Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Information om covid-19

Här finns senaste information om högskolans hantering av ställningstaganden kring den rådande covid-19-pandemin. Denna information uppdateras löpande.
Här finns senaste information om högskolans hantering av ställningstaganden kring den rådande covid-19-pandemin. Denna information uppdateras löpande.
Publicerad: 03 mar 2021
Lästid: ca

Röda Korsets Högskola följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer och utvecklingen av coronapandemin i Stockholmsregionen samt nationellt och internationellt.

Vårterminen 2021

Under vårterminen 2021 gäller fortfarande att alla, såväl medarbetare som studenter, ska fortsätta att bidra och ta ansvar för att förhindra smittspridning.

Digital undervisning på distans bedrivs när det är lämpligt.
Examinationer som inte kan genomföras på distans med bibehållen kvalitet genomförs på campus.
KTC är fortsatt öppet med riktlinjer för att förhindra smittspridning.
Entréerna ska fortsatt vara låsta. Studenter kan komma in i lokalerna med passerkort utan kod. Vid passage ska var och en se till att inte obehöriga kommer in till högskolan.
Södertörns bibliotek har stängt för allmänheten, men är öppet för studenter och medarbetare. Ett tillfälligt passerkort krävs för att komma in på biblioteket. Maila servicedesk@rkh.se för att beställa ett passerkort.
Högskolans anpassade campusförlagda verksamhet innefattar också högskolans medarbetare.

Information från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens information om covid-19 till lärosäten som bland annat rör vad som gäller i samband med bland annat prov, tentamen och genomförande av praktiska moment, bland annat att personer med sjukdomssymtom (även lindriga) inte får närvara.

Uppdaterad rekommendation angående studerande som genomför verksamhetsförlagd utbildning i Region Stockholm med anledning av covid-19

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en betydelsefull del av högskolans utbildning och ligger till grund för examination. Det är viktigt att högskolans studenter håller sig uppdaterade om de regler och föreskrifter som gäller och följer de direktiv som ges vid verksamheten där de genomför VFU. Med anledning av den rådande situationen avseende covid-19 informerar Region Stockholm här om vad som gäller för studenter på VFU.

Rekommendationen har utvidgats när det gäller skyddsutrustning för studerande och för personal i hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg. Varje verksamhet ansvarar för att hantera skyddsutrustning till både personal och studerande.

Gravida på VFU och covid-19 – försiktighetsprincipen ska råda

Studenter som genomför verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska följa aktuella covid-19-riktlinjer på arbetsplatsen. Enligt Arbetsmiljöverket, vars föreskrifter gäller på alla arbetsplatser, ska inte gravida vårda patienter med covid-19.

Berörda studenter ska informera sin VFU-placering och vid frågor kontakta VFU-ansvarig lärare Carina Faag: carina.faag@rkh.se.

Till dig som gör din VFU i Region Stockholms verksamheter gällande provtagning

I Region Stockholms verksamheter inkluderas studenter under VFU avseende provtagning av misstänkt pågående covid-19-infektion.

Så här går du tillväga:

  • Kontakta din VFU-plats, berätta att du har symptom och be om tillåtelse att få ta ett prov
  • Gå in på 1177, välj vårdpersonal och provtagning för pågående infektion, s.k. PCR-test
  • Invänta provsvar
  • Stanna hemma så länge du har symptom
  • Mer information på Vårdguiden

Covid-19 – det här gäller om en student smittas under Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Kammarkollegiet informerar här om vad som gäller för studenter under Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Utbytesstudier

Vårterminen 2021

Högskolans rektor beslutade den 27 augusti 2020 att inga internationella utbyten, för studenter och medarbetare, kommer att genomföras under vårterminen 2021.

Höstterminen 2021

Rektor beslutade den 25 mars 2021 att inga internationella utbyten, för studenter och medarbetare, kommer att genomföras under höstterminen 2021.

Studenthälsan

Röda Korsets Högskola har avtal med Studenthälsan vid Karolinska Institutet samt CityAkutens vaccinationsmottagning.

Mer information

Ny på skolan?

Här hittar du all den information du behöver för att genomföra din utbildning.

Ny student