Studenter vid Röda Korsets Högskola. Foto: Jenny Freijing

Frågor och svar om våra utbildningsprogram

Frågor och svar om våra utbildningsprogram

Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna som rör ansökan till Röda Korsets Högskola och för dig som studerar på något av våra program.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sjuksköterskeprogrammet

Vad utmärker Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola?

Vi har global omvårdnad som profilområde och vill förbereda dig på att bli en sjuksköterska med kompetens och beredskap att verka i och utveckla framtidens vård- och omsorgsverksamhet, såväl nationellt som internationellt.

Jag har frågor och funderingar kring Sjuksköterskeprogrammet – hur kommer jag i kontakt med er?

Välkommen att kontakta:

Du som studerar på Röda Korsets Högskola har möjlighet att boka personliga besök hos studievägledaren.

När kan jag ansöka till sjuksköterskeprogrammet?

Vi har antagning till sjuksköterskeprogrammet till både höst- och vårtermin. Ansökan gör du på antagning.se. Där finns datum för sista ansökningsdag.

Vilken behörighet krävs för sjuksköterskeprogrammet?
Vad är reell kompetens och hur ansöker man om det?
Vad kan jag göra för att öka mina chanser att bli antagen?

Om dina betyg (ditt meritvärde) inte räcker till för att bli antagen kan du öka dina möjligheter genom att skriva högskoleprovet. Det ges en gång per termin.

Var gör man VFU (verksamhetsförlagd utbildning /praktik)?

Den verksamhetsförlagda utbildningen gör du på sjukhus, framför allt Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna och inom öppenvårdsmottagningar samt kommunal hälso- och sjukvård inom Stockholms län.

Var finns uppgifter om antagningsstatistik?
Kan jag läsa in behörigheten i Matematik eller Naturkunskap samtidigt som jag studerar på termin 1 på sjuksköterskeprogrammet?

Nej, det är inte möjligt då du måste vara grundläggande och särskilt behörig när du ansöker till sjuksköterskeprogrammet och senast till sista kompletteringsdag.

Kan Naturkunskap 2 ersättas av andra kurser och vilka?
Hur kan jag byta studieort/högskola till Röda Korsets Högskola samt tillgodoräkna tidigare studier?

Vid byte till Röda Korsets Högskola behöver du ansöka på nytt på antagning.se. Om/när du har blivit antagen kan du ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier. Utbildningsplanerna mellan högskolorna skiljer sig åt.

Det kan ta några veckor för oss att gå igenom din ansökan om tillgodoräknande. I väntan på det får du följa undervisning i bland annat rödakorskunskap och eventuellt mer för att sedan använda din första termin på Röda Korsets Högskola till att följa och examineras i de moduler som du inte beviljas tillgodoräknade för. Först efterföljande termin kan du få studera på högre termin utifrån ditt tillgodoräknande.

Kan jag arbeta extra under min utbildningstid till sjuksköterska?

Sjuksköterskeprogrammet ges endast som heltidsstudier. Studierna är tidskrävande så du bör räkna med minst 40 timmars studier per vecka.

Jag har funktionsvariation och vill veta mer om det stöd för studier som Röda Korsets Högskola erbjuder. Hur gör jag?

Studievägledaren är också samordnare för studenter med funktionsvariation. Mejla studievagledning@rkh.se.

Hur ofta är det praktik?

En tredjedel av utbildningen består av verksamhetsintegrerat lärande med verksamhetsförlagd undervisning (VFU), klinisk praktik och klinisk färdighetsträning.

Kliniskt förberedande undervisning ingår i alla tre studieåren där studenterna får möjlighet att träna praktiska färdigheter för att förberedas inför framtida patientmöten. Detta sker på Kliniskt Träningscentrum (KTC) i en autentiskt uppbyggd sjukvårdsmiljö utrustad med attrapper, simulatorer och andra tekniska hjälpmedel. Syftet är att studenterna tränas så i medicintekniska och praktiska moment inför den verksamhetsförlagda utbildningen och den kommande yrkesrollen.

Jag kan inte påbörja mina studier just nu. Kan jag ansöka om anstånd?

Om du blivit antagen till en utbildning, men inte kan påbörja utbildningen denna termin, kan du ansöka om att få anstånd om det finns särskilda skäl (sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter), vilket innebär att du kan skjuta upp din studiestart till ett senare tillfälle. Du kan beviljas anstånd för 6, 12 eller 18 månader.

Du måste själv ansöka om anstånd och styrka de skäl som du vill åberopa med intyg, till exempel läkarintyg, personbevis för barn, beslut om plikttjänstgöring eller intyg från arbetsgivare.

Din ansökan ska ha inkommit så snart som möjligt efter ditt antagningsbesked, dock senast innan kurs/programstart.

Här hittar du mer information om ansökan om anstånd.

Specialistjuksköterskeprogrammen

Vilka specialistsjuksköterskeprogram finns vid Röda Korsets Högskola?
Jag har frågor och funderingar kring specialistsjuksköterskeprogrammen – hur kommer jag i kontakt med er?

Välkommen att kontakta:

 

Du kan även kontakta programansvarig:

När kan jag ansöka till specialistsjuksköterskeprogram?

Röda Korsets Högskola har antagning till specialistsjuksköterskeprogrammen en gång om året till höstterminen. Ansökan gör du genom antagning.se. Där finns även datum för sista ansökningsdag.

Vilken behörighet krävs för specialistprogrammen?
Jag har funktionsvariation och vill veta mer om det stöd för studier vid specialistprogrammen som Röda Korsets Högskola erbjuder. Hur gör jag?

Studievägledaren är också samordnare för studenter med funktionsvariation. Mejla studievagledning@rkh.se.

Bild av röd "5". Foto: RKH.

Lång erfarenhet, hög kvalitet – och en global profil

Student

All information om dina studier hittar du här.