Sjuksköterskeprogrammet (180 hp)

Röda Korsets Högskola utbildar sjuksköterskor med kompetens och beredskap att verka i vård- och omsorgsverksamhet, såväl nationellt som internationellt.

Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng på grundnivå, vilket motsvarar sex terminer av heltidsstudier. Dessa sex terminer leder fram till en sjuksköterske- och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap.