Bild över lokalerna

Svenska Röda Korsets uppförandekod

Svenska Röda Korsets uppförandekod

Här finns information om Svenska Röda Korsets uppförandekod som även inkluderar Röda Korsets Högskola.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Röda Korsets Högskola har tillsammans med Svenska Röda Korset (SRK), inkluderat högskolans verksamhet i SRK:s befintliga uppförandekod. I uppförandekoden ingår 12 principer om uppträdande för att bidra till att skapa tillit, förtroende och respekt. Att som rödakorsare vara medansvarig att skapa ett gott samarbetsklimat.

I uppförandekoden finns även en visselblåsarfunktion beskriven.

SRK har kortare kurser som handlar om rödakorskunskap, grundprinciperna och uppförandekoden.

Visselblåsarfunktion

Om du misstänker att en allvarlig överträdelse av lagar, uppförandekoden eller andra regler har skett har du möjlighet att påtala detta genom så kallad visselblåsning. Det kan till exempel vara sådant som påverkar enskilda personers hälsa och liv, stora brister i säkerheten eller mutor, korruption eller ekonomisk brottslighet. Denna funktion kan även användas när du av något skäl inte kan eller vill använda normala informations- och rapporteringskanaler enligt ovan.

Visselblåsarfunktionen administreras av en extern part, revisionsbolaget PwC, för att säkerställa anonymitet samt för att säkerställa att ärenden följs upp.

En anmälan bör innehålla följande information:

  • på vilket sätt svensk lag, Röda Korsets uppförandekod, stadgar eller andra regler har överträtts
  • vilken organisation eller verksamhet det rör, samt
  • vem som misstänks ha begått överträdelsen.

Handläggningen av ärenden för visselblåsarfunktionen beskrivs närmare i Svenska Röda Korsets uppförandekod. Visselblåsargruppen på Röda Korset Högskola utses av högskolestyrelsen.

Anmälan om avvikelse

Om du som medarbetare eller student vid Röda Korsets Högskola påträffar fel/brister i verksamheten ska en anmälan om avvikelse  göras.

Läs mer om Röda Korsets Högskola