Information om covid-19

Här finns senaste information om högskolans hantering av ställningstaganden kring covid-19-pandemin. Denna information uppdateras löpande.
Här finns senaste information om högskolans hantering av ställningstaganden kring covid-19-pandemin. Denna information uppdateras löpande.
Publicerad: 12 sep 2022
Lästid: ca

Slopade restriktioner från 9 februari

Regeringen och Folkhälsomyndigeten har meddelat att merparten av åtgärderna mot smittspridningen av covid-19 avvecklas från 9 februari. Det innebär följande för Röda Korsets Högskola:

  • En successiv upptrappning av campusförlagd undervisning kommer att ske under de kommande veckorna med riktningen att verksamheten ska vara tillbaka på campus under april månad.
  • Justeringar i schemat kan fortfarande ske. Det är viktigt att du som student tittar regelbundet i schemat för att se var undervisningen kommer att ges.
  • Högskolan kommer att vara öppen kl. 07.30-17.00 och alla kommer in utan passerkort. Kl. 05.30-07.30 och 17.00-22.00 behövs passerkort samt kod för att komma in. För entrén vid Hälsovägen 11 A krävs alltid passerkort och kod för att komma in i huset.
  • Tentamina kommer att ske på plats på campus.
  • Att vaccinera sig är fortfarande den viktigaste åtgärden.
  • Alla rekommenderas att fortsatt hålla god handhygien.
  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk.

Röda Korsets Högskola följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer för covid-19.

Den 1 april kommer de kvarstående myndighetsrekommendationerna att avvecklas eller anpassas efter då rådande smittspridning, belastning på hälso- och sjukvården och vaccinationstäckning. Därefter kommer bland annat rekommendation om vaccinering finnas kvar och särskilda rekommendationer för hälso- och sjukvårds- och omsorgsmiljöer.

Information från Region Stockholm för studenter på VFU

Med anledning av den rådande situationen avseende covid-19 informerar Region Stockholm om vad som gäller för studenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) via text och länk nedan.

Region Stockholm samt andra vårdverksamheter förväntar sig att studenterna är vaccinerade mot covid-19 inför sin VFU. Om du är ovaccinerad, kontaktar du din VFU-placering. De vårdverksamheter som bedriver VFU har rätt att fatta beslut om att inte ta emot ovaccinerade studenter beroende på verksamheten. Ny VFU-placering kan inte garanteras.

Till dig som gör din VFU i Region Stockholms verksamheter gällande provtagning

I Region Stockholms verksamheter inkluderas studenter under VFU avseende provtagning av misstänkt pågående covid-19-infektion.

Om du som student under din VFU får symtom så ska du likväl som personal testas, beställning av provet sker av chefen vid respektive VFU.

Gravida på VFU och covid-19 – försiktighetsprincipen ska råda

Studenter som genomför VFU ska följa aktuella covid-19-riktlinjer på arbetsplatsen. Enligt Arbetsmiljöverket, vars föreskrifter gäller på alla arbetsplatser, ska inte gravida vårda patienter med covid-19.

Berörda studenter ska informera sin VFU-placering. Ny VFU-placering kan inte garanteras.

Vid frågor kontakta VFU-samordnare Carina Faag: VIL-samordnare@rkh.se.

Utbytesstudier

Nu är det möjligt att ta del av utbytesstudier inför höstterminen 2022. Högskolan öppnar upp för utbyten inom EU och EES-området, Storbritannien samt för arrangerat utbyte med Tokyo.

För frågor, vänligen kontakta internationella kontoret på ic@rkh.se.

Studenthälsan

Röda Korsets Högskola har avtal med Studenthälsan vid Karolinska Institutet. Här finns mer information om studenthälsan och vaccinationer.

Kontakt

  • För generella frågor om utbrottet bör du i första hand söka information via nedanstående källor.
  • Maila info@rkh.se för frågor som rör högskolans information om covid-19 på den här sidan.

Mer information

Uppdaterad: 15 februari 2022