Det här är Röda Korsets Högskola

Röda Korsets Högskola grundades 1867 och utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
Röda Korsets Högskola grundades 1867 och utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
Publicerad: 19 okt 2023
Lästid: ca

Vision för Röda Korsets Högskola

Med människan i centrum och utblick mot världen erbjuder vi ledande utbildning och forskning inom omvårdnad och hälsa.

Utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor

Röda Korsets Högskola är en av Sveriges mest attraktiva högskolor inom sjuksköterskeutbildning och utbildar sedan 1867 högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Högskolan grundades med Emmy Rappe som den första föreståndaren och anses vara den första icke-religiösa sjuksköterskeutbildningen.

Högskolan gör en stor samhällsnytta och examinerar årligen cirka 160 sjuksköterskor och 50 specialistsjuksköterskor inom intensivvård, infektionssjukvård och psykiatrisk vård. Dessutom bidrar vi till att öka kompetensen bland kliniska handledare inom den verksamhetsförlagda utbildningen genom att erbjuda uppdragsutbildning.

Högskolan har ungefär 1 000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och 70 medarbetare.

Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv

Röda Korsets Högskola bedriver aktuell forskning inom hälsovetenskap i ett globalt perspektiv i en akademisk och stimulerande miljö. Det internationella perspektivet är närvarande och genomsyrar såväl utbildning som forskning på alla nivåer. Vi har dessutom lång erfarenhet av nära samverkan med både nationella och internationella aktörer.

Unik profil inom utbildning, forskning och samverkan

Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan.

Högskolan verkar enligt Röda Korsets grundprinciper. Röda Korset grundades 1863 och är världens största humanitära nätverk och finns i 192 länder. Röda Korsets uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande, att skydda liv och hälsa och att säkerställa respekt för varje människas värde.

Svenska Röda Korset grundades 1865 och två år senare, 1867, grundades Röda Korsets sjuksköterskeskola.

Stiftelsen Röda Korshemmet bildades år 1915 med ändamålet att anordna och bedriva högskoleutbildning inom hälsa och vård och är sedan dess huvudman för Röda Korsets Högskola. Sedan hösten 2023 bytte stiftelsen namn till Stiftelsen Röda Korsets Högskola.

Rödakorssjuksköterskor ska vara ambassadörer med en unik kompetens, yrkesskicklighet och yrkesstolthet samt förmåga att möta människor som är utsatta, sårbara och med många olika bakgrunder.

Internationella rödakorsrörelsens grundprinciper

 • Humanitet
 • Opartiskhet
 • Neutralitet
 • Självständighet
 • Frivillighet
 • Enhet
 • Universalitet

Dessa principer innebär att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa samt att värna om respekten för människovärdet.

Göra skillnad tillsammans

Vidare strävar vi efter att vara en kvalitetsdriven organisation och attraktiv arbetsgivare med en kreativ arbetsmiljö där våra medarbetare känner sig delaktiga.

Genom att vi tar ansvar, är i ständigt lärande, engagerade och ödmjuka gör vi skillnad tillsammans.

Campus Flemingsberg

Högskolan är belägen i Technology for Health-huset på Campus Flemingsberg tillsammans med fem andra lärosäten. Det möjliggör ett brett och aktivt deltagande i ett levande campus och skapar naturliga mötesplatser med andra studenter på väg mot olika professioner. Studenter erbjuds en studiemiljö med framgångsrik pedagogik och professionellt stöd.

Susanne Georgsson, rektor vid Röda Korsets Högskola
Campus Flemingsberg
”Dynamiskt, inspirerade och kvalitet – utbildning och forskning i samverkan på Campus Flemingsberg”

Läs mer

Fakta

 • Grundades 1867 som Röda Korsets sjuksköterskeskola
 • Huvudman är Stiftelsen Röda Korsets Högskola
 • 1 000 studenter
 • 70 medarbetare
 • Erbjuder utbildning på grundnivå med sjuksköterskeprogrammet och på avancerad nivå genom specialistsjuksköterskeprogramen inom infektionssjukvård, intensivvård och psykiatrisk vård
 • Röda Korsets Högskola bedriver forskning med forskningsinriktningen ”Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv”
 • Röda Korsets Högskola finns på Campus Flemingsberg, Huddinge, Stockholm

Röster om Röda Korsets Högskola – möt våra medarbetare

Röda Korsets Högskola grundades 1867. Här får du veta mer om högskolans historia och verksamhet.

Vi har utbildat sjuksköterskor i över 150 år

Röda Korsets Högskola grundades 1867.

Läs mer om vår historia