Verksamhetsförlagd utbildning

I sjuksköterskeutbildningen ingår verksamhetsintegrerat lärande varav verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en del. Syftet är att du som student vid Röda Korsets Högskola ska tillägna dig, tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter samt utveckla ett professionellt och etiskt förhållningssätt. Du ska också kunna tillämpa ett evidensbaserat arbetssätt under din VFU.

Här finns information om vad VFU är och vad du ska göra före, under och efter din VFU. Lycka till!

 1. Det här är VFU
 2. Riktlinjer för VFU
 3. 3. inför din VFU-placering;
 4. Under din VFU-placering
 5. Efter din VFU-placering
 6. Studenthälsan
 7. Kontakt

1. Det här är VFU

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar ca 1/3 av utbildningen. Utbildningens VFU består av basal, avancerad och komplex omvårdnad förlagd inom äldrevård, somatisk vård, psykiatrisk vård/beroendevård, pediatrisk vård, obstetrisk/gynekologisk vård, akutsjukvård, primärvård/vårdcentraler och geriatrisk vård.

Röda Korsets Högskola har verksamhetsförlagd utbildning på framför allt Karolinska Universitetssjukhuset och inom Region Stockholm.

I den verksamhetsförlagda utbildningen har du som student handledning från verksamhetens personal i faktiska vårdsituationer för att säkerställa olika kursers måluppfyllelse.

2. Riktlinjer för VFU

I riktlinjerna finns bland annat information om omfattning och tid, närvaro och frånvaro och bedömning.

3. inför din VFU-placering

Önskemål inför VFU

Vid fördelning av verksamhetsförlagda utbildningsplatser beaktas dina tidigare utbildningsplatser, utbildningsplatsens inriktning och din resväg utifrån den adress som finns registrerad i LADOK.

Du har möjlighet att önska inriktning på din VFU-placering. Är du exempelvis intresserad av att göra din VFU-placering på en medicinsk vårdavdelning kan detta tillgodoses om möjligheten finns under den aktuella VFU-perioden. Du kan även önska att inte vara inom en viss inriktning eller om du är ensamstående med små barn och behöver en VFU-placering nära hemmet.

Önskemål gör du via ett formulär på rkh.se som öppnas upp under en period varje termin. Vi meddelar dig när önskemålsformuläret är öppen. Observera att önskemålen bara gäller en termin. En ny ansökan via länken till formuläret behöver göras inför varje aktuell termin.

Observera även att det inte är ett måste att önska utan det är bara om du själv vill. Gör du inget val, får du självklart en VFU-placering ändå.

Inriktningar du kan önska inom respektive termin

VFU-plats önskemål inför T2

Termin 2 har en fyra veckor lång VFU-period inom vård och omsorgsboende eller geriatrik. Vi har stor spridning på VFU-platserna runt om i Stockholm. Du kan önska inriktning vård och omsorgsboende eller geriatrik.

VFU-plats önskemål inför T3

Termin 3, har en sju veckor lång VFU-period inom somatisk vård eller geriatrik. VFU-platserna är förlagda på KS Solna (Karolinska Universitetssjukhuset Solna), alternativt KS Huddinge (Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge) och SLSO (Stockhholms län sjukvårdsområde).

Du kan önska inriktning medicin eller kirurgi.

De flesta vårdenheterna handleder enligt handledningsmodellen studentenhet med peer learning.

Förbered dig för VFU genom att gå in och läsa kring studentenhet med peer learning genom dessa länkar:

VFU-plats önskemål inför T4

Under termin 4 kommer du att gå ut inom två inriktningar och VFU-perioder, psykiatri och gynekologi/pediatrik. 

Psykiatri
 • Fyra veckor lång VFU-period
 • VFU platserna är förlagda på olika sjukhus/verksamheter inom SLL.
 • Du kan önska inriktning tex inom psykos, rättspsyk, allmänpsyk, ångest syndrom, personlighetssyndrom, utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser, BUP.
Gynekologi eller pediatrik
 • Fyra veckor lång VFU-period
 • VFU platserna är förlagda på KS Solna/Huddinge, Astrid Lindgrens barnsjukhus
 • Du kan önska inriktning gynekologi eller pediatrik
VFU-plats önskemål inför T5

Under termin 5 kommer du att gå ut inom två inriktningar och VFU-perioder, akutsjukvård och primärvård (vårdcentral).

Under termin 5 ingår även valbara kurser. I en av kurserna kommer du att få genomföra fältstudier. Mer information om valbara kurser kommer innan kursstart.

Akutsjukvård
 • Fyra veckor lång VFU-period
 • Akutsjukvårdsplatserna är förlagda på KS Solna/Huddinge
 • Observera att i denna kurs kan du önska två av fyra inriktningar inom akutsjukvård: intensivvård, akutmottagning, operation och anestesi där du då går två veckor på ena inriktningen och två veckor på den andra inriktningen.
 • Du kan önska inriktning intensivvård, akutmottagning, operation, anestesin.
Primärvård
 • Fyra veckor lång VFU-period
 • Primärvårdsplatserna är förlagda runt våra AVC (akademiska vårdcentraler) dvs Hässelby AVC, Jakobsbergs AVC, Huddinge AVC även enstaka platser centralt/ söderort
 • Du får möjlighet att önska om du har särskilda önskemål tex ensamstående med småbarn, men här finns ingen speciell inriktning att önska.
 • Observera att du inte kan önska placering på den vårdcentral där du är listad.
 • Viktigt att känna till är att i primärvården så förekommer hembesök och att det då inte är möjligt för studenter att köra verksamhetens bilar själva. Högskolans eller verksamhetens försäkring täcker inte det.
VFU-plats önskemål inför T6

Somatiskvård eller geriatrisk vård eller vård och omsorsboende eller ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) eller palliativ vård (vård i livets slutskede):

 • Sex veckor lång VFU-period
 • Somatiskvård – VFU-platserna är förlagda på KS Solna/Huddinge
 • Geriatrisk vård/ASIH och palliativ vård: Vi har stor spridning på VFU-platserna runt om i Stockholm.
 • Du kan önska somatisk vård, geriatrisk vård, ASIH eller palliativ vård

KliPP

KLiPP är Region Stockholms webbaserade kliniska placeringsprogram för verksamhetsförlagda utbildningsplatser. Där finns tidigare och nuvarande VFU-placeringar inom Region Stockholm, information om kontaktpersoner till VFU-platsen, adress, e-postadress och telefonnummer mm.

När vi har fördelat VFU-platserna kan du som har fått en VFU-placering inom Region Stockholm se din placering i KliPP.

För dig som får en placering inom kommunen (exempelvis vård och omsorgboende) kommer ditt förslag på VFU-placering att mejlas till dig. Se till att din mejladress är rätt i Ladok.

Vi meddelar er alla när förslag på VFU-platserna är klara- ambitionen är att alla som går ut först på terminen får sina förslag innan jul/sommaren. Resten får sina förslag under terminens gång.

För att logga in i KLIPP, använd din mejladress som användarnamn och lösenordet bytut (byt sedan ut detta lösenord när du loggar in första gången) - se manual nedan där ni även hittar länken till KliPP. 

Vid eventuella frågor kring KliPP, vänligen mejla oss på vfuadm@rkh.se så hjälper vi er vidare.

Adressuppgifter och mailadress i LADOK

Kom ihåg att uppdatera din postadress och mejladress genom att maila till vfuadm@rkh.se och i Ladok om du har flyttat eller bytt mejladress.

Har du en tillfällig adress kan du också uppge detta till vfuadm@rkh.se och i Ladok.

Namnskylt

Namnskylt delas ut första veckorna inför första VFU-placering av kursansvarig. Behöver du en ny namnskylt kan du köpa en för 100 kronor. Kontakta servicedesk@rkh.se för att beställa namnskylten.

JoBSH och E-tjänstekort

Vänligen läs informationen i nedan länkar kring E-tjänstekort, JoBSH och övrig information noggrant:

JoBSH är en grundläggande webbutbildning i journalhantering, bemötande, sekretess och hygien. Kursen riktar sig till samtliga studenter som ska inleda sin VFU. JoBSH är obligatorisk för samtliga studenter att genomföra för att tillhandahålla ett E-tjänstekort.

E-tjänstekortet innehåller information om din tjänsteidentitet och kan användas för säker inloggning på datorer samt inloggning till journalsystem och administrativa system under VFU. Om du redan har ett e-tjänstekort med foto utfärdat av Stockholms läns landsting behöver du inte ordna ett nytt kort.

Men du behöver ändå genomföra JoBSH för att tillgodogöra dig kunskaperna kring journalhantering, bemötande, sekretess och hygien. Beslutet om eTjänstekort är taget i Landstingsfullmäktige (SPP 1073) och är baserat på:

 • Krav från Datainspektionen
 • Nationella IT-strategin
 • Den nya patientdatalagen

Viktigt att JoBSH genomförs så snart som möjligt i T1- och att du hämtar ut ditt E-tjänstekort senast 3 månader efter godkänt resultat. E-tjänstekort-beställningen som går iväg automatiskt efter godkänt resultat i JoBSH ligger kvar 3 månader och sedan makuleras den.

Till JoBSH loggar du in med ditt RKH-konto

OBS! Det är alltid AKA/studentansvarig som aktiverar ditt E-tjänstekort på respektive avdelning strax innan VFU-start.

Dörrkoder Nya Karolinska Sjukhuset (NKS)

Till många avdelningar på Nya Karolinska Sjukhuset krävs det en dörrkod. När ni blivit insläppta på er avdelning på NKS kan ni direkt gå till en dator för att logga in er på ”Navet” för att aktivera en dörrkod till ert E-tjänstekort. 
För mer information vänligen läs manualen Manual för dörrkod NKS

Om det trots detta är något som inte fungerar, vänligen ring Navet, tel: 08-585 81 000 el kontakta din AKA/studentansvarig på avdelningen.

Hälsodeklaration 

Sedan våren 2018 är kraven för hälsodeklarationen skärpta och gäller studenter som ska ut på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Syftet är att förhindra smittspridning. Studenter som ska ut i VFU ska därför, precis som all vårdpersonal, fylla i och lämna in en hälsodeklaration digitalt (du loggar in med ditt personnummer) och i förekommande fall genomgå en hälsoundersökning. Hälsoundersökning kan vara exempelvis uteslutande av TB, MRSA screening, vaccination eller läkarbesök. Läs mer om detta i Canvas.

Du hittar länk till hälsodeklaration och information kring detta i: Canvas, ”RKH frågor & svar”. Sök i alla kurser så hittar du: ”Information till studenter” och ”Hälsodeklaration” – klicka på den.

Kontakta din VFU-placering

Ta kontakt med din VFU-placering senast 2 veckor innan VFU-start för mer information om schema m.m.

Studieuppehåll

Vid funderingar på studieuppehåll vänligen kontakta snarast studievägledare på studievagledning@rkh.se. Observera att du behöver meddela eventuellt uppehåll senast tre veckor innan VFU-start, detta för att vi inte ska behöva betala för platser som sedan inte utnyttjas och som kan gå till andra studenter som kan sakna platser.

4. Under din VFU-placering

Kursplan

Ta med kursplan och bedömningsformulär till VFU-placeringen. Använd gärna den som underlag när du och din handledare diskuterar förväntningar och mål med placeringen.

Närvaro och bedömningsformulär

Ta med närvarorapport till VFU-placeringen.

Ta med bedömningsformulär till VFU-placeringen.

Kränkande särbehandling och trakasserier

I händelse av kränkande särbehandling och trakasserier under VIL/VFU

5. Efter din VFU-placering

Närvarorapport

Lämna in närvarorapport samt bedömningsformulär senast en vecka efter avslutade VFU till kursansvarig.

För mer specifik information se information inom respektive kurs i Canvas.

6. Studenthälsan

Studenthälsan är till för dig som studerar vid Röda Korsets Högskola och alla besök är kostnadsfria.

7. Kontakt

Kontakta VFU-platssamordnarna via vfuadm@rkh.se.

Marcela Johnson
VFU-platssamordnare
+46 (0)8 587 516 39
marcela.johnson@rkh.se

Liliana Johnson
VFU-platssamordnare
+46 (0)8 587 516 84
liliana.johnson@rkh.se