn som anhöriga till flyktingföräldrar med post-traumatisk stress: en systematisk litteraturstudie

Tinghög, Petter (et al.) Prevalence of mental ill health, traumas and postmigration stress among refugees from Syria resettled in Sweden after 2011: a population-based survey

Sigvardsdotter, Erika. En papperslös livsvärld: Utanförskapets fenomenologi

Helgesson, Magnus (et al.) Labour-market marginalisation after a mental diagnosis among natives and immigrants living in Sweden

Hallberg, David ; Hansson, Henrik ; Nilsson, Anders G. Immigrant Women's Reasoning and Use of Information and Communications Technology in Lifelong Learning

Tinghög, Petter (et al.) Nyanlända och asylsökande i Sverige: En studie av psykisk ohälsa, trauma och levnadsvillkor

Sigvardsdotter, Erika (et al.) Prevalence of torture and other war-related traumatic events in forced migrants: A systematic review

Sigvardsdotter, Erika (et al.) Refugee trauma measurement : a review of existing checklists

Pietilä Rosendahl, Sirpa ; Söderman, Mirkka ; Mazaheri, Monir. Immigrants with dementia in Swedish residential care: an exploratory study of the experiences of their family members and Nursing staff

Segenstedt, Alexandra (et al.) Tortyrskador i asylprocessen under lupp: Hur värderas tortyrskador i den svenska asylprocessen och vad krävs för att få skydd?

Arwidson, Charlotta (et al.) Röster från skuggsamhället: att leva som papperslös i Sverige

Zander, Viktoria (et al.) Rehabilitation of Women From the Middle East Living With Chronic Pain-Perceptions From Health Care Professionals.

Zander, Viktoria (et al.) Development of an Interview Guide Identifying the Rehabilitation Needs of Women from the Middle East Living with Chronic Pain

Prignitz Sluys, Kerstin. Trauma: Ett globalt folkhälsoproblem

Sigvardsdotter, Erika. Krigs- och tortyrskadades vårdbehov: behovet av forskning och kopplingen till Röda Korsets Högskola

Mazaheri, Monir (et al.) Experiences of dementia in a foreign country: qualitative content analysis of interviews with people with dementia

Di Thiene, Domitilla (et al.) Suicide among first-generation and second-generation immigrants in Sweden: association with labour market marginalisation and morbidity.

Svenska Röda Korset. (2013). Familjeåterförening – en (o)möjlighet? : Nulägesrapport 2013. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:rkh:diva-1998

Zamacona Aguirre, Maite. Förvar under lupp: En studie av rättssäkerheten för asylsökande i förvar

Sigvardsdotter, Erika. Presenting the Absent: An Account of Undocumentedness in Sweden

Sigvardsdotter, Erika. Papperslösas rätt till vård: Bristen på lagstiftning lägger stort ansvar på vårdpersonalen

Mer information

Läs mer om tortyrskador,  rehabilitering,  behandling  och stöd