Anmälan, antagning och registrering

Har du bestämt dig för att söka till Röda Korsets Högskola? Här hittar du information om hur du söker och hur processen går till.
Har du bestämt dig för att söka till Röda Korsets Högskola? Här hittar du information om hur du söker och hur processen går till.
Publicerad: 08 mar 2021
Lästid: ca

Anmälan | AntagningsstatistikAntagningsordning | Antagningsbesked 1 | Antagningsbesked 2 | Reservantagning | Registrering | Studieavgift för tredjelandsstudent | Utbildningsadministration

Anmälan

Anmälan till kurser och program vid Röda Korsets Högskola görs via webbplatsen antagning.se som tillhandahålls av Universitets- och högskolerådet (UHR) som samordnar den gemensamma antagningen till utbildningar vid universitet och högskolor i Sverige.

Anmälan till sjuksköterskeprogrammet (180 hp), specialistsjuksköterskeprogrammen (60 hp) och fristående kurser öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag. 

Sista anmälningsdag för studier på sjuksköterskeprogrammet 2023

  • 17 oktober till vårterminen
  • 17 april till höstterminen 

Sista ordinarie anmälningsdag för studier på specialistsjuksköterskeprogrammen 2023

  • 15 mars för höstterminen 

Antagningsstatistik

Här kan du söka fram antalet sökande, antalet antagna och antagningspoäng för våra utbildningar.

Antagningsordning

I Röda Korsets Högskolas antagningsordning finns de regler som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet och undantag från behörighetsregler samt urval. Antagningsordningen fastställs av utbildnings- och forskningsnämnden vid Röda Korsets Högskola.

De grundläggande reglerna fastställs av regeringen och finns i Högskoleförordningen (HF 7 kap.). 

Röda Korsets Högskola fattar lokala beslut mot bakgrund av riktlinjer, som utkommer från Universitetskanslerämbetet på regeringens uppdrag.

Röda Korsets Högskola har samordnad antagning till sjuksköterskeprogrammet via Universitets- och högskolerådet. Anmälningsanvisningar för anmälan till finns på www.antagning.se.

Röda Korsets Högskola tillämpar ibland lokal antagning för kurser och program.

Anmälningsanvisningar för anmälan till övriga utbildningar finns i anslutning till respektive utbildning.

Deltagare i uppdragsutbildning omfattas inte av antagningsordningen utan regleras genom särskilda förordningar samt genom överenskommelse med aktuell uppdragsgivare.

Antagningsbesked 1

I antagningsbeskedet från antagning.se med svarskrav ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken efter det första urvalet. Om du har blivit antagen eller reservplacerad måste du svara för att behålla din plats.

I mejlet som skickas ut från antagning.se ser du när sista svarsdag är. Missa inte den om du vill behålla din plats. Om du har skapat ett användarkonto på antagning.se och är bekräftad användare svarar du på “Dina sidor” på antagning.se. Du kan läsa mer om din anmälan på antagning.se – “Hur du anmäler dig och håller koll”.

Antagningsbesked 2

I antagningsbeskedet ser du om du har blivit antagen, reservplacerad eller struken efter det andra urvalet. Om du har blivit antagen till en utbildning, är de utbildningar du satte längre ner i din anmälan strukna. Detta gäller också de utbildningar du kan ha varit antagen till i det första urvalet. Om du inte svarade på det erbjudande om plats som du fick i det första antagningsbeskedet med svarskrav, kommer du nu att vara struken från alla utbildningar.

Reservantagning

Reservantagning kan bli aktuellt när antagna inte tar sin plats på utbildningen och det finns lediga platser på kursen eller programmet. Vi kallar reserver i tur och ordning utifrån urvalsresultatet. Reserver kallas via e-post enligt de uppgifter du lämnat i din ansökan till antagning.se men ibland också via telefon. Det är viktigt att du har korrekta kontaktuppgifter på dina sidor på antagning.se. 

Registrering

För att få delta i undervisningen och vara berättigad till studiemedel från CSN måste du vara registrerad som studerande på högskolan. Information om registrering får du som är antagen via e-post.

Studieavgift för tredjelandstudent

Du som är medborgare i ett land utanför EU, EES eller Schweiz, s.k. tredjelandstudent, måste betala anmälnings- och studieavgift för studier på grund- och avancerad nivå vid en högskola i Sverige. Studieavgiften för det treåriga sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola är 450 000 kr och utbildningen är i huvudsak på svenska.

Utbildningsadministration

Utbildningsadministrationen vid Röda Korsets Högskola hanterar utbildningsadministrativa ärenden som rör högskolans kurser och program.