Ansökan till utlandsstudier

Nu är det möjligt att ta del av utbytesstudier vårterminen 2023!
Nu är det möjligt att ta del av utbytesstudier vårterminen 2023!
Publicerad: 15 aug 2022
Lästid: ca

Inför vårterminen 2023 öppnar högskolan upp för utbytesstudier. Observera att du som student själv ansvarar för att ta reda på eventuella restriktioner och inresebestämmelser till landet du väljer att åka till.

Observera också att utbyten till USA och Kanada inte är tillåtna p.g.a. försäkringsskäl. Det är inte tillåtet att genomföra utbytesstudier där även om studenten kan ordna egen försäkring. Det är heller inte tillåtet att genomföra utbyten i länder/områden om det finns en UD-reseavrådan.

Nedan följer information om utbytesmöjligheter för respektive termin på sjuksköterskeprogrammet:

Globalization and Health (7,5 hp), termin 3

Du som går i termin 2 höstterminen 2022 kan själv arrangera ett studiebesök utomlands inom kursmodulen "Globalization and Health" i termin 3.

Inom kursmodulen "Globalization and health" (7,5 hp) kan du välja att genomföra ett studiebesök hos en eller flera organisationers lokala verksamheter relaterade till hälsoarbete eller arbete med utsatthet. Du är själv ansvarig för att hitta lämplig/a organisationer där du kan genomföra studiebesök, i Sverige eller utomlands.

Du som vill anordna studiebesök utomlands inom modulen "Globalization and health" behöver inte skicka in en ansökan till högskolan. Du behöver dock meddela internationella handläggare genom att mejla ic@rkh.se om vart du ska åka i god tid, senast en månad före planerad avresa, så att du kan ta del av högskolans reseförsäkring.

Studiebesöket kan göras vid en eller flera organisationer under en period om mellan minst en dag och som mest två veckor. Observera att det endast handlar om en observation av organisationens praktiska aktiviteter. Det är ingen VFU och därför krävs det inte att det är en verksamhet där sjuksköterskor eller annan hälsoutbildad personal arbetar. Organisationens aktiviteter ska dock vara relevanta för hälsoarbete, arbete med utsatthet eller sårbarhet och ska kunna kopplas till en av de valda hälsoutmaningarna som tas upp inom kursen.

Studenter blir indelade i grupper utifrån vald hälsoutmaning, men kan genomföra studien i olika länder och hos olika organisationer. Det viktigaste är att de kan relateras till samma globala hälsoutmaning. Det är också möjligt för flera studenter att studera samma organisation och aktiviteter, men samtliga gruppmedlemmar måste lämna in varsin individuell uppgift. Det är rekommenderat att i god tid börja kontakta möjliga organisationer för studien.

I kontakt med organisationer kan följande brev lämnas:

VFU i Tanzania, termin 4

Du som går i termin 3 höstterminen 2022 har möjlighet att ansöka om att få göra VFU under 4 veckor i Tanzania i termin 4 inom modulen VFU kvinnors och barns hälsa.

Du genomför modulen vid något av följande sjukhus i Tanzania:

  • Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) i Moshi eller vid
  • Machame Lutheran Hospital i Machame i Tanzania.

Läs mer om våra samarbetspartners

Sista ansökningsdatum för VFU i Tanzania är 12 september kl.09:00. Du ansöker via följande formulär:

Alla studenter som ska studera i Tanzania ska läsa kursen Course for studies abroad, omfattande 3hp, med ett seminarium innan och ett efter utlandsvistelsen.

Erasmus+, termin 5

Du som går i termin 4, höstterminen 2022 har möjlighet att ansöka om 13 veckors utbytesstudier inom programmet Erasmus+ i termin 5 vid ett av våra europeiska samarbetslärosäten. 

Dessa utbytesstudier sker inom kursen Etik och ledarskap i global omvårdnad och motsvarande valbar kurs. Totalt läser du 19,5 hp av terminens 30 hp vid ett samarbetslärosäte. Minst 8 veckor av de 13 veckorna utbytesstudier utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (inom akutsjukvård och primärvård).

När du deltar i programmet får du ett Erasmus+ stipendium för att täcka resekostnader och delar av levnadskostnaderna under utbytet.

Observera att du som åker till Frankrike eller Spanien behöver ha kunskaper i värdlandets språk.

Sista ansökningsdatum är 12 september kl. 09:00. Du ansöker via följande formulär:

Till vårterminen 2023 kan du ansöka om att bli nominerad till följande samarbetslärosäten:

  • Norges arktiske universitet, (Campus finns på flera orter)
  • Universitetet i Sørøst-Norge, Norge (Campus finns på flera orter)
  • Professionshøjskolen Absalon, Danmark (Campus finns på flera orter)
  • Institute Régional de Formación Sanitaire et Sociale Rhône-Alpes, Croix-Rouge Française, Frankrike (Campus finns på flera orter)
  • La Escuela Universitaria de Enfermería Cruz Roja Española, Universidad Autónoma de Madrid, Spanien
  • Universidad de Málaga, Spanien
  • Oxford Brookes University, Storbritannien
  • São José de Cluny Nursing School, Madeira, Portugal

Om du blir nominerad av Röda Korsets Högskola till att få studera inom Erasmus+programmet vid något av lärosätena kommer du senare behöva skicka in en ansökan till lärosätet. Olika lärosäten har olika deadlines för ansökan om utbytesstudier. Detta betyder att det kan dröja till sent på höstterminen innan du vet om du blivit antagen av samarbetslärosätet.

Alla studenter som ska studera utomlands inom ramen för Erasmus+programmet ska läsa kursen Course for studies abroad, omfattande 3hp, med ett seminarium innan och ett efter utlandsvistelsen.

Fältstudie i Colombia inom valbar kurs Global nursing (7,5 hp), termin 5

Du som går i termin 4, höstterminen 2022 har möjlighet att ansöka om 2 veckors fältstudier i Santa Marta, Colombia genom samarbete med ”Universidad del Magdalena”. Fältstudien äger rum inom den valbara kursen Global nursing i termin 5.

Observera att du behöver ha kunskaper i spanska. 

Sista ansökningsdatum är 12 september kl. 09:00. Du ansöker via följande formulär:

Valbar kurs Global nursing (7,5 hp), termin 5

Till termin 5. vårterminen 2023, finns även möjlighet att själv ordna 2 veckors fältstudier utomlands inom den valbara kursen Global nursing.

Du som student kan välja att själv organisera fältstudier utomlands i två veckor vid valfri organisation som jobbar med omvårdnad eller globala hälsofrågor relaterade till sociala orättvisor, ojämlikhet och mänskliga rättigheter. Det är rekommenderat att i god tid börja kontakta möjliga organisationer för fältstudien. I kontakt med organisationer kan följande brev lämnas:

Du som själv vill organisera fältstudier utomlands inom kursen Global nursing behöver inte ansöka om utlandsstudier till högskolan. När det är dags att välja valbar kurs väljer du global nursing och fyller samtidigt i vart du planerar att åka.

Alla studenter som ska bedriva fältstudier utomlands inom kursen Global nursing ska läsa kursen "Course for studies abroad", omfattande 3 hp, med ett seminarium innan och ett efter utlandsvistelsen.

Examensarbete, termin 6

För dig som går i termin 5 och som vill göra examensarbetet utomlands i termin 6.

Om du skulle vilja skriva ditt examensarbete utomlands ska du senast 1 oktober 2022, kontakta ansvarig lärare för examensarbetskursen samt internationella handläggare för att diskutera möjligheterna. Observera att du ska gå kursen course for studies abroad (3hp) inför och efter din utlandsstudie.

Minor Field Studies (MFS)

I termin 6 kan studenter som ska skriva examensarbete bedriva fältstudier i ett låg- eller medelinkomstland (enligt lista från Sida) och skriva sitt arbete om ett ämne som är relevant för utvecklingsfrågor och för Röda Korsverksamhet, genom att ansöka om det Sida-finansierade stipendiet Minor Field Studies (MFS). Om du beviljas stipendiet tillbringar du minst åtta av examensarbeteskursens tio veckor utomlands.

Du måste själv ordna med de kontakter som behövs för att du ska kunna genomföra studien i det valda landet. Du tilldelas dock handledare vid Röda Korsets Högskola under terminen innan du ska skriva uppsatsen. Du har kontakt med och stöd av handledaren inför och under hela din fältstudieperiod. Uppsatsen skrivs på engelska. Skriver ni i par behöver båda lämna in en ansökan.

När du deltar i programmet får du ett stipendium för att täcka resekostnaderna och delar av levnadskostnaderna utomlands. Läs mer om Minor Field Studies (MFS)

För att åka utomlands inom ramen för MFS krävs även att studenterna läser kursen Course for studies abroad, omfattande 3hp, innan och efter utlandsvistelsen.

För ansökan krävs att du fyller i följande ansökningsformulär samt skriver en projektplan för ditt examensarbete. Sista ansökningsdatum är 24 oktober kl.09:00.

Frågor och mer information

För frågor om utbytesstudier, vänligen maila: ic@rkh.se.

Covid-19-pandemin

Högskolan fortsätter bevaka utvecklingen av smittspridningen för bedömningar av läget och kan vidta åtgärder om det behövs. Nedan finns mer information om högskolans hantering av ställningstaganden kring covid-19-pandemin.

Jenny Cadstedt
Internationell strateg

+46 (0)8 587 516 72, ic@rkh.se

Jenny Cadstedt
Nadia Benabou
Nadia Benabou
Handläggare för internationella utbyten och studentkontakter

+46 (0)8 587 516 71, ic@rkh.se

Nadia Benabou

Information om covid-19

Informationen uppdateras löpande