Det här är Röda Korsets Högskola

I mer än 150 år har vi utbildat sjuksköterskor med kompetens och beredskap för globalt arbete.

Röda Korsets Högskola startades 1867 och var den första icke-religiösa sjuksköterskeutbildningen i Sverige. Nu som då verkar högskolan enligt samma värdegrund som Röda Korset-rörelsen med fokus på global hälsa och global omvårdnad för de mest utsatta i kris och katastrof. Profileringen mot utsatthet, mångfald, humanitet och globala perspektiv är central i högskolans forskning och utbildning.

Varje termin startar 115 nya studenter vår eftertraktade sjuksköterskeutbildning. Under tre år förbereds studenterna för vårdarbete både i Sverige och i andra länder.

Hos oss kan även du som sjuksköterska vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska. Vi har specialistprogram inom intensivvård, psykiatrisk vård och landets enda specialistprogram inom infektionsvård. Röda Korsets Högskola bedriver aktuell forskning ur ett globalt perspektiv.

"Profileringen mot utsatthet, mångfald, humanitet och globala perspektiv är central i skolans alla utbildningar"

Vår forskning är tvärdisciplinär i ämnen som folkhälsovetenskap, medicin och teknisk vetenskap. Skolan har lång erfarenhet av nära samarbeten med både nationella och internationella aktörer. Vi samverkar bland annat med Svenska Röda Korset, Region Stockholm, kommuner och andra lärosäten.

Ett exempel på samverkansprojekt inom forskning är uppbyggnaden av ett kunskaps- och kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering. Detta sker i samarbete med Svenska Röda Korset.

Vi har en inkluderande arbetsmiljö där studenterna finns representerade i arbetsgrupper som främjar utbildningens utveckling. Idag arbetar drygt 80 personer vid högskolan och vi har cirka 850 studenter.

Våra värdeord är respekt, samarbete och tillit och våra ledord för att uppnå önskade resultat vid högskolan är kraftsamling, kvalitet och globalitet.

Vi sitter i nybyggda lokaler i Technology for Health-huset på Campus Flemingsberg i Stockholm. Här finns alla förutsättningar för en högskola med globalt fokus på utbildning och forskning inom hälsa och vård. blobid0.jpg