Matematikens betydelse för yrkesutbildningar

Ny studie om och hur elever upplever matematik som en aspekt av yrkeskunnande på gymnasiets Naturbruksprogram med inriktning djurvård. 
Ny studie om och hur elever upplever matematik som en aspekt av yrkeskunnande på gymnasiets Naturbruksprogram med inriktning djurvård. 
Publicerad: 15 mar 2024
Lästid: ca

Matematik används inom många yrken, men kan komma till uttryck på olika sätt. I en ny studie undersöks om och hur elever upplever matematik som en aspekt av yrkeskunnande på gymnasiets Naturbruksprogram med inriktning djurvård.  

Yrkesrelaterad matematik och matematik som ett grundläggande ämne i skolan

Data i studien utgjordes av lärarens lektionsplanering, elevintervjuer, samt av en validering av elevintervjuerna. Data analyserades genom tematisk analys och genom teorin om praktikarkitekturer. Fyra teman identifierades:  

  1. Yrkeskunnande inom djurvård 
  2. Matematik som yrkeskunnande 
  3. Matematik som en del av yrkesspråket 
  4. Matematik som ett grundläggande ämne 

– Eleverna lyfte matematik som en aspekt av yrkeskunnande i exempel från yrkeslivet, men det fanns också en spänning här mellan en yrkesrelaterad matematik och som ett grundläggande ämne i skolan. Detta förhållande är något som man behöver ha i åtanke för framtidens utformning av den yrkesinriktade utbildningen, säger Maria Christidis, lektor och forskare vid Röda Korsets Högskola.  

Balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper för djurvårdare

Inom djurvård är fokus på djurets behov och hälsa. För djurvårdaren krävs det en situerad bedömningsförmåga och flexibilitet för att kunna tillgodose dessa viktiga delar. Yrket som djurvårdare innebär därför en balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper. 

Den matematiska aspekten av yrkeskunnande är central under elevernas utbildning. Samtidigt lyfter elever upp muskelminne som en aspekt i det praktiska arbetet med djurvård. Denna är ett kunnande som kräver praktisk erfarenhet vilket också blir en viktig aspekt i relation till de teoretiska kunskaperna som utbildningen förser eleverna med, säger Maria Christidis. 

Mer information 

Kontakt