Bedömningsformulär för VFU

Vid varje VFU ska ett bedömningsformulär fyllas i av handledarna. Här finns alla bedömningsformulär för de olika terminerna.
Vid varje VFU ska ett bedömningsformulär fyllas i av handledarna. Här finns alla bedömningsformulär för de olika terminerna.
Publicerad: 29 aug 2023
Lästid: ca

Bedömningsformulär för termin 2, 3, 4, 5 och 6

Bedömningsformulär för avancerad nivå, psykiatrisk vård

Om du som handledare bedömer att studenten brister i ett eller flera av betygskriterierna, och/eller har frånvaro, är det viktigt att du kontaktar ansvarig lärare på högskolan. Läraren kommer då att upprätta en handlingsplan gällande risk för underkännande.

Riktlinjer för VFU

Närvarorapport

Lämna in närvarorapport samt bedömningsformulär senast en vecka efter avslutade VFU till kursansvarig.

För mer specifik information se information inom respektive kurs i Canvas.

Mina studier

Läs mer
Studenter på Röda Korsets Högskola

Stöd och service

Läs mer

Genvägar för studenter

Läs mer