Ansökan, process och finansiering

Du som önskar ansöka om utlandsstudieplats behöver vara ute i god tid och ansöka om utlandsstudier i början av terminen före den termin som du vill åka utomlands.