Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Inför dina utlandsstudier

Här hittar du alla de förberedelser du behöver göra inför dina utlandsstudier – oavsett vilken ort du åker till eller vilken kurs du åker inom.
Här hittar du alla de förberedelser du behöver göra inför dina utlandsstudier – oavsett vilken ort du åker till eller vilken kurs du åker inom.
Publicerad: 08 mar 2021
Lästid: ca

Learning agreement | Kontaktstudent | Course for studies abroad (3hp) | Information om studielandet och orten | Flygbokning | Intyg på att du är student vid Röda Korsets Högskola | Visum | Kläder och övrig skyddsutrustning | Blanketten Important Information | Ansökan ekonomisk ersättning samt eventuella LP- och MFS-stipendier | Kontakt med partnerlärosätet | Språkkurser


Specifik information angående kostnader, boende och tillstånd mm, hittar du på respektive studieort och lärosäte.

Information om försäkring och annan sjukdomsrelaterad information hittar du under sidan om hälsa och säkerhet.

För dig som ska resa ut är det viktigt att läsa hälsa, säkerhet och vid nödfall samt under och efter dina utlandsstudier så att du är väl förberedd på alla stegen.

Du som har ordnat egen utlandsplacering omfattas inte av det som står om  kontaktstudent.

Självtest, Learning agreement och uppförandekod

När du har tackat ja till erbjuden utlandsstudieplacering kallas du till ett informationsmöte med Internationella kontoret för att få mer information om utlandsstudierna.

Efter mötet ska du själv ta del av ett bildspel kring hälsa och säkerhet och göra ett självtest i Canvas kring detta.

När du har klarat självtestet kommer du får mailat till dig ett learning agreement och en uppförandekod (code of conduct) som du ska ta del av och skriva under. Learning agreement och uppförandekoden utgör en överenskommelse mellan dig och RKH kring dina utlandsstudier. På learning agreement anges vilken kurs, vid vilket lärosäte och under vilken tidsperiod du ska studera utomlands, samt vilka villkor som är förbundet med detta. Uppförandekoden anger vad som förväntas av dig när du studerar utomlands genom Röda korsets högskola.

För dig som deltar i Erasmus+programmet ska learning agreement också skrivas under av partnerlärosätet och en specifik blankett för learning agreement inom Erasmus används.

Syftet med learning agreement och uppförandekoden är att skapa tydlighet för alla inblandade om vad som gäller: student, lärare och administrativ personal vid såväl Röda Korsets Högskola som vid värdlärosätet. En inskannad version av learning agreement e-postas till dig, till kursansvarig lärare på den kurs som du ska läsa utomlands samt kontaktperson vid värdlärosätet.

Kontaktstudent

Internationella kontoret på Röda Korsets Högskola kan ge dig kontaktuppgifter till någon eller några studenter som har studerat samma kursmodul på platsen dit du ska. Kontaktstudenterna kan ge ingående information om utlandsstudierna på den specifika platsen, den kliniska placeringen samt praktiska tips. För studenter som ska iväg på Erasmus+ inomeuropeisk mobilitet finns istället reseberättelser att ladda ner.

Course for studies abroad (3hp)

Course for studies abroad är obligatorisk för dig som ska delta i utlandsstudier vid Röda Korsets Högskola, även om du själv har ordnat fältstudieplatsen (undantaget eget ordnat studiebesök inom kursmodulen Globalization and health i termin tre)

Syftet är att du som student ska kunna förbereda dig inför ditt lärande i en annan vårdmiljö än svensk hälso- och sjukvård. Kursen vill uppmuntra till reflektioner och diskussioner bland studenterna om förväntningar på utlandsstudierna, erfarenheter efteråt och vad det innebär att vara representant för Röda Korsets Högskola utomlands. Kursen inleds under den andra halvan av terminen före den termin du ska studera utomlands och avslutas efter hemkomst. Du blir kallad till kursstart via Canvas. 

Information om studielandet och orten

Du är själv ansvarig för att ta reda på vilka förhållanden, lagar och kultur som råder i det land du ska åka till samt om det finns några särskilda åtgärder eller förberedelser som behöver vidtas innan avresa.

Viktig information hittar du på Utrikesdepartementets reseinformation. och dess länkar. På svenska ambassadens hemsida i det aktuella landet, kan du hitta viktig information om exempelvis säkerhetsläget i landet, trafiksituationen och hälsoförhållanden. Läs även om landet på hemsidan för dess ambassad i Sverige.

Vi uppmuntrar starkt till att du lär dig mer om landet generellt innan du åker iväg. En god förståelse för platsen du besöker ger helt andra förutsättningar för att förstå och tillgodogöra dig mer av dina upplevelser. 

Flygbokning

Du ordnar själv din resa till och från partnerlärosätet men observera att du inte ska boka flyg innan du har skrivit på Learning agreement eftersom det är först då som du får information om exakta datum för dina studier utomlands. Det är även viktigt att du kontaktar partnerlärosätet i tid och meddelar dina ankomst- och avresedatum.

Intyg på att du är student vid Röda Korsets Högskola

Du ska ha med dig ett intyg från högskolan där det står att du är student vid Röda Korsets Högskola och att du studerar utomlands inom ramen för dina studier på Röda Korsets Högskola. Du får intyget mejlat till dig innan avfärd. Du kan också behöva detta intyg när du söker visum. 

OBS! Se till att läsa den specifika informationen som gäller för det lärosäte du ska till under Våra samarbetspartners så att du inte missar något dokument eller tillstånd som du behöver.

För dig som reser ut på en egen ordnad fältstudie görs inget intyg automatiskt, utan du måste själv be om det. Mejla Internationella kontoret, ic@rkh.se och skriv: Namn, födelsedatum, vart du ska åka och mellan vilka datum, samt inom vilken kurs du reser ut. Gärna några veckor innan du åker!

Visum

Du ansvarar själv för att skaffa visum för din utlandsvistelse. I den information som finns under respektive samarbetslärosäte står det angivet vilken typ av visum och eventuella andra tillstånd du behöver samt huruvida du behöver inbjudanbrev från partnerlärosätet eller inte. OBS! Kom ihåg att den information som finns på vår hemsida om visum endast gäller om du har svenskt medborgarskap. Om du har annat medborgarskap ansvarar du själv för att ta reda på om du behöver en annan typ av visum och vad som krävs för att ansöka. Internationella kontoret på RKH (ic@rkh.se)  hjälper gärna till med dokumentation som du kan tänkas behöva.

Kläder och övrig skyddsutrustning

Till utlandsstudieplaceringarna i Tanzania och i Japan skall du ta med dig arbetskläder. Du får ekonomiskt bidrag från högskolan för att köpa dessa på egen hand. Bidraget om 1200 kronor ges max en gång per student totalt under studietiden och ansökan görs via blanketten Ansökan om ekonomisk ersättning i samband med utlandsstudier längre ned på denna sida.

Till många av de kliniska placeringarna utomlands ska du ta med dig skyddshandskar, handsprit och förkläden då det ofta råder stor brist på sådan utrustning. Detta finns att hämta ut hos Internationella Kontoret, tillsammans med intyg och namnskyltar, vid angiven tid.

Blanketten Important Information

Före din avresa skall du fylla i formuläret Important information där du anger kontaktuppgifter till anhöriga, dina exakta resedatum och flightnr etc.

Skriv ut informationen och ta med dig ett exemplar på resan då det där står kontaktinformation till Röda Korsets Högskola och till försäkringsbolaget. En rekommendation är att även ge ett exemplar till din resekollega.

Ansökan ekonomisk ersättning samt eventuella LP- och MFS-stipendier

Beroende på vilken typ av utbyte du ska åka på, kan du få olika bidrag. För att ansöka om ekonomiskt bidrag till dina utlandsstudier, fyller du i formuläret nedan.

Du får bidraget utbetalt till det bankkonto du har uppgivit inom cirka två veckor. Samma blankett används till samtliga bidrag, det vill säga om du ansöker om både resebidrag och bidrag till arbetskläder – ange båda dessa uppgifter i samma formulär.

Vilka ersättningar kan du få?

Alla studenter vid Röda Korsets Högskola kan få ett engångsbidrag på 2000 kronor i samband med utlandsstudier (undantaget studier inom stipendieprogrammen Erasmus, Linnaeus-Palme och MFS). 

Studenter som ska göra VFU utomlands (ej Europa)  kan även erhålla ett engångsbidrag om 1200 kronor för inköp av arbetskläder.

Du som har beviljats stipendium inom Linnaeus-Palme- eller MFS-programmen fyller i samma formulär som för resebidraget för att få stipendiet utbetalat i god tid före avresa. Du som deltar i Erasmus+ programmet får ett specifikt grant agreement av internationella kontoret, att fylla i och lämna in. För Erasmusprogrammet gäller att 70 procent av totalbeloppet betalas ut före avresa och återstoden efter att studenten fullgjort sina studier och efter sin hemkomst har deltagit i EU online survey samt inkommit med reserapport.

Studenter som skall bedriva sina utlandsstudier i Tanzania behöver fylla i ansökningsblanketten ovan före avresa för att få registreringsavgiften som ska betalas på partnerlärosätet inbetald på sitt konto (olika summor beroende på placering).

Kontakt med partnerlärosätet

I ditt Learning agreement finner du namn och kontaktuppgifter till kontaktpersonen på värdlärosätet. Du ansvarar själv för att meddela kontaktpersonen dag och tid för din ankomst och avresa. Röda Korsets Högskola kommer att e-posta ditt Learning agreement till värdlärosätet före dina utlandsstudier. 

Språkkurser 

En rekommendation är att utöka dina språkkunskaper innan avresa, detta kan du göra genom exempelvis Kursnavets onlinekurser. Även appar finns att tillgå, till exempel DuoLingo.