Vi har samarbeten i länder på flera olika kontinenter

Röda Korsets Högskola har samarbeten med universitet och högskolor i ett flertal olika länder runtom i världen. Var du kan åka beror bland annat på inom vilket program du vill utföra ditt utbyte, samt inom vilken kurs och under vilken termin.

Röda Korsets Högskola har ett mångårigt samarbete med Kilimanjaro Christian Medical University College (KCMUCo) i Moshi, Tanzania och dess sjuksköterskeutbildning.

I Tanzania samarbetar vi också med Kolandotos sjukhus som grundades 1913 och drivs av organisationen ”Africa Inland Church Tanzania”, ett kyrkligt samfund som driver flera vårdinrättningar och fältverksamhet.

Machame sjukhus, ett missionssjukhus tillhörande evangelisk-lutherska kyrkan, är ytterligare en samarbetspartner i Tanzania. Machame sjukhus startades av tyska missionärer i slutet av 1800-talet.

I Japan har vi sedan 2008 ett utbyte med the Japanese Red Cross College of Nursing (JRCCN). Skolan utbildar sjuksköterskor och annan vårdpersonal på både kandidat- och masternivå. 

Röda Korsets Högskola har också ett samarbete med Universidad del Magdalena. Här har sjuksköterskestudenter möjlighet att bedriva studier i kuststaden Santa Marta i Colombia.

Röda Korsets Högskola erbjuder också utbyten till ett flertal länder och partnerlärosäten i Europa inom ramen för det europeiska utbytesprogrammet Erasmus+.