Så samverkar vi internationellt

Nätverk, lärosäten och utlandspraktik – på Röda Korsets Högskola samverkar vi med många internationella aktörer.
Nätverk, lärosäten och utlandspraktik – på Röda Korsets Högskola samverkar vi med många internationella aktörer.
Publicerad: 05 mar 2021
Lästid: ca

Florence Network in Nursing and Midwifery | ASPHER | SEEEPHI | Utlandspraktik | Tanzania | Colombia | Japan | Erasmus+, Europa | Kontakt

Florence Network in Nursing and Midwifery

Röda Korsets Högskola har sedan starten 1994 deltagit i nätverket Florence Network in Nursing and Midwifery. Vårt lärosäte var även initiativtagare till själva namnet Florence Network.

Idag består nätverket av 37 lärosäten i 18 länder inom Europa. Varje land har högst tre lärosäten representerade, och från Sverige deltar förutom Röda Korsets Högskola även högskolan i Halmstad och Malmö universitet.

Syftet med nätverket är att synliggöra sjuksköterske- och barnmorskeyrket i Europa, bland annat genom

  • Utbyten för studenter och lärare
  • Jämföra läroplaner och förbättra kvaliteten på sjuksköterske- och barnmorskeutbildning
  • Forskningssamarbeten inom sjuksköterskors och barnmorskors arbetsområden
  • Utveckla europeiska projekt och intensivprogram
  • Delta i förverkligandet av Bolognadeklarationen i Europa
  • Få ackreditering för sjuksköterske- och barnmorskeutbildning i Europa
  • Delta i Erasmus - Sokrates EU-program
  • Finansiering av projekt och spridande av resultat

Nätverket träffas en gång per år, då studenter, lärare och ibland även rektorer deltar i konferensen och i årsmötet.

ASPHER

Röda Korsets Högskola är medlem i The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER) och medlemskapet i nätverket ger möjligheter att samverka inom utbildning och forskning.

Nätverket har som mål att stärka folkhälsans roll genom vidareutveckling av forskning och utbildning inom folkhälsoområdet. Nätverket ger också stöd för kvalitetssäkring, policys och riktlinjer samt utveckling inom hälsa i ett globalt perspektiv.

Sharing European Educational Experience in Public Health for Israel (SEEEPHI)

Röda Korsets Högskola deltar i det internationella samarbetet Sharing European Educational Experience in Public Health for Israel (SEEEPHI), ett projekt för kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning som finansieras genom ERASMUS+.

Syftet är att överföra kunskap och bästa praxis från Europeiska unionens högskolor till länder och lärosäten utanför EU. Genom att dela med sig av europeisk utbildningserfarenhet och kunskap syftar projektet till att förbättra professionalismen och stärka ledarskapsaspekterna inom folkhälsan i Israel för att möta arbetsgivarnas och landets behov.

Utlandsstudier och praktik

Våra internationella samarbeten gör det möjligt för studenterna i sjuksköterskeprogrammet att ansöka om utlandsstudier både för teoretiska kurser såväl som verksamhetsförlagd utbildning. Röda Korsets Högskola har ingått avtal med olika lärosäten och sjukhus. 

Här kan du läsa mer om våra samarbetspartners.

Tanzania

Kilimanjaro Christian Medical University College, Moshi, Tanzania   

Kolandoto College of Health Sciences, Kolandoto District Hospital i Shinyanga, Tanzania  

Machame Lutheran hospital, Machame

Colombia

Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia

Japan

The Japanese Red Cross College of Nursing, Tokyo

Samarbeten inom ramen för Erasmus+

Kontakt

Jenny Cadstedt, internationell strateg, jenny.cadstedt@rkh.se

Jenny Cadstedt
Internationell strateg

+46 (0)8 587 516 72, ic@rkh.se

Jenny Cadstedt