Barn i intensivvård

Specialistsjuksköterska i intensivvård

Specialistsjuksköterska i intensivvård

Vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård vid Röda Korsets Högskola.

Vid Röda Korsets Högskola kan du specialistutbilda dig till specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård. Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng, inklusive examensarbete. I programmet integreras ämnena omvårdnad och medicin. 

Som intensivvårdssjuksköterska ingår du i ett interprofessionellt team som tillsammans vårdar patienter med svåra sjukdomstillstånd och/eller svikt i vitala funktioner. Intensivvården kännetecknas av ett patientnära arbete i en högteknologisk miljö.

Programmet består av fem kurser

Utbildningen är campusförlagd. Den teoretiska utbildningen sker på halvfart (50 procent), den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker på helfart (100 procent).

År 1

 • Grundläggande omvårdnad inom intensivvård, 15 hp. Kursen inleds med tio veckor teori på halvfart följt av fem veckor VFU på helfart.
 • Komplexa vårdbehov och utsatthet vid intensivvårdskrävande tillstånd, 15 hp. Kursen inleds med sex veckor teori på halvfart följt av sju veckor VFU på helfart.

År 2

Hela år två ges utbildningen på halvfart och du studerar tillsammans med studenter vid högskolans andra specialistutbildningar.

 • Perspektiv på profession, ledarskap och utveckling, 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
 • Examensarbete inom omvårdnad, 15 hp

 

Fakta om programmet

 • Avancerad nivå
 • Omfattning
  60 högskolepoäng, halvfart
 • Studieform
  Campus
 • Programstart
  HT-2024

Utbildnings- och kursplaner med litteraturlistor

Catharina Frank

Hälsovetenskapliga institutionen

Catharina Frank

Docent, lektor, programansvarig för specialist-sjuksköterskeprogrammen

Visa andra kontaktvägar

Anmälan till specialistprogrammen

Infektionssjukvård, intensivvård och psykiatrisk vård

Här berättar lärare och studenter om specialistprogrammet i intensivvård vid Röda Korsets Högskola. Filmen spelades in 2021.

Student

All information om dina studier hittar du här.