Önskemål om VFU-placering

Här kan du läsa mer om önskemål inför din VFU-placering i olika terminer.
Här kan du läsa mer om önskemål inför din VFU-placering i olika terminer.
Publicerad: 15 mar 2021
Lästid: ca

Vid fördelning av verksamhetsförlagda utbildningsplatser beaktas dina tidigare utbildningsplatser, utbildningsplatsens inriktning och din resväg utifrån den adress som finns registrerad i LADOK.

Du har möjlighet att önska inriktning på din VFU-placering. Är du exempelvis intresserad av att göra din VFU-placering på en medicinsk vårdavdelning kan detta tillgodoses om möjligheten finns under den aktuella VFU-perioden.

Du kan även önska att inte vara inom en viss inriktning eller om du är ensamstående med små barn och behöver en VFU-placering nära hemmet.

Här presenteras de olika terminernas VFU-placeringar.

Termin 2 VFU-placering

 • Termin 2 har en fyra veckor lång VFU-period inom vård och omsorgsboende eller geriatrik.
 • Vi har stor spridning på VFU-platserna runt om i Stockholm.
 • Du kan önska inriktning vård och omsorgsboende eller geriatrik.

Termin 3 VFU-placering

 • Termin 3, har en sju veckor lång VFU-period. VFU-platserna är förlagda på KS Solna (Karolinska Universitetssjukhuset Solna) alternativt KS Huddinge (Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge) och SLSO (Stockhholms län sjukvårdsområde).
 • Du kan önska inriktning inom somatisk vård (tex neurologi, infektion, plastikkirurgi, ortopedi, onkologi osv.) el geriatrisk vård (allmän geriarik)

De flesta vårdenheterna handleder enligt handledningsmodellen studentenhet med peer learning.

Förbered dig för VFU genom att läsa kring studentenhet med peer learning här:

Termin 4 VFU-placering

Under termin 4 kommer du att gå ut inom två inriktningar och VFU-perioder:

Psykiatri

 • Fyra veckor lång VFU-period.
 • VFU-platserna är förlagda på olika sjukhus/verksamheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Region Stockholm.
 • Du kan önska inriktning tex inom psykos, rättspsyk, allmänpsyk, ångestsyndrom, personlighetssyndrom, utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser, BUP.

Gynekologi eller pediatrik

 • Fyra veckor lång VFU-period.
 • VFU platserna är förlagda på KS Solna/Huddinge, Astrid Lindgrens barnsjukhus
 • Du kan önska inriktning gynekologisk eller pediatrisk vård.

Termin 5 VFU-placering

Akutsjukvård

 • Fyra veckor lång VFU-period uppdelad i två placeringar
 • Akutsjukvårdsplatserna är förlagda på KS Solna/Huddinge samt närakuter

Du kan önska två av följande inriktningar: intensivvård, akutmottagning, närakut, operation, anestesi

Där du då går två veckor på respektive inriktning.

Primärvård

 • Fyra veckor lång VFU-period.

Primärvårdsplatserna är förlagda runt våra akademiska vårdcentraler Hässelby AVC, Jakobsbergs AVC och Huddinge AVC

 • Du kan inte önska placering på den vårdcentral där du är listad.

Termin 6 VFU-placering

Somatisk vård eller geriatrisk vård eller ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) eller palliativ vård (vård i livets slutskede):

 • Sex veckor lång VFU-period
 • Somatiskvård – VFU-platserna är förlagda på KS Solna/Huddinge
 • Geriatrisk vård/ASIH och palliativ vård: Vi har stor spridning på VFU-platserna runt om i Stockholm.
 • Du kan önska somatisk vård, geriatrisk vård, ASIH eller palliativ vård 

Ansökan

Nu är önskemålsformuläret öppet och ni har på er till fredag 19 maj kl. 12.00 för att lämna in ev önskemål.

Länk till formuläret: https://forms.office.com/r/2SzNZdyQ2s

Observera att önskemålen bara gäller en termin. En ny ansökan via länken till formuläret behöver göras inför varje aktuell termin.

Det är inte ett måste att önska utan det är bara om du själv vill. Gör du inget val, får du självklart en VFU-placering ändå.