Röda Korsets Högskola - Brosch

Tio kunskaper en Röda Korset-sjuksköterska besitter

Tio kunskaper en Röda Korset-sjuksköterska besitter

Här listar vi tio kunskaper en Röda Korset-sjuksköterska besitter.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Efter tre års intensiva studier har våra rödakorssjuksköterskor tagit examen, och har därmed erhållit både yrkeslegitimation och kandidatexamen som sjuksköterska eller magiesterexamen som specialistsjuksköterska. Men vad har de lärt sig under sin studietid?

Här är tio avgörande kompetenser att ta med ut i arbetslivet som sjuksköterska efter utbildningen till sjuksköterska eller specialistsjuksköterska vid Röda Korsets Högskola.

1. Fokus på omvårdnad

Huvudområdet för akademisk examen inom sjuksköterskeutbildning är omvårdnad och synonymt för rollen som sjuksköterska, oavsett arbetsplats, är att omvårdnad alltid är i fokus. Omvårdnad är en hälsovetenskaplig disciplin där människa, hälsa, miljö, omvårdnadshandlingar och lidande utgör hörnstenarna. Genom detta ramverk utvecklas kunskap om vårdande handlingar och relationer som främjar hälsa och lindrar lidande.

2. Identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan

En sjuksköterska kan självständigt, och i dialog med patient och närstående, identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan, genomföra omvårdnadsåtgärder och ge behandlingar. Hälsotillståndet bedöms genom såväl patientens egna upplevelser som objektiva data. Att bedöma, planera och genomföra omvårdnadshandlingar så att de gagnar någon annans hälsa är en unik kompetens för sjuksköterskeyrket.

3. Empatisk förmåga och lyhördhet

En patient är en person i en utsatt situation. Varje möte med en människa är unik och varje situation är ny. Att visa empati och agera professionellt och inkännande gentemot patienten är centralt för sjuksköterskor och en grundläggande del av utbildningens innehåll. En viktig del i arbetet är att informera, lyssna in och svara på frågor – både från patienten och närstående och andra sjuksköterskan möter i sin yrkesroll. Att vara både lyhörd och bra på att kommunicera är därför av yttersta vikt.

4. Beredskap för globalt arbete

I linje med internationella Röda Kors-rörelsens värdegrund besitter våra sjuksköterskor kunskap om arbete med utsatta människor i alla samhällen. De har också särskild kunskap om arbete kring att förebygga katastrofer samt beredskap för katastrofinsatser och internationella hälsoprogram.

5. Tekniska kunskaper och färdigheter

Efter avslutad utbildning har våra sjuksköterskor kompetens inom teknisk vårdvetenskap och medicintekniska produkter. Kunskap i medicinsk teknik, där människa och maskin samverkar, är viktigt för att kunna rädda liv och en del av sjuksköterskans arbetsverktyg. En hög kompetensnivå hos sjuksköterskan är centralt för en relevant klinisk användning av moderna medicintekniska produkter.

6. Läkemedelshantering

En sjuksköterska har förmåga att beräkna, bereda, administrera och utvärdera läkemedel så att varje patient får rätt behandling. De kan också informera om läkemedlens effekter och biverkningar.

7. Praktiska färdigheter

Från undervisning på kliniska träningscenter och under utbildningens verksamhetsförlagda utbildning har de nyblivna sjuksköterskorna fått med sig erfarenhet av praktiska moment. Att ta puls, blodtryck, venprov och ge injektioner är några exempel.

8. Arbetsledning

Våra examinerade sjuksköterskor har pedagogisk kompetens att både informera och undervisa olika grupper. De är även utbildade i att arbetsleda andra personalgrupper inom sjukvården, exempelvis undersköterskor, och att handleda blivande kollegor och studenter om uppgifter i sin yrkesroll.

9. Lagarbete

Att arbeta i team och ha förmåga att samverka med andra yrkesgrupper är en annan viktig kompetens hos våra sjuksköterskor. Denna färdighet kommer väl till pass i arbetet tillsammans med undersköterskor, läkare och andra i vårdteamet.

10. Vetenskapligt tänkande

Arbetet som sjuksköterska förutsätter förmåga till kritisk granskning och reflektion. Utbildade sjuksköterskor har ett vetenskapligt förhållningssätt och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Genom att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar kan sjuksköterskor vara med och bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

 

Vanliga frågor och svar

FAQ om våra kurser, program och ansökan.

Nuvarande och tidigare studenter berättar om sin utbildning

Utbildnings- och kursplaner med litteraturlistor

Lång erfarenhet, hög kvalitet – och en global profil