Vaccination för studenter

Här presenteras vilka vaccin du erbjuds som student vid Röda Korsets Högskola inför verksamhetsförlagd utbildning.
Här presenteras vilka vaccin du erbjuds som student vid Röda Korsets Högskola inför verksamhetsförlagd utbildning.
Publicerad: 08 mar 2021
Lästid: ca

Före verksamhetsförlagd utbildning erbjuds studenter vid Röda Korsets Högskola vaccinationer mot olika smittor som de kan utsättas för. Beslut om vilka vaccin du som student erbjuds baseras på riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens direktiv. 

Vaccinationer och vaccinering

Samtliga vaccinationer sker på Aleris. Aktuell information gällande vaccinationer finns på Studenthälsans hemsida.

Tid för vaccination bokar studenten själv på Aleris webbplats (Aleris närakuter). Glöm inte att vid bokningen ange att du är student vid Röda Korsets Högskola samt vilken kurs du tillhör (exempelvis VK20). 

Komplettering av vaccination

Alla studenter på sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola erbjuds komplettering av vaccination mot difteri, tetanus och polio samt mot mässling, röda hund och påssjuka i den mån man inte redan har ett tillfredsställande skydd.

Vaccination inför utbytesstudier/VFU i utland

Du som student ansvarar för att du har de vaccinationer som behövs och bekostar dessa själv. Högskolan samarbetar med Aleris Vaccination och Resemediciner även när det gäller rådgivning och vaccination inför utlandsvistelse.

Studenthälsan

Besök Studenthälsans hemsida för mer information om Studenthälsans verksamhet och kontaktuppgifter.

Mina studier

Läs mer
Studenter på Röda Korsets Högskola

Stöd och service

Läs mer

Genvägar för studenter

Läs mer