Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Ansökan, process och finansiering

Vill du ansöka om utlandsstudieplats? Då behöver du vara ute i god tid och ansöka i början av terminen före den termin som du vill åka utomlands.
Vill du ansöka om utlandsstudieplats? Då behöver du vara ute i god tid och ansöka i början av terminen före den termin som du vill åka utomlands.
Publicerad: 08 mar 2021
Lästid: ca

Ansökan | Antagningsprocess | Finansiering

Ansökan

Nu är det möjligt att ta del av utbytesstudier vårterminen 2022! Högskolan öppnar upp för utbyten inom EU och EES-området.

Höstterminen 2021

Rektor beslutade den 25 mars 2021 att inga internationella utbyten, för studenter och medarbetare, kommer att genomföras under höstterminen 2021.

Röda Korsets Högskola kommer att ställa in alla möjligheter till utlandsstudier för hösten 2021. Det innebär även att det inte är möjligt för dig som student att under höstterminen 2021 själv ordna med internationellt studiebesök/fältstudie/examensarbete på någon av de kurser/moduler där det vanligtvis är möjligt.

För frågor, vänligen kontakta internationella kontoret på ic@rkh.se.

Antagningsprocess

Antagningsprocessen sker i två steg:

  1. Den första antagningen, där alla sökande med fulltaliga poäng till och med föregående termin på sjuksköterskeprogrammet är behöriga.
  2. Reservantagningen, som sker efter att de som erbjudits plats i den första antagningen tackat ja eller nej till erbjuden studieplats utomlands.

De studenter som saknar totalt max 7,5 hp från föregående terminer placeras på reservlista. Ordningen på reservlistan avgörs av hur många poäng studenten har, en student som saknar 2 hp placeras alltså före en student som saknar 3 hp. I övrigt används samma urvalskriterier i de båda antagningsprocesserna (se nedan).

I antagningsprocessen behandlas alla förstahandsval först, så det är viktigt att du tänker igenom ordningen på dina val.

Urvalskriterier 

Såhär prioriteras ansökningar:

  • Fulltaliga poäng från föregående terminer vid Röda Korsets Högskola
  • Sökanden som inte deltagit i utlandsstudier vid Röda Korsets Högskola tidigare
  • Intyg på genomfört/avslutat engagemang på Röda Korsets Högskola (dokumenteras med intyg som bifogas till ansökan)
  • Lottning

(För att kunna antas till studieplats i Colombia, Spanien och Frankrike krävs mycket goda kunskaper i spanska respektive franska)

Vid reservantagningen  bestäms reservordningen av den sökandes antal poäng. Om två reserver har samma antal poäng används samma urvalskriterier som i den ordinarie antagningen – först tas hänsyn till om studenten tidigare studerat utomlands inom Röda Korsets Högskola och sedan tas hänsyn till engagemang vid högskolan.

Minor Field Studies

Vid ansökan om Minor Field Studies (MFS) tillkommer ett urvalskriterium som är överordnat urvalskriterierna om tidigare utlandsstudier och engagemang: bedömning av kvaliteten på den projektplan för examensarbete som ska bifogas ansökningsblanketten. Skälet är att deltagande i programmet innebär att du kommer att genomföra stora delar av eller hela ditt examensarbete utomlands.

Projektplanen skall innehålla en bakgrundsbeskrivning till ämnet, syfte med studien, metodbeskrivning samt uppgift om vem du ska skriva ditt uppsatsarbete med. Vid ansökan om MFS ska även val av studieort och land samt uppgift om lokal kontaktperson inkluderas. Språkkunskaper eller hur språkskillnader kan hanteras är också viktigt att ange.

Ladda ner och läs mer här om vad projektplanen måste innehålla: 

En bedömningsgrupp på högskolan granskar projektplanerna. Du kan bli antagen med villkoret att projektplanen i ett senare skede ska kompletteras och vidareutvecklas. Denna process kan ta något längre tid än antagningen till kurser.

Examensarbetetsprojekt i Tanzania (endast möjligt att söka till vårterminer)

(Avser stipendium från Linnaeus-Palme för samarbetsprojekt kring examensarbete med KCMUCo)

Vid ansökan om stipendium för examensarbetesprojekt i Moshi, Tanzania, tillkommer ett urvalskriterium som är överordnat urvalskriterierna om tidigare utlandsstudier och engagemang: bedömning av den reflektionsuppgift som krävs för fullständig ansökan. Du får uppgiften mejlad till dig genom att ansöka om att få delta i projektet via ett specifikt ansökningsformulär. För frågor om detta, kontakta ic@rkh.se. 

Erasmus+, utbyte inom Europa

För ansökan till utbytesstudier inom Erasmus+-programmet följs samma process som vid antagning till enskilda kurser, vilket innebär att du som student nomineras av Röda Korsets Högskola till att få bedriva Erasmus+-studier (med stipendium) vid ett specifikt lärosäte i ett annat land. Du kommer i ett senare skede att behöva göra en ansökan till det specifika lärosätet som utifrån vad de har för kurser och VFU-platser, avgör om de kan anta dig för utbytesstudier. Det sker en diskussion mellan RKH och värdlärosätet om kurser och VFU-placeringar samt tidpunkter för utbytet. 

Beroende på detta förfarande kan det ta ganska lång tid innan du kan få svar på om du kommer iväg eller inte på Erasmus+-studier.

Vid ansökan till  Erasmus+-programmet tillkommer även ett urvalskriterium angående språkkunskaper. Självuppskattade kunskaper i värdlandets språk i den omfattning att du kan delta i såväl teoretisk som klinisk utbildning på språket är det överordnande urvalskriteriet för Erasmusdeltagande, innan hänsyn tas till tidigare utlandsstudier och engagemang.

Besked om antagning

Om du har blivit erbjuden en utlandsplacering, får du ditt besked till den e-postadress som du angett i din ansökan. Beskedet från den första antagningsomgången kommer inom cirka en till två arbetsveckor efter sista ansökningsdatum.

Om du erbjuds en utlandsplacering måste du, för att få behålla din plats, tacka ja eller nej innan i mejlet i angivet datum. Vid uteblivet svar går platsen till en annan student. Under denna tid är du varmt välkommen att kontakta Internationella kontoret på ic@rkh.se om du har frågor kring den erbjudna placeringen. Internationella kontoret kan ofta även ge dig kontaktuppgifter till RKH-studenter som tidigare har deltagit i utlandsstudier på samma ort och/eller kurs som du har blivit antagen till.

Reservantagning

Reservantagningsprocessen startar omedelbart när sista dag för att lämna besked om erbjuden placering i den första antagningen har passerat. När processen är klar får endast de reserver som erbjuds placering besked per e-post. Även du som blir erbjuden måste tacka ja eller nej inom angiven tidsram, och får gärna kontakta Internationella kontoret på ic@rkh.se om du har frågor kring den erbjudna placeringen. 

Normalt sett har alla studenter fått ett preliminärt besked inom fem veckor från deadline för ansökan om utlandsstudier. Erasmus+ kan dock dra ut på tiden på grund av förhandlingarna med respektive partnerlärosäte. 

Finansiering av ditt utbyte

Utlandsstudier innebär kostnader för dig som student såsom för resa, boende, vaccinationer, visum och lokala transporter.

Dessa kostnader varierar mellan olika platser, till stor del beroende på hur våra samarbetsavtal ser ut. 

Du som reser inom externfinansierade program

Du som genomför dina utlandsstudier inom ramen för Linnaeus-Palmeprogrammet, Minor Field Studies-programmet eller Erasmusprogrammet omfattas av stipendier för att täcka resekostnader och delar av levnadskostnaderna under utbytesperioden. Stipendiernas storlek är mellan 10 000 och 27 000 kronor beroende på program. Inom Erasmusprogrammet betalas en del av stipendiet ut först efter att du har genomfört dina utlandsstudier.

Du som organiserar egen utlandsplacering

Studenter som studerar utomlands utanför stipendieprogrammen har rätt att en gång under sin studietid vid Röda Korsets Högskola få ett resebidrag på 2000 kronor i samband med utlandsstudier. 

RKH bekostar också en reseförsäkring under utlandsstudieperioden samt en allmän ansvarsförsäkring, en så kallad general liability-försäkring, under VFU-perioden för samtliga studenter som reser utomlands - oavsett om det är inom stipendieprogram eller inte. 

Det är dock ditt eget ansvar som utresande student att undersöka om du behöver komplettera dessa försäkringar bland annat beroende på vart du ska åka och hur länge du är borta.

För att ansöka om bidrag fyller du i följande formulär:

 

 

Kontakt