Önskemål om VFU-placering

Här kan du läsa mer om önskemål inför din VFU-placering i olika terminer.
Här kan du läsa mer om önskemål inför din VFU-placering i olika terminer.
Publicerad: 15 mar 2021
Lästid: ca

Vid fördelning av verksamhetsförlagda utbildningsplatser beaktas dina tidigare utbildningsplatser, utbildningsplatsens inriktning och din resväg utifrån den adress som finns registrerad i LADOK.

Du har möjlighet att önska inriktning på din VFU-placering. Är du exempelvis intresserad av att göra din VFU-placering på en medicinsk vårdavdelning kan detta tillgodoses om möjligheten finns under den aktuella VFU-perioden.

Du kan även önska att inte vara inom en viss inriktning eller om du är ensamstående med små barn och behöver en VFU-placering nära hemmet.

Här presenteras de olika terminernas VFU-placeringar.

Termin 2 VFU-placering

 • Termin 2 har en fyra veckor lång VFU-period inom vård och omsorgsboende
 • Vi har stor spridning på VFU-platserna runt om i Stockholm.
 • Du kan önska tex nära hemmet 

Termin 3 VFU-placering

 • Termin 3, har en sju veckor lång VFU-period. VFU-platserna är förlagda på KS Solna (Karolinska Universitetssjukhuset Solna) alternativt KS Huddinge (Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge) och SLSO (Stockhholms län sjukvårdsområde).
 • Du kan önska inriktning inom somatisk vård (tex neurologi, infektion, plastikkirurgi, ortopedi, onkologi osv.) el geriatrisk vård (allmän geriarik)

De flesta vårdenheterna handleder enligt handledningsmodellen studentenhet med peer learning.

Förbered dig för VFU genom att läsa kring studentenhet med peer learning här:

Termin 4 VFU-placering

Under termin 4 kommer du att gå ut inom två inriktningar och VFU-perioder:

Psykiatri

 • Fyra veckor lång VFU-period.
 • VFU-platserna är förlagda på olika sjukhus/verksamheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Region Stockholm.
 • Du kan önska inriktning tex inom psykos, rättspsyk, allmänpsyk, ångestsyndrom, personlighetssyndrom, utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser, BUP.

Gynekologi eller pediatrik

 • Fyra veckor lång VFU-period.
 • VFU platserna är förlagda på KS Solna/Huddinge, Astrid Lindgrens barnsjukhus
 • Du kan önska inriktning gynekologisk eller pediatrisk vård.

Termin 5 VFU-placering

Akutsjukvård

 • Fyra veckor lång VFU-period uppdelad i två placeringar
 • Akutsjukvårdsplatserna är förlagda på KS Solna/Huddinge samt närakuter

Du kan önska två av följande inriktningar: intensivvård, akutmottagning, närakut, operation, pre-postoperation, IMA och anestesi

Där du då går två veckor på respektive inriktning.

Primärvård

 • Fyra veckor lång VFU-period.

Primärvårdsplatserna är förlagda främst i västerort men även enstaka platser centralt och i övriga orter.

Vi har även platser på våra akademiska vårdcentraler på Hässelby AVC, Jakobsbergs AVC och Huddinge AVC

 • Du kan önska tex nära hemmet 
 • Du kan inte önska placering på den vårdcentral där du är listad.

Termin 6 VFU-placering

Somatisk vård eller geriatrisk vård eller ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) eller palliativ vård (vård i livets slutskede):

 • Sex veckor lång VFU-period
 • Somatiskvård – VFU-platserna är förlagda på KS Solna/Huddinge
 • Geriatrisk vård/ASIH och palliativ vård: Vi har stor spridning på VFU-platserna runt om i Stockholm.
 • Du kan önska somatisk vård, geriatrisk vård, ASIH eller palliativ vård 

Önskemål

Önskemål lämnas via önskemålsformuläret som öppnar en gång per termin i länken nedan.

VFU-platssamordnare meddelar er studenter när det är dags att lämna önskemål via Canvas.

Observera att önskemålen bara gäller en termin. 

Att lämna önskemål är frivilligt, lämnar du inga önskemål får du ändå en VFU-placering.