Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Organisation och ledning

Huvudman för Röda Korsets Högskola är Stiftelsen Rödakorshemmet som förvaltas av den ideella föreningen Svenska Röda Korset.
Huvudman för Röda Korsets Högskola är Stiftelsen Rödakorshemmet som förvaltas av den ideella föreningen Svenska Röda Korset.
Publicerad: 08 mar 2021
Lästid: ca

Röda Korsets Högskolas verksamhet ska bedrivas i enlighet med "Stadgar för Stiftelsen Rödakorshemmet". Verksamheten ska även bedrivas i enlighet med Röda Korsets grundprinciper och i överensstämmelse med och rödakors- och rödahalvmånerörelsens uppgifter och mål.

Röda Korsets Högskolas verksamhet leds av högskolans styrelse och rektor. Högskolans ledning består av rektor, förvalt­ningschef, prefekt samt ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden.

Den akademiska verksamheten är organiserad i en utbildnings- och forskningsnämnd samt en hälsovetenskaplig institution som alla bedriver forskning samt utbildning på grund- och avancerad nivå. Den stödjande verksamheten utgörs av högskoleförvaltning.

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsens uppdrag och ansvar regleras i "Arbets- och beslutsordning för högskole­styrelsen"Högskolestyrelsen är högskolans närmast beslutande organ och har inseende över Röda Korsets Högskolas angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

Högskolans ledning

Högskolan leds av rektor med stöd av ledningsrådet.

Ledningsrådet har till uppgift att vara rådgivande vid beredning av ärenden av högskole­gemensam betydelse där beslut ska fattas av högskolestyrelsen eller rektor. Ledningsrådet består av rektor, prefekt, förvaltningschef, ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden samt ledningsstöd.

Rektor är högskolans chef och tillika ledamot i högskolestyrelsen.

Högskoleförvaltning

Högskoleförvaltningen stödjer verksamheten att bedriva ut­bildning, forskning och samverkan samt att fullgöra högskolans övergripande förvaltningsan­svar. Högskoleförvaltningen ger service åt och stödjer personal och studenter vid Röda Korsets Högskola. Förvaltningen ut­vecklar och ansvarar för rutiner och processer samt tillhandahåller studenthälsa och kvalitetssam­ordning av utbildningen.

Utbildnings- och forskningsnämnden

Utbildnings- och forskningsnämnden ansvarar för kvalitetssäkring av RKH:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Dessutom ansvarar nämnden för att utbildningen som bedrivs inom Röda Korsets Högskola synliggörs, kvalitetssäkras, sammanställs och att utvärderingar genomförs samt att dessa följs upp och återkopplas till studenterna. Nämnden ansvarar också för den forskning som bedrivs vid högskolan.

Hälsovetenskapliga institutionen

Vid Röda Korsets Högskola finns en hälsovetenskaplig institution. Institutionen leds av prefekten och består av tre ämneskollegier; Omvårdnad, folkhälsovetenskap och samhällsvetenskap samt teknisk vårdvetenskap. Institutionen utgör grunden för högskolans akademiska verksamhet; utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå, forskning, internationalisering, samverkan internt och externt med andra lärosäten samt med omgivande samhälle.