Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Information om covid-19

Här finns senaste information om högskolans hantering av ställningstaganden kring den rådande covid-19-pandemin. Denna information uppdateras löpande.
Här finns senaste information om högskolans hantering av ställningstaganden kring den rådande covid-19-pandemin. Denna information uppdateras löpande.
Publicerad: 03 mar 2021
Lästid: ca

Röda Korsets Högskola följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer och utvecklingen av coronapandemin i Stockholmsregionen samt nationellt och internationellt.

Campusbedriven undervisning från höstterminen
– inriktning för Röda Korsets Högskolas verksamhet från hösten 2021

Den 1 juni 2021 inleddes regeringens avveckling av de restriktioner som gällt under coronapandemin. Avvecklingen ska ske i fem steg och i första steget har rådet om distansundervisning för utbildning för vuxna tagits bort vilket innebär att utgångspunkten är att undervisning återigen ska bedrivas på campus. Röda Korsets Högskolas utbildningar är i grunden campusbaserade och inriktningen är att Röda Korsets Högskola ska återgå till campusbaserad undervisning från och med terminsstarten den 23 augusti.

Studier visar att studenters psykiska hälsa har påverkats negativt under pandemin. I dialogen med högskolans studentkår har ett tydligt budskap varit att studenterna i hög grad vill ha sin undervisning förlagd på campus. Samtidigt efterfrågas en flexibilitet med möjlighet till digitala inslag i undervisningen och i kontakter med högskolan. Studenternas behov, lärande och utbildningens kvalitet ska alltid prioriteras i bedömningen om vilka moment som ska vara campusförlagda.

Inför höstterminen gäller fortfarande att Röda Korsets Högskola strikt bevakar utvecklingen av smittspridningen och följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer.

Inför återgången till campus ska en förnyad riskbedömning göras för att identifiera vilka eventuellt ytterligare insatser som behöver göras för att minimera risker för smittspridning, exempelvis när det gäller att undvika trängsel.

Mer information om återgången kommer att ges i augusti.

Information från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens information om covid-19 till lärosäten som bland annat rör vad som gäller i samband med bland annat prov, tentamen och genomförande av praktiska moment, bland annat att personer med sjukdomssymtom (även lindriga) inte får närvara.

Uppdaterad rekommendation angående studerande som genomför verksamhetsförlagd utbildning i Region Stockholm med anledning av covid-19

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en betydelsefull del av högskolans utbildning och ligger till grund för examination. Det är viktigt att högskolans studenter håller sig uppdaterade om de regler och föreskrifter som gäller och följer de direktiv som ges vid verksamheten där de genomför VFU. Med anledning av den rådande situationen avseende covid-19 informerar Region Stockholm här om vad som gäller för studenter på VFU.

Rekommendationen har utvidgats när det gäller skyddsutrustning för studerande och för personal i hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg. Varje verksamhet ansvarar för att hantera skyddsutrustning till både personal och studerande.

Gravida på VFU och covid-19 – försiktighetsprincipen ska råda

Studenter som genomför verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska följa aktuella covid-19-riktlinjer på arbetsplatsen. Enligt Arbetsmiljöverket, vars föreskrifter gäller på alla arbetsplatser, ska inte gravida vårda patienter med covid-19.

Berörda studenter ska informera sin VFU-placering och vid frågor kontakta VFU-ansvarig lärare Carina Faag: carina.faag@rkh.se.

Till dig som gör din VFU i Region Stockholms verksamheter gällande provtagning

I Region Stockholms verksamheter inkluderas studenter under VFU avseende provtagning av misstänkt pågående covid-19-infektion.

Så här går du tillväga:

  • Kontakta din VFU-plats, berätta att du har symptom och be om tillåtelse att få ta ett prov
  • Gå in på 1177, välj vårdpersonal och provtagning för pågående infektion, s.k. PCR-test
  • Invänta provsvar
  • Stanna hemma så länge du har symptom
  • Mer information på Vårdguiden

Covid-19 – det här gäller om en student smittas under Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Kammarkollegiet informerar här om vad som gäller för studenter under Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Utbytesstudier

Vårterminen 2021

Högskolans rektor beslutade den 27 augusti 2020 att inga internationella utbyten, för studenter och medarbetare, kommer att genomföras under vårterminen 2021.

Höstterminen 2021

Rektor beslutade den 25 mars 2021 att inga internationella utbyten, för studenter och medarbetare, kommer att genomföras under höstterminen 2021.

Studenthälsan

Röda Korsets Högskola har avtal med Studenthälsan vid Karolinska Institutet samt CityAkutens vaccinationsmottagning.

Kontakt

  • För generella frågor om utbrottet bör du i första hand söka information via nedanstående källor.
  • Maila info@rkh.se för frågor som rör högskolans information om covis-19 på den här sidan.

Mer information

Uppdaterad: 24 juni 2021

Ny på högskolan?

Här hittar du all den information du behöver för att genomföra din utbildning.

Ny student