Samverkan med Röda Korset

Publicerad: 19 okt 2023
Lästid: ca

Samverkan med Rödakorsrörelsen är central för högskolan. Här presenteras exempel på hur vi samverkar.

Svenska Röda Korset

Stiftelsen Röda Korshemmet bildades år 1915 som huvudman för Röda Korsets Högskola. Hösten 2023 har stiftelsen bytt namn till Stiftelsen Röda Korsets Högskola.

Stiftelsen förvaltas av den ideella föreningen Svenska Röda Korset (SRK) och arbetar i enlighet med Röda Korsets grundprinciper och i överensstämmelse med den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens uppgifter och mål.

Svenska Röda Korset tillhör internationella huvudorganisationen Röda Korset som är världens främsta katastroforganisation.

Svenska Röda Korsets uppförandekod

Röda Korsets Högskola har tillsammans med Svenska Röda Korset (SRK), inkluderat högskolans verksamhet i SRK:s befintliga uppförandekod. I uppförandekoden ingår 12 principer om uppträdande för att bidra till att skapa tillit, förtroende och respekt. Att som rödakorsare vara medansvarig att skapa ett gott samarbetsklimat.

Kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering

Ett exempel på samverkansprojekt med Svenska Röda Korset inom forskning och utbildning är uppbyggnaden av ett ett kunskaps- och komptenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering. Centret är från hösten 2020 förlagt vid Röda Korsets Högskola.

Centret arbetar för att förstärka utbildning och forskning inom omvårdnad och behandling av, samt stöd för människor utsatta för tortyr och krigsskador i Sverige och internationellt. En viktig del i kompetenscentrets arbete är att skapa relationer och samverka med myndigheter, sjukvårdsregioner och andra enheter/avdelningar inom Svenska Röda Korset och Internationella Röda Korset, samt att främja samverkan mellan experter och aktörer på området i Sverige och internationellt.

Stipendier

Stiftelsen Rödakorshemmet förvaltar ett antal fonder som delar ut stipendier och bidrag till Röda Korsets Högskolas nuvarande och tidigare studenter.

Röda Korsets Folkhögskola

Ett påbörjat samarbete och samverkan sker mellan Röda Korsets Högskola och Röda Korsets folkhögskola inom områdena utbildning och kommunikation med det omgivande samhället för marknadsföring av parternas specifika rödakors profil.

Röda Korsets ungdomsförbund

Röda Korsets ungdomsförbund är en medlemsstyrd organisation som bedriver verksamhet på plats och digitalt för barn och unga i Sverige.