Samtal mellan tre personer

För dig som ska handleda inom VFU

För dig som ska handleda inom VFU

Att handleda studenter är utvecklande och spännande, men kan också vara utmanande. Här hittar du information om handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Att handleda studenter

Många olika delar som planering, bedömning och kommunikation ingår i handledningen och behöver utföras på olika nivåer utifrån studentens lärandemål

Handledningen innefattar allt från att undervisa i en faktisk vårdsituation till att reflektera tillsammans med studenten. Att reflektera är en viktig del eftersom det är grundläggande för studentens lärande och utveckling.

Det är med hjälp av reflektionen som studenten kan utveckla sin förståelse för hur teori och praktik hör samman. Värdefullt för studenten är om reflektion kan ske efter varje pass. Detta behöver inte ta mer än 5-10 minuter och följande frågor kan vara till hjälp vid reflektionen:

  • Vad har jag lärt mig idag?
  • Vad har vi gjort bra idag?
  • Vad kunde vi gjort bättre?
  • Finns det några risker i/med vårt arbete idag?
  • Hur har vi kommunicerat idag?

Som handledare behöver du ge studenten återkoppling – både positivt såväl som konstruktivt tillrättavisande – det är en viktig del av VFU. Återkoppling underlättar inlärningen och gör det möjligt för studenten att upptäcka vilka arbetssätt och färdigheter som kan utvecklas och förstärkas.

För att underlätta för dig som handledare finns en introduktionsfilm på KI:s medarbetarwebb. Den kan hjälpa dig i att stötta studentens lärande genom din handledning.

Om lärandemodell för verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Region Stockholm beskriver en akademisk lärandemiljö och visar på samarbetet mellan verksamhet och lärosäte.

Riktlinjer för studenter

Studenten ansvarar för att under den första VFU-veckan informera om och tillhandahålla det dokument som är underlag för den verksamhetsförlagda utbildningen som lärandemål och kriterier.

Bedömningsformulär

Varje termin ska ett bedömningsformulär fyllas i.

Utbildningsplaner och kursplaner

Arbetsskador/stickskador

En arbetsskada/stickskada kan till exempel vara blod och andra djupa kroppsvätskor från patient på skadad hud, stänk på slemhinna eller i ögon vid provtagning, injektion eller suturering.

Kontakt

Frågor som rör VIL/VFU kan skickas till: VIL-samordnare@rkh.se

Camilla Spicer

Om kursen i handledning

”Det bästa med kursen var att vi lärde oss så mycket av varandra”

Läs mer
Carina Faag

Hälsovetenskapliga institutionen

Carina Faag

Fil. lic., adjunkt

Visa andra kontaktvägar

Mer information