Illustration av Wilma Harju

Skriv din studentuppsats med oss

Skriv din studentuppsats med oss

En uppsats som gör skillnad. Skriv din examensuppsats med Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Omvårdnadsperspektiv på patienter med migrationsbakgrund 

Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering är ett samarbete mellan högskolan och Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Vi vill bygga kunskap kring hur migration kan påverka hälsa.  

Om ni är intresserade av att skriva er uppsats kring patientgruppen hjälper vi gärna till med litteraturtips, kontakter och bakgrundssamtal! 

Exempel på patientgrupper som skulle kunna vara aktuella att studera (Sverige/andra länder): 

Omvårdnad av: 

 • Asylsökande (som exempelvis flytt krig, förföljelse pga religion, sexuell läggning, kön) 
 • Flyktingar  
 • Kvotflyktingar (ex med medicinska skäl) 
 • Tortyrskadade (vuxna och barn) 
 • Personer som ska utvisas och ex sitter på låsta förvar
 • Papperslösa (personer utan tillstånd som lever gömda utanför samhället)
 • Andragenerationsinvandrare  

Exempel på teman inom omvårdnadsämnet: 

 • Risk för vårdskada: Hur patienter från olika platser uttrycker symtom.  
 • Posttraumatisk stress (PTSD) är tio gånger vanligare bland flyktingar. Hur arbetar sjuksköterskan med patientens hälsa i (ex) primärvården? 
 • Hur påverkas papperslösas hälsa av att vi har en diskriminerande vårdlagstiftning? (Vuxna har enbart rätt till ”Vård som inte kan anstå”.) 
 • Hur kan sjuksköterskan anpassa omvårdnad för patienter med särskild sårbarhet efter migration, så kallad postmigrationsstressorer? 
 • En politiserad patientgrupp: Vilka antaganden görs i sjukvården om patienter som identifieras som migranter? 

Exempel på tidigare uppsatser inom samarbetet

Roshani, L. & Wendel, S. (2023). Lost in translation: Sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärer vid omvårdnad av patienter med annan kulturell bakgrund. Examensarbete i omvårdnad, G2E, Sjuksköterskeprogrammet, Röda Korsets Högskola. 

Farzin, M. & Söderberg, L. (2023). Sjuksköterskors erfarenheter av att möta och vårda flyktingar. En litteraturöversikt. Examensarbete i omvårdnad, G2E, Sjuksköterskeprogrammet, Röda Korsets Högskola. 

Eugenius, J. & Karlander, S. (2022). Flyktingar med historia av tortyr och andra potentiellt traumatiska händelser. Upplevelser i vårdmötet - en litteraturöversikt. Examensarbete i omvårdnad, G2E, Sjuksköterskeprogrammet, Röda Korsets Högskola. 

 Mer information

Kontakt

Frida Johansson Metso

Hälsovetenskapliga institutionen

Frida Johansson Metso

Leg psykolog, samordnare för kompetenscenter för tortyr- och krigsskade- rehabilitering

Visa andra kontaktvägar