Närbild av blodprov

Arbetsskada/stickskada

Arbetsskada/stickskada

Här finns information om hur du ska göra om du får en arbetsskada/stickskada under VFU.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Här finns information om hur du ska göra om du får en arbetsskada/stickskada under VFU.

En arbetsskada/stickskada kan till exempel vara blod och andra djupa kroppsvätskor från patient på skadad hud, stänk på slemhinna eller i ögon vid provtagning, injektion eller suturering.

För att anmäla skada behöver du göra följande:

  1. Följa informationen på Studenthälsans webbplats om hur du anmäler din skada
  2. Anmäla skadan till Försäkringskassan
  3. Anmäla skadan till Folksam

Här berättar vi vad du behöver göra och vilka blanketter du ska använda.

1. Anmälan via Studenthälsan

Studenthälsan informerar steg-för-steg vad du ska göra om du har fått arbetsskada/stickskada

2. Anmälan till Försäkringskassan

Förutom att följa de rutiner som anges av Studenthälsan ska du även göra en anmälan om arbetsskada/stickskada till Försäkringskassan

3. Anmälan till Folksam

Du behöver också göra en anmälan till Folksam.

Röda Korsets Högskola har en olycksfallsförsäkring genom Folksam som omfattar även gäststudenter när de praktiserar i Stiftelsen Rödakorshemmets regi inom öppen och sluten vård. Stiftelsen Rödakorshemmet är huvudman för Röda Korsets Högskola. Inresande studenter är därmed också ansvarsförsäkrade via Folksam när de är här.

Anmälan till Folksam går inte att göra via nätet utan du måste ringa Folksam på telefonnummer 077-195 09 50 och sedan klicka dig vidare gällande nyanmälan av inträffad skada. Du behöver uppge:

  • Datum för skadan
  • Datum då du har besökt Studenthälsan alternativt läkare
  • Stiftelsens försäkringsnummer KF-2437906-007
  • Det är bra att ha avtalsnumret (K 50473) tillhanda

Det finns inget formulär att fylla i utan det gör en handläggare vid Folksam under samtalet.

Organisationsnummer och försäkringsnummer

Vid anmälan kan du behöva ange högskolans organisationsnummer och försäkringsnummer.

  • Stiftelsen Röda Korsets Högskola, organisationsnummer: 802002-8695
  • Stiftelsen Rödakorshemmets försäkringsnummer vid Folksam: KF-2437906-007