Så samverkar vi internationellt

Nätverk, lärosäten och utlandspraktik – på Röda Korsets Högskola samverkar vi med många internationella aktörer. Baserat på vår globala inriktning är det något som känns extra viktigt för oss.

Florence Network in Nursing and Midwifery | Utlandspraktik | Tanzania | Colombia | Japan | Erasmus+, Europa | Kontakt

Florence Network in Nursing and Midwifery

Röda Korsets Högskola har sedan starten 1994 deltagit i nätverket Florence Network in Nursing and Midwifery. Vårt lärosäte var även initiativtagare till själva namnet Florence Network.

Idag består nätverket av 37 lärosäten i 18 länder inom Europa. Varje land har högst tre lärosäten representerade, och från Sverige deltar förutom Röda Korsets Högskola även högskolan i Halmstad och Malmö universitet.

Syftet med nätverket är att synliggöra sjuksköterske- och barnmorskeyrket i Europa, bland annat genom

  • Utbyten för studenter och lärare
  • Jämföra läroplaner och förbättra kvaliteten på sjuksköterske- och barnmorskeutbildning
  • Forskningssamarbeten inom sjuksköterskors och barnmorskors arbetsområden
  • Utveckla europeiska projekt och intensivprogram
  • Delta i förverkligandet av Bolognadeklarationen i Europa
  • Få ackreditering för sjuksköterske- och barnmorskeutbildning i Europa
  • Delta i Erasmus - Sokrates EU-program
  • Finansiering av projekt och spridande av resultat

Nätverket träffas en gång per år, då studenter, lärare och ibland även rektorer deltar i konferensen och i årsmötet.

Utlandspraktik

Våra internationella samarbeten gör det möjligt för studenterna i sjuksköterskeprogrammet att ansöka om utlandsstudier både för teoretiska kurser såväl som verksamhetsförlagd utbildning. Röda Korsets Högskola har ingått ömsesidiga avtal direkt med olika partnerlärosäten. 

Under våra sidor för studenter kan du läsa mer i detalj om de olika partnerlärosäten som vi samarbetar med.

Tanzania

Kilimanjaro Christian Medical University College, Moshi, Tanzania   

Kolandoto College of Health Sciences, Kolandoto District Hospital i Shinyanga, Tanzania  

Machame Lutheran hospital, Machame

Colombia

Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia

Japan

The Japanese Red Cross College of Nursing, Tokyo

Samarbeten inom ramen för Erasmus+

Kontakt

Jenny Cadstedt, internationell strateg, jenny.cadstedt@rkh.se