Sjuksköterskeprogrammet (180 hp)

Röda Korsets Högskola utbildar sjuksköterskor med kompetens och beredskap att verka i vård- och omsorgsverksamhet, såväl nationellt som internationellt.

Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng på grundnivå, vilket motsvarar sex terminer av heltidsstudier. Dessa sex terminer leder fram till en sjuksköterske- och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap.

"Som sjuksköterska har du möjlighet till ett spännande och intressant arbete, i Sverige och världen"

Film om sjuksköterskeprogrammet

Studenterna Emma och Hanna berättar hur det är att studera vid Röda Korsets Högskola på Campus Flemingsberg.