"Lär av varandra"

”Det bästa med kursen var att vi lärde oss så mycket av varandra”, berättar Camilla Spicer som har läst handledarkursen.
”Det bästa med kursen var att vi lärde oss så mycket av varandra”, berättar Camilla Spicer som har läst handledarkursen.
Publicerad: 28 maj 2021
Lästid: ca

Någon som nyligen har läst kursen Handledning i VFU inom hälso- och sjukvård är sjuksköterskan Camilla Spicer. Hon har just blivit studentansvarig vid sin avdelning och har dagligen stor nytta av sin kunskap i handledning.  

Hej Camilla, kan du berätta lite om dig själv?

– Jag är 34 år gammal och har tidigare läst till sjuksköterska på Röda Korsets Högskola. Jag tog min examen år 2013. Jag jobbar idag på Neurokirurgen vid Nya Karolinska och har varit där i fem år. Jag älskar mitt jobb och min plan är att fortsätta att arbeta där så länge jag tycker det är roligt. Så småningom planerar jag också att bygga ihop en magisterexamen. 

Hur kom det sig att du läste den fristående kursen vid Röda Korsets Högskola?

– Det är inte alltid så enkelt att ”bara veta” vad som faktiskt förväntas av dig som handledare under en verksamhetsförlagd utbildning. Eller vad vi ska förvänta oss av studenten. Den här kursen ger bra pedagogiska verktyg för att bättre kunna hantera olika situationer med studenter.

– Jag har även flera kollegor som gått kursen och som rekommenderat den. Jag har också haft chefer som rekommenderat alla grundutbildade sjuksköterskor att läsa denna kurs.

”Den här kursen ger bra pedagogiska verktyg för att bättre kunna hantera olika situationer med studenter”

”Den här kursen ger bra pedagogiska verktyg för att bättre kunna hantera olika situationer med studenter”

– Camilla Spicer

Vad var mest givande med kursen?

– Det var att vi fick lära oss så mycket av och med varandra. Det blev många och bra diskussioner som var väldigt intressanta och lärorika. De som deltog i kursen var alltifrån helt nyutexaminerade sjuksköterskor till de som arbetat i 15–20 år. Det visar på att kursen verkligen är till för alla. 

Var något utmanande med kursen?

– Det som var mest utmanade var att vi efter två fysiska kurstillfällen fick gå över till zoom-föreläsningar på grund av covid-19. Jag hade hellre suttit i ett klassrum tillsammans med alla, men vi anpassade oss ändå snabbt och bra till situationen.

Hur använder du dig av kunskapen idag?

– Vår AKA (adjungerad klinisk adjunkt) har precis gått på föräldraledighet och jag har blivit ny studentansvarig tillsammans med en annan kollega. Trots att det är mycket nytt känns det väldigt tryggt att jag nyligen gått kursen. Jag har en bra grund att stå på och mer ”kött på benen” inför uppdraget. Jag har också fått ett annorlunda tänk när jag har egna studenter och försöker omsätta mina nya kunskaper i praktik dagligen.

Namn: Camilla Spicer
Ålder: 34
Gör: Sjuksköterska vid Nya Karolinska

Mer information