Information om covid-19

Här finns information och länkar som rör covid-19.
Här finns information och länkar som rör covid-19.
Publicerad: 05 apr 2024
Lästid: ca

Information från Region Stockholm för studenter på VFU

För information om covid-19 hänvisar Region Stockholm till Vårdgivarguiden. För student på VFU gäller samma regler som för medarbetare.

Vaccination och VFU/VIL

Det är fortfarande viktigt att ta ansvar, särskilt för dig som är ute på VFU/VIL: följ sjukvårdens direktiv och hygienregler mycket noga.

Personal inom vård bör testa sig vid symtom på covid-19 enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer. När du är ute på VFU/VIL likställs du med medarbetare och ska följa sjukvårdens riktlinjer.

Några verksamheter har fattat beslut om krav på vaccination mot covid-19 för nyanställning. Man har meddelat att studenter som ska göra VFU/VIL i detta avseende likställs med nyanställd personal. Besluten är baserade på en bedömning av patientsäkerheten och betyder i praktiken att ovaccinerade studenter inte kommer att tillåtas att göra sin VFU/VIL i dessa verksamheter. Det finns en risk att fler vårdgivare, till exempel andra kommuner, kan komma att göra liknande bedömningar framöver.

Du som av medicinska skäl har avråtts att vaccinera dig eller av annan orsak valt att inte vaccinera dig behöver uppge detta till chefen vid din VFU-placering.

Gravida på VFU och covid-19

Enligt arbetsmiljöverkets nya bedömning kan gravida medarbetare inom hälso- och sjukvården arbeta med patienter som är misstänkt eller konstaterat smittade av covid-19, om inte den individuella riskbedömningen visar annat. Denna individuella riskbedömning görs av chef vid studentens VFU.

Berörda studenter ska informera sin VFU-placering.

Vid frågor kontakta VFU-samordnare Carina Faag: VIL-samordnare@rkh.se.

Utbytesstudier

För frågor, kontakta de internationella handläggarna på ic@rkh.se.

Studenthälsan

Röda Korsets Högskola har avtal med Studenthälsan vid Karolinska Institutet. Här finns mer information om studenthälsan och vaccinationer.

Kontakt

  • För generella frågor om covid-19 bör du i första hand söka information via nedanstående källor.
  • Maila info@rkh.se för frågor som rör högskolans information om covid-19 på den här sidan.

Mer information

Uppdaterad: 5 april 2024