Arbetstider

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Administrativ personal

Arbetstiden är åtta timmar i snitt per arbetsdag för administrativ personal (medarbetare med reglerad arbetstid), och det finns möjlighet till flexibel arbetstid enligt nedan.

  • Normal arbetstid är mellan 08.00 –16.30.
  • Flextid är mellan 06:30 – 09:00, 11:00 – 13:00 (lunchflex) samt 15:00 – 18:30.
  • Flexram mellan 06:30 – 18:30.

Uppkommen flextid kan endast tas ut under normalarbetstiden och kan efter godkännande av närmaste chef även tas ut som halv- respektive heldag.

Flexsaldot har en begränsning på plus 40 och minus 10 timmar. Avstämningsperioden är en kalendermånad.

Medarbetare med reglerad arbetstid har, efter samråd med chef, möjlighet till arbete hemifrån i en rimlig omfattning.

Lärare, forskare och doktorander (medarbetare med oreglerad arbetstid)

För lärarpersonal är årsarbetstiden:

  • 1700 timmar för lärare med 35 semesterdagar
  • 1732 timmar för lärare med 31 semesterdagar
  • 1756 timmar för lärare med 28 semesterdagar

Oreglerad arbetstid (förtroendearbetstid)

Lärarkollegiet har oreglerad arbetstid vilket innebär att man som lärare själv reglerar den del av arbetstiden som inte utgör undervisningstid. Om man inte befinner sig på högskolan ska chef informeras om var man kan nås under dagen, det vill säga under normalarbetstiden.

I högskolans ”Riktlinjer fördelning av arbetstid” anges den övergripande tjänstgöringsplaneringen. Underlaget utgör ramen för planeringen av lärarnas individuella tjänstgöringsplaner.

Förkortade arbetsdagar samt klämdagar

För medarbetare med reglerad arbetstid minskas den ordinarie arbetstiden, enligt kollektivavtalet, med fyra timmar på trettondagsafton, skärtorsdag och dag före alla helgons dag. Dag före julafton är arbetsfri. För deltidsarbetande arbetstagare är veckoarbetstiden proportionell i förhållande till heltidsarbetande.

Utöver dessa klämdagar kan förvaltningschef utse ytterligare dagar under kalenderåret för medarbetare med reglerad arbetstid.

För 2023 är fredagen den 19 maj och måndagen den 5 juni klämdagar som är arbetsbefriade för medarbetare med reglerad arbetstid.

Semester

Semesterrätten varierar beroende på ålder:

  • 28 semesterdagar t.o.m. det semesterår arbetstagaren fyller 29 år
  • 31 semesterdagar fr.o.m. det semesterår arbetstagaren fyller 30 år
  • 35 semesterdagar fr.o.m. det semesterår arbetstagaren fyller 40 år