Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Information om covid-19

Här finns senaste information om högskolans hantering av ställningstaganden kring covid-19-pandemin. Denna information uppdateras löpande.
Här finns senaste information om högskolans hantering av ställningstaganden kring covid-19-pandemin. Denna information uppdateras löpande.
Publicerad: 11 jan 2022
Lästid: ca

Råd och rekommendationer från 12 januari

Från och med 12 januari gäller nya allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid-19.

Universitet och högskolor ska i största möjliga mån fortsätta bedriva undervisning på plats på campus, men lämpliga smittskyddsåtgärder för att undvika trängsel och stora samlingar rekommenderas. Detta gäller även tentamina och examinationer vilka bör göras på plats i lokalerna. Röda Korsets Högskola kommer att fortsätta bedriva undervisning på plats, men ser som tidigare meddelats över salsschemat kontinuerligt för att säkerställa att undervisning sker i lokaler där avstånd kan hållas. Om det inte går att ordna kommer undervisningen att ske digitalt på distans. Det är viktigt att du som student tittar regelbundet i schemat för att se var undervisningen kommer att ges.

Att vaccinera sig är fortfarande den viktigaste åtgärden. För ovaccinerade gäller strikta restriktioner. Alla rekommenderas att hålla avstånd i offentliga miljöer, att fortsatta hålla god handhygien och stanna hemma vid sjukdomssymtom.

Röda Korsets Högskola fortsätter följa Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer och utvecklingen av coronapandemin i Stockholmsregionen samt nationellt och internationellt för att minska smittspridningen av covid-19.

Campusbedriven undervisning

Röda Korsets Högskolas undervisning är campusbaserad från höstterminen 2021 enligt rektorsbeslut nedan.

All undervisning som sker i våra lokaler kommer att vara fysisk. Det är viktigt att du som student noggrant läser schemat för din kurs för att veta var undervisningen äger rum.

Högskolans lokaler kommer att vara öppna kl. 7.30-17.00 och alla kommer in utan passerkort.

Allmänna rekommendationer för att minska smittspridningen

Röda Korsets Högskola har under pandemin följt Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters information om covid-19 och fortsätter att följa de rekommendationer som gäller för universitet och högskolor:

Högskolan fortsätter bevaka utvecklingen av smittspridningen för bedömningar av läget och kan vidta åtgärder om det behövs. Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som bor i Sverige och som är 16 år och äldre att vaccinera sig mot covid-19. Det är också viktigt att fortsätta hålla god handhygien och stanna hemma vid sjukdomssymptom för att minska smittspridningen.

Rekommendation för studerande på VFU i Region Stockholm med anledning av covid-19

Med anledning av den rådande situationen avseende covid-19 informerar Region Stockholm om vad som gäller för studenter på VFU via länken nedan.

Rekommendationer om vaccinering för studenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Region Stockholm samt andra vårdverksamheter förväntar sig att studenterna är vaccinerade mot covid-19 inför sin VFU. Om du är ovaccinerad, kontaktar du din VFU-placering. De vårdverksamheter som bedriver VFU har rätt att fatta beslut om att inte ta emot ovaccinerade studenter beroende på verksamheten. Ny VFU-placering kan inte garanteras.

Gravida på VFU och covid-19 – försiktighetsprincipen ska råda

Studenter som genomför verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska följa aktuella covid-19-riktlinjer på arbetsplatsen. Enligt Arbetsmiljöverket, vars föreskrifter gäller på alla arbetsplatser, ska inte gravida vårda patienter med covid-19.

Berörda studenter ska informera sin VFU-placering och vid frågor kontakta VFU-ansvarig lärare Carina Faag: carina.faag@rkh.se.

Till dig som gör din VFU i Region Stockholms verksamheter gällande provtagning

I Region Stockholms verksamheter inkluderas studenter under VFU avseende provtagning av misstänkt pågående covid-19-infektion.

Så här går du tillväga:

  • Kontakta din VFU-plats, berätta att du har symptom och be om tillåtelse att få ta ett prov
  • Gå in på 1177, välj vårdpersonal och provtagning för pågående infektion, s.k. PCR-test
  • Invänta provsvar
  • Stanna hemma så länge du har symptom
  • Mer information på Vårdguiden

Utbytesstudier

Nu är det möjligt att ta del av utbytesstudier inför höstterminen 2022. Högskolan öppnar upp för utbyten inom EU och EES-området, Storbritannien samt för arrangerat utbyte med Tokyo.

För frågor, vänligen kontakta internationella kontoret på ic@rkh.se.

Studenthälsan

Röda Korsets Högskola har avtal med Studenthälsan vid Karolinska Institutet. Här finns mer information om studenthälsan och vaccinationer.

Kontakt

  • För generella frågor om utbrottet bör du i första hand söka information via nedanstående källor.
  • Maila info@rkh.se för frågor som rör högskolans information om covid-19 på den här sidan.

Mer information

Uppdaterad: 11 januari 2022

Ny på högskolan?

Här hittar du all den information du behöver för att genomföra din utbildning.

Ny student