invigningen för Kompetenscentret 2020

Kompetenscentrets historia

Kompetenscentrets historia

Kompetenscentret invigdes i september 2020. Läs mer om vår uppstart här.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

I Sverige har Svenska Röda Korset, Röda Korsets Högskola och Stiftelsen RKC varit viktiga aktörer för vård till krigsskadade sedan tortyrkonventionens ratificerande. (Stiftelsen RKC upplöstes 2019 och är numera en del av Svenska Röda Korset.) Idag finns Röda Korsets behandlingscenter för torterade och krigsskadade på sex olika platser i Sverige. Röda Korsets Högskola har bedrivit sjuksköterskeutbildning i över 150 år – de allra första rödakorssjuksköterskorna utbildades för att vårda just krigsskadade.

Invigning

Kompetenscentret invigdes i september 2020 med ett program fyllt med representanter från Svenska Röda Korset, Röda Korsets Högskola, Internationella rödakorskommittén och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, representanter för studentkåren på högskolan, läkare och patienter, sakkunniga och medarbetare från högskolan och Svenska Röda Korset. Se och lyssna till en del av vad som sa under dagen här:

Vikten av ett nationellt kompetenscenter i Sverige

Emanuele Capobianco, director Health & Care, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, talade under invigningen och berättade vad han ansåg är kompetenscentret roll.

Forskningssamarbetens roll för traumatiserade

I samband med invigningen intervjuades också Senop Tschakarjan, rådgivare i psykisk hälsa och psykosocialt stöd vid Internationella Rödakorskommittén (ICRC), om vikten av mer kunskap kring krigs långsiktiga effekter. Intervjuare är Maria Stålgren.

Tortyrskadade – kompetenscentrets fokus

Leg. läkare och docent Hans Samnegård berättade under kompetenscentrets invigning om sitt långa arbete för tortyrskadeutredningar och varför de är en viktig del av asylprocesser, rehabilitering och upprättelse för tortyrskadade. Intervjuare är Maria Stålgren.

Den levda erfarenheten

Skådespelaren Özz Nujen läste ur boken ”Du kunde ha varit jag” där Barbro O'Connor, tidigare verksamhetschef på Röda Korsets behandlingscenter i Malmö, dokumenterat patienters berättelser.

Mer information

Röda Korsets Högskola har drygt 65 anställda och utbildar cirka 850 studenter årligen. Sjuksköterskeutbildningen är en av de mest efteraktade i landet. Global hälsa och omvårdnad sammanfattar vår unika profil inom utbildning, forskning och samverkan.

Svenska Röda Korset driver behandlingscenter för krigsskadade och torterade på sex platser i Sverige: Skellefteå, Uppsala, Stockholm, Skövde, Göteborg och Malmö. Det första startade i Stockholm för 35 år sedan. Målet för Svenska Röda Korsets behandlingscenter är att ge människor som utsatts för krigstrauma och tortyr, stöd och vård så att de kan återerövra sin psykiska och fysiska hälsa. Utöver kliniskt behandlingsarbete arbetar verksamheterna med att sprida kunskap genom att erbjuda utbildningar och information till olika målgrupper, såväl externt som internt.