Breddad rekrytering och breddat deltagande

Röda Korsets Högskola arbetar aktivt med breddad rekrytering, för att välkomna personer med olika bakgrund och för att mångfald är en tillgång.
Röda Korsets Högskola arbetar aktivt med breddad rekrytering, för att välkomna personer med olika bakgrund och för att mångfald är en tillgång.
Publicerad: 07 feb 2023
Lästid: ca

Främja och bredda rekryteringen till högskolan

Det står i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. Studentsammansättningen ska spegla det omgivande samhället och lärosäten ska sträva efter att vara inkluderande, öppet och tillgängligt för alla oavsett bakgrund.

Röda Korsets Högskola arbetar aktivt med breddad rekrytering, för att välkomna personer med olika bakgrund och för att mångfald är en tillgång. Högskolan arbetar även med breddat deltagande så att alla ska ha samma möjligheter och tillgång till stöd utifrån individuella behov. Arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande utgör en del av kvalitetsarbetet vid högskolan.

Röda Korsets Högskolas Strategier 2022-2026

Definition av breddad rekrytering och kvalitetsarbete

Vid Röda Korsets Högskola används följande definition av breddad rekrytering:

”Breddad rekrytering innebär att öka andelen studenter som är underrepresenterade i utbildningarna vid högskolan, det vill säga utifrån social och nationell bakgrund, geografisk tillhörighet, funktionsvariation samt kön och ålder. Högskolan strävar efter mångfald där studenters olika erfarenheter och perspektiv möts och ställs mot varandra”.

Arbetsgrupp

Vid högskolan finns också en arbetsgrupp som arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande.

Mer information

Kontakt

Jenny Cadstedt
Internationell strateg

+46 (0)8 587 516 72, ic@rkh.se

Jenny Cadstedt