Information om covid-19

Här finns senaste information om högskolans hantering av ställningstaganden kring covid-19-pandemin. Denna information uppdateras löpande.
Här finns senaste information om högskolans hantering av ställningstaganden kring covid-19-pandemin. Denna information uppdateras löpande.
Publicerad: 23 jan 2021
Lästid: ca

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade att merparten av åtgärderna mot smittspridningen av covid-19 avvecklades från 9 februari 2022. Det innebär följande för Röda Korsets Högskola:

  • Undervisning på Röda Korsets Högskola sker på campus om inget annat anges i schemat.
  • Högskolan är öppen kl. 07.30-17.00 och alla kommer in utan passerkort. Kl. 05.30-07.30 och 17.00-22.00 behövs passerkort samt kod för att komma in. För entrén vid Hälsovägen 11 A krävs alltid passerkort och kod för att komma in i huset.
  • Tentamina sker på plats på campus.
  • Att vaccinera sig är fortfarande den viktigaste åtgärden.
  • Alla rekommenderas att fortsatt hålla god handhygien.
  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk.

Röda Korsets Högskola följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer för covid-19.

Den 1 april avvecklades de kvarstående myndighetsrekommendationerna för att anpassas efter då rådande smittspridning, belastning på hälso- och sjukvården och vaccinationstäckning. Därefter kommer bland annat rekommendation om vaccinering finnas kvar och särskilda rekommendationer för hälso- och sjukvårds- och omsorgsmiljöer.

Information från Region Stockholm för studenter på VFU

För information om covid-19 hänvisar Region Stockholm till Vårdgivarguiden. För student på VFU gäller samma regler som för medarbetare.

Gravida på VFU och covid-19

Studenter som genomför VFU ska följa aktuella covid-19-riktlinjer på arbetsplatsen. För student på VFU gäller samma regler som för medarbetare. Enligt arbetsmiljöverkets nya bedömning kan gravida medarbetare inom hälso- och sjukvården arbeta med patienter som är misstänkt eller konstaterat smittade av covid-19, om inte den individuella riskbedömningen visar annat. Denna individuella riskbedömningen görs av chef vid studentens VFU.

Berörda studenter ska informera sin VFU-placering. Ny VFU-placering kan inte garanteras.

Vid frågor kontakta VFU-samordnare Carina Faag: VIL-samordnare@rkh.se.

Utbytesstudier

För frågor, kontakta de internationella handläggarena på ic@rkh.se.

Studenthälsan

Röda Korsets Högskola har avtal med Studenthälsan vid Karolinska Institutet. Här finns mer information om studenthälsan och vaccinationer.

Kontakt

  • För generella frågor om utbrottet bör du i första hand söka information via nedanstående källor.
  • Maila info@rkh.se för frågor som rör högskolans information om covid-19 på den här sidan.

Mer information

Uppdaterad: 17 januari 2023