Tillgänglighetsredogörelse

Röda Korsets Högskola står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.
Röda Korsets Högskola står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.
Publicerad: 07 apr 2021
Lästid: ca

Den här sidan beskriver hur rkh.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från rkh.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss via servicedesk@rkh.se.

Du kan också ringa oss: 08- 587 516 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Webbplatsens brister

Innehåll på rkh.se som inte är tillgängligt enligt särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på den internationella standarden WCAG 2.1 beskrivs här:

1.1.1 (A) Beskriv med text allt innehåll som inte är text

Talsyntes saknas.

1.2.1 (A) Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video

Det erbjuds inte alternativ idag.

1.2.4 (AA) Texta direktsändningar

Vissa sändningar textas.

1.2.3 (A) Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar

Syntolkning eller alternativ till videoinspelningar erbjuds inte.

1.2.5 (AA) Syntolka videoinspelningar

Videoinspelningar syntolkas inte.

3.3.1 (A) Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt

Det framgår inte idag var fel har uppstått.

Vår ambition är att ha åtgärdat återstående tillgänglighetsproblem så snart som möjligt.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av rkh.se. Senaste bedömningen gjordes 27 maj 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2021-05-28.