Ambulanspersonal under en hjälpinsats. Foto: Michael Folmer/Mostphotos

Etikronder utvecklar etikkunskap för ambulanssjukvården

Etikronder utvecklar etikkunskap för ambulanssjukvården

Ambulanspersonal ställs ofta inför etiska utmaningar när de vårdar patienter med nedsatta beslutsfattande förmågor. Denna kompetens sätts allt oftare på prov idag, att bedöma graden av beslutsförmåga och hantera etiska värderingar är en komplex uppgift. En ny studie visar att införandet av etikronder skulle vara en metod som hjälper ambulanspersonalen att utveckla sin kompetens.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

– Etikronder som metod vet vi redan idag har implementerats inom en rad vårdområden med framgång. Syftet med metoden är att främja utvecklingen av etisk kompetens bland kliniker, vilket vi ser ett behov av baserat på att ambulanspersonal allt oftare ställs inför dessa typer av utmaningar, säger Catharina Frank, docent och lektor vid Röda Korsets Högskola.

Etikronder i grupp främjar kunskap- och erfarenhetsutbyte

Etikronder leds av en utsedd moderator med expertis inom etik för att underlätta diskussionerna. Moderatorns roll är att främja en öppen dialog och uppmuntra gruppreflektion mellan deltagarna. I studien intervjuades 16 deltagare som samtliga var utbildade sjuksköterskor med varierande arbetslivserfarenhet inom ambulanssjukvården.

– Resultaten av dessa intervjuer visar på två huvudsakliga teman som beskriver deltagarnas upplevelser av att delta i etikronder: att reflektera fritt inom en given ram och att bli överraskad av nya insikter. Genom etikrondernas struktur förmedlas en möjlighet för fri reflektion som deltagarna beskrev som en positiv och revolutionerande erfarenhet i en fördomsfri och tillåtande miljö.

Välstrukturerade etikronder skapar möjligheter till en kontinuerlig utveckling inom etik som i sin tur kan förbättra kvaliteten på vården inom ambulanstjänsten. En förutsättning för att detta ska ske är att ronderna leds av en moderator som förser gruppdiskussionen med en tillåtande och inkluderande miljö för deltagarna. Etikronder av denna typ kan övervägas som en användbar pedagogisk modell för utveckling av etisk kompetens.

– Deltagarna berättade också att deltagandet i etikronder genererade nya insikter i hur man kan hantera de olika etiska utmaningar man ställs inför. Genom att utgå från en videosekvens som återspeglade händelser som deltagarna möter i sin vardag inom ambulanssjukvården kunde deltagarna även diskutera olika möjliga sätt att hantera situationen, berättar Catharina Frank.

Mer information

Kontakt

Catharina Frank

Hälsovetenskapliga institutionen

Catharina Frank

Docent, lektor, programansvarig för specialist-sjuksköterskeprogrammen

Visa andra kontaktvägar

Forskningsnyheter

 • Illustration av person som går på en väg med en regnbåge i bakgrunden

  Forskningsnyhet

  Flyktingar som är gay, homosexuella och bisexuella män behöver tryggt och bekräftade stöd

  Mer information
 • Patient som tas emot av en kvinnlig sjuksköterska

  Forskningsnyhet

  Kliniska lärandemiljön viktig under klinisk praktik i utbildningen

  Mer information
 • Illustration av en man som sitter på marken med regnbågsfärger

  Forskningsnyhet

  Att söka asyl som gay eller bisexuell man är krävande

  Mer information