Rapporter

Röda Korsets Högskolas Rapportserie 

Röda Korsets Högskola ger ut en rapportserie som behandlar forsknings- och utvecklingsfrågor inom hälsovetenskapliga och humanitära kunskapsområden. Samtliga rapporter kan laddas ned kostnadsfritt från högskolans hemsida.

Följande rapporter är publicerade i högskolans rapportserie: 

Tinghög, P., Arwidson, C., Sigvardsdotter, E., Malm, A., & Saboonchi, F. (2016). Nyanlända och asylsökande i Sverige : En studie av psykisk ohälsa, trauma och levnadsvillkor (Röda Korsets Högskolas rapportsserie). Huddinge: Röda Korsets Högskola.

http://rkh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1060355/FULLTEXT01.pdf 

Holmgren, J., Tegnestedt, C., & Rodriguez, M. (2019). Frivillighetens arena : Frivilligas erfarenheter av mångfald, identitet och glokala utmaningar inom svensk frivilligverksamhet (Röda Korsets Högskolas rapportsserie) Huddinge: Röda Korsets Högskola.

http://rkh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1318479/FULLTEXT01.pdf 


Kontakt: 

Frågor om rapportserien riktas till dess redaktör: 
Henrik Eriksson 
E-post: henrik.eriksson@rkh.se
  
Redaktionsråd:

  • Henrik Eriksson, professor i omvårdnad, Hälsovetenskapliga Institutionen, Röda Korsets Högskola.
  • Sara Fridlund, senior rådgivare på Svenska Röda Korset och anknuten till Röda Korsets Högskola.

Till övriga rapporter!