Lokaler med fönster

Utbildnings- och forskningsnämnd

Utbildnings- och forskningsnämnd

Utbildnings- och forskningsnämnden ansvarar för och fattar beslut om frågor som innebär att säkra kvaliteten i den akademiska verksamheten. Nämnden bereder också ärenden som rör utbildnings- och forskningsfrågor till rektor och högskolestyrelse.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Det åligger Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) att utveckla utbildningar på grundnivå och på avancerad nivå, samt att tydliggöra och vidareutveckla högskolans prioriterade forskningsinriktningar.

Nämndens uppdrag är att säkerställa sambandet mellan utbildning och forskning genom att se till att samtliga utbildningar har en tydlig forskningsanknytning.

Nämnden ska också möjliggöra och samordna strategiska nationella och internationella samarbeten vid lärosätet och verka för att tillvara ta de synergieffekter som kopplingen till Svenska Röda Korset erbjuder.  Vidare ansvarar nämnden för att föreslå strategiska satsningar inom såväl utbildning som forskning.

Ledamöter i UFN

Utbildnings- och forskningsnämnden leds av ordföranden. Dessutom ingår i nämnden en vice ordförande, ledningsstöd, programansvarig för grundutbildningen, samordningsansvarig för utbildningar på avancerad nivå, studierektor, studentrepresentant, doktorandrepresentant samt en representant från studieadministrationen.

Maria Jirwe

Hälsovetenskapliga institutionen

Maria Jirwe

Professor i omvårdnad, ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden

Visa andra kontaktvägar
Hanna Gabrielsson

Hälsovetenskapliga institutionen

Hanna Gabrielsson

PhD, lektor, vice ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden

Visa andra kontaktvägar
Heléne Eriksson

Hälsovetenskapliga institutionen

Heléne Eriksson

PhD, lektor, programansvarig för sjuksköterskeprogrammet

Visa andra kontaktvägar
Maria Andersson

Hälsovetenskapliga institutionen

Maria Andersson

Lektor

Visa andra kontaktvägar
Charlotta Arwidson

Hälsovetenskapliga institutionen

Charlotta van Eggermont Arwidson

Doktorand

Visa andra kontaktvägar
Inger Wallin Lundell

Hälsovetenskapliga institutionen

Inger Wallin Lundell

PhD, lektor

Visa andra kontaktvägar
Cecilia Moberg

Hälsovetenskapliga institutionen

Cecilia Moberg

PhD, lektor, studierektor

Visa andra kontaktvägar

Studentrepresentant

RKHSK