Fördjupar och utvecklar kunskap kring handledning

”Studenter som blir väl omhändertagna under sin VFU tenderar att stanna längre i sitt yrke”
”Studenter som blir väl omhändertagna under sin VFU tenderar att stanna längre i sitt yrke”
Publicerad: 12 maj 2021
Lästid: ca

Katarina Brochard och Cecilia Häckter Ståhl är båda lärare vid Röda Korsets Högskola. Förutom att undervisa på Sjuksköterskeprogrammet håller de också i uppdragsutbildningen Handledning i VFU inom hälso- och sjukvård. Här berättar de mer om vad kursen handlar om och varför den är viktig att gå.

Under en verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska studenter vara allt ifrån aktiva och problemlösande till kunskapssökande och initiativtagande. Det ställer i sin tur krav på deras handledare. Hur kan de på bästa sätt skapa en lärandemiljö som bidrar till detta? Hur kan de främja studenterna i deras yrkesmässiga växt?

Under kursen Handledning i VFU inom hälso- och sjukvård får deltagarna tillfälle att fördjupa och utveckla just sin kunskap kring sin handledning.

– Forskning visar att om studenter blir väl omhändertagna under sin VFU tenderar de att stanna längre i sitt yrke. Blir de inte det kan de istället sluta redan under sin utbildning eller tidigare, säger Katarina Brochard.

Till vem riktar sig kursen?

– De som är behöriga till kursen ska ha en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller motsvarande. Kursen riktar sig till personer som har ett handledningsuppdrag på högskolenivå i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvård. Det vill säga sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister och logopeder. Det interprofessionella perspektivet berikar och tillför nya perspektiv i kursen, säger Cecilia Häckter Ståhl.

Hur är den upplagd?

– Kursen ger 7,5 hp och motsvarar fem veckors heltidsstudier och omfattar åtta kursdagar. Fem av dessa är förlagda på campus och tre är vikta för egna studier. Det finns en stor variation och interaktion i undervisningsformerna. Kursen innefattar workshops, seminarier och diskussionsforum. Vid ett av kurstillfällena har vi även två skådespelare på plats som iscensätter olika handledningssituationer som deltagarna får diskutera och analysera. Under kursens gång får deltagarna många nya perspektiv och idéer, både från varandra och från kurslitteraturen, säger Katarina.

”Erfarenheten av att handleda varierar stort och det är en väldig styrka i gruppen”

– Cecilia Häckter Ståhl

Hur stor yrkeserfarenhet har deltagarna?

– Det är en väldig spridning när det kommer till kursdeltagarnas erfarenhet. Någon kan vara helt ny i sin egen profession och nästan ha närmre till studentperspektivet, vilket kan ge nya infallsvinklar. Sen finns det de som har jobbat i 25 år och har massor av yrkeserfarenhet och vana vid att handleda studenter. Det är en väldig styrka i gruppen och i diskussionerna, att det är så stort spann, säger Cecilia.

Vad brukar vara mest uppskattat med kursen?

– Diskussionerna och möjligheten att få träffa andra kursdeltagare. Någon kanske jobbar på operation eller inom intensivvård. En annan är från äldreomsorgen och en tredje från ortopeden. Ändå kan de lära mycket av varandra. ”Aha, så där kan man göra när man introducerar studenter”, eller ”så kan man ge återkoppling vid ett mittbedömningssamtal” och så vidare, säger Cecilia.
– Tack vare kursens innehåll och de olika undervisningsformerna upplever deltagarna att de får med sig många nya verktyg. Verktyg i att utöva och utveckla sitt handledarskap på sin arbetsplats, säger Katarina.

Till sist, vad är det bästa med att undervisa i kursen?

– Det är en väldigt rolig och tacksam kurs att hålla – mycket tack vare de engagerade kursdeltagarna och alla givande diskussioner. Just nu märker vi av ett ökat intresse för handledarutbildningen och att många verksamheter vill skicka sin personal – det är kul!

Fakta

Den här kursen är en uppdragsutbildning och går inte att söka via antagning.se. Anmälan av kursdeltagare görs av respektive chef.

Kontakt

Katarina Brochard
Adjunkt

+46 (0)8 587 516 87 katarina.brochard@rkh.se

Katarina Brochard
Cecilia Häckter-Ståhl
Adjunkt

+46 (0)8 587 516 22 cecilia.hackter.stahl@rkh.se

Cecilia Häckter Ståhl