Att ordna inför VFU

Här hittar du praktisk information som rör VFU: KLiPP, adressuppgifter och mailadress i LADOK, kontakt med din VFU-placering, namnskylt, JoBSH och E-tjänstekort, hälsodeklaration och studieuppehåll.
Här hittar du praktisk information som rör VFU: KLiPP, adressuppgifter och mailadress i LADOK, kontakt med din VFU-placering, namnskylt, JoBSH och E-tjänstekort, hälsodeklaration och studieuppehåll.
Publicerad: 04 feb 2022
Lästid: ca