Bedömningsformulär för VFU

Vid varje VFU ska ett bedömningsformulär fyllas i av handledarna. Här finns alla bedömningsformulär för de olika terminerna.
Vid varje VFU ska ett bedömningsformulär fyllas i av handledarna. Här finns alla bedömningsformulär för de olika terminerna.
Publicerad: 08 mar 2021
Lästid: ca

Bedömningsformulär för termin 2, 3 och 4:

Bedömningsformulär för termin 5 och 6:

Om du som handledare bedömer att studenten brister i ett eller flera av betygskriterierna, och/eller har frånvaro, är det viktigt att du kontaktar ansvarig lärare på högskolan. Läraren kommer då att upprätta en handlingsplan gällande risk för underkännande.

Närvarorapport

Lämna in närvarorapport samt bedömningsformulär senast en vecka efter avslutade VFU till kursansvarig.

För mer specifik information se information inom respektive kurs i Canvas.

Mina studier

Läs mer
Studenter på Röda Korsets Högskola

Stöd och service

Läs mer

Genvägar för studenter

Läs mer