Hälsa, säkerhet – och vid nödfall

Information till studenter inför avresa utomlands på internationellt utbyte.
Information till studenter inför avresa utomlands på internationellt utbyte.
Publicerad: 03 aug 2023
Lästid: ca

Vid nödfall | Riskmedvetenhet | Om något allvarligt händer | Några säkerhetsrekommendationer | Vaccinationer | Försiktighetsåtgärder inom sjukvårdenFörsäkring

Innan avresa bör du informera dig om hälso- och säkerhetsläget i landet och se till att du har lämpliga vaccinationer, profylax och skyddsutrustning.

Vid nödfall

Ha alltid med dig försäkringsbolagets kontaktuppgifter under dina utlandsstudier. Vid sjukdom eller olycksfall, kontakta If på SOS International
Telefon: +46 8 792 71 31
E-post: ifteam@sos.eu​

Informera försäkringsbolag, resekollega, partnerlärosäte, Röda Korsets Högskola (Internationella teamet och kursansvarig), närstående samt eventuellt Sveriges ambassad eller konsulat i landet om något allvarligt hänt dig. Om du inte själv kan ta kontakt ska din resekollega göra det. 

På Utrikesdepartmentets hemsida kan du läsa om vad svenska ambassader och konsulat i landet kan hjälpa dig med under din utlandsvistelse och där kan du även ladda ned viktiga nummer till ambassad och dylikt till din mobil.

Om du måste avbryta dina utlandsstudier i förtid av någon anledning ska detta meddelas till partnerlärosätet samt till Röda Korsets Högskola.

Kontakta Röda Korsets Högskola

Internationella teamet, under kontorstid:

  • Andrea Grill, internationell handläggare, +46 (0)8 587 516 71
  • Jenny Cadstedt, internationell strateg, +46 (0)8 587 516 72

Förvaltningschef, efter kontorstid:

  • Louise Beskow, +46 (0)72-519 36 40

Observera att detta är ett nödnummer och inte bör användas i fall som inte är akuta. För sådana fall hänvisas till kontakterna vid Internationella teamet under kontorstid.

Då tillgången till e-post varierar när du studerar utomlands ska du efter ankomst till din studieort meddela Internationella teamet på ic@rkh.se vilket lokalt telefonnummer du lättast kan nås på under utlandsvistelsen.

Riskmedvetenhet

Alla utresande studenter är täckta av tjänstereseförsäkring men det är viktigt att komma ihåg att utlandsresor innebär en ökad risk. Du är själv ansvarig för att bli medveten om de risker som du kan utsättas för under din utlandsvistelse och bör läsa på om landet/orten, lokala förhållanden, lagar, politisk situation och det rådande säkerhetsläget.

Det är viktigt att vara medveten om att infrastruktur och samhällsservice såsom exempelvis tillgång och kvalitet på vatten, elförsörjning, sjukvård och räddningstjänst ofta skiljer sig från vad du är van vid hemifrån.

Trafikförhållandena i många länder är ofta mycket undermåliga och vårdslöshet i trafiken samt olyckor med personskador är mycket vanliga. Andra risker som kan finnas är politisk instabilitet, lokala konflikter, kriminalitet och sjukdom.

Om något allvarligt händer

Kontakta försäkringsbolaget för vägledning och hänvisning till lämpligt sjukhus. Du bör även kontakta din resekollega, kontaktpersonen vid partnerlärosätet, Röda Korsets Högskola (Internationella teamet och kursansvarig) samt närstående och eventuellt Sveriges ambassad eller svenskt konsulat i landet.

Om du inte själv kan kontakta ovanstående ska din eventuella resekollega göra det. Om du måste avbryta dina utlandsstudier i förtid av någon anledning ska du också kontakta partnerlärosätet samt Röda Korsets Högskola om detta. 

Några säkerhetsrekommendationer

Innan avresa bör du informera dig om hälso- och säkerhetsläget i landet och se till att du har lämpliga vaccinationer, profylax och skyddsutrustning som exempelvis första-hjälpen-kit, myggnät och resebrandvarnare.

På plats bör du tala med din kontaktperson om försiktighetsåtgärder, t.ex. vilka områden som bör undvikas. Informera kontaktpersonen om var du tänker befinna dig, vistas helst inte ute efter mörkrets inbrott och försök håll dig lugn även i stressade situationer.

Tänk också på att konsumtion av alkohol gör dig mindre riskmedveten och därmed mer utsatt. Var restriktiv i användningen av synliga smycken och andra föremål av högt värde. Anpassa dig till den lokala klädkoden. Se till att ha med dig kopior på viktiga dokument såsom pass, försäkringskort och telefonnummer, och bär aldrig med dig ditt originalpass i onödan.

Vaccinationer

Du ansvarar för att se till att du har lämpliga vaccinationer, eventuell malariaprofylax och myggnät etc. inför dina utlandsstudier. Du bekostar dessa själv och väljer vilken vaccinationscentral du vill gå till. Vi rekommenderar Cityakuten vaccination och resemedicin där studenter från RKH har rabatt.

Försiktighetsåtgärder inom sjukvården

Som student kommer du troligen att vistas inom sjukvård där förhållandena kan skilja sig mycket från i Sverige. Inom sjukvården, över hela världen, finns det risk för olika smittor, se därför till att du informerar dig om de lokala förhållandena.

Det är ett krav att du använder skyddsutrustningen som du fått med dig från högskolan! Ibland kan det kännas obekvämt att som student ha mer avancerad skyddsutrustning än den lokala personalen men kom ihåg att preventiva åtgärder är a och o för att undvika smitta. Ta tillvara på kunskapen som du fått från tidigare kurser. 

Försäkring

Du omfattas av Röda Korsets Högskolas tjänstereseförsäkring hos försäkringsbolaget If under din studieperiod utomlands. En länk till digitalt föräskringskort skickas till din mejladress när du har lämnat in blanketten important information till internationella teamet. 

Under din verksamhetsförlagda utbildning utomlands omfattas du även av en allmän ansvarsförsäkring, en så kallad general liability-försäkring hos försäkringsbolaget Trygg Hansa. Den gäller dock inte i USA eller Kanada.

Du är själv ansvarig för att ta reda på om du behöver någon ytterligare försäkring under dina utlandsstudier. Du som ska studera inom Europa bör även se till att du tar med dig det europeiska sjukförsäkringskortet som utfärdas av Försäkringskassan. Du bör också se över ditt hemförsäkringsskydd. 

Observera att ovan nämnda försäkringar inte täcker så kallade extrema aktiviteter. Studenten måste själv ordna med och bekosta en extra försäkring om extrema aktiviteter ska genomföras genom studier eller på fritiden.