Pension och försäkringar

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Stiftelsen Röda Korsets Högskola är bundet av kollektivavtal om ITP (Industrins och handelns tilläggspension), vilket innebär att avtal finns tecknat med Collectum. ITP kompletterar det lagstadgade försäkringsskyddet vid sjukdom, ålderspension och dödsfall. I de fall förändringar görs av ITP-planen gäller dessa också för samtliga anställda.

Normal pensionsålder är 65 år, men du kan välja att kvarstå i din anställning till utgången av den månad då du fyller 68 år eller gå i förtidspension från och med 61 års ålder. Senast tre månader innan du har för avsikt att gå i pension behöver din chef och HR få din skriftliga uppsägning med anledning av pensionering. Om du vill säga upp dig med anledning av pension så lämnar du din uppsägning på blanketten ”Uppsägning”

Ansök via pensionsmyndigheten

Eftersom det inte finns någon fast pensionsålder måste du inför din pensionering ansöka om detta via pensionsmyndighetens webbplats. Skicka ansökan i god tid för att få din första pensionsutbetalning vid den tidpunkt du har tänkt dig – senast två månader innan och tidigast ett år innan du avser att gå i pension.

Att arbeta samtidigt som du börjar ta ut hela eller delar av din pension går ofta bra. Du kan också välja att ta ut enbart en sorts pension som exempelvis allmän pension eller privat sparande. Det finns ingen regel som ger dig rätt att gå ner i arbetstid bara för att du tar ut din pension. Det är något du måste komma överens om med arbetsgivaren och ansöka om hos din chef.

På Röda Korsets Högskola samarbetar vi med Max Matthiessen där du kan få pensionsrådgivning. Högskolan erbjuder även löneväxling för dig som är intresserad. Kontakta HR för ett möte med Max Mattiessen om rådgivning eller om du är intresserad av löneväxling.

Nyttiga länkar om pension

  • Pensionsmyndigheten ansvarar för informationen om vårt pensionssystem och i synnerhet den allmänna pensionen.
  • Minpension.se ger en samlad bild av din pension. Du behöver skapa ett konto första gången du besöker sidan.
  • KPA, där arbetsgivaren före den 1 juli 2012 betalade in tjänstepensionen.
  • Collectum där arbetsgivaren idag betalar in tjänstepensionen.
  • Avtalats rådgivningstjänst en digital rådgivning för dig med tjänstepensionen ITP. Här kan du få information och vägledning om hur kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar fungerar.

Försäkringar

Röda Korsets Högskola har ett antal olika försäkringar som följer med tecknat kollektivavtal:

  • ITP  Sjukförsäkring (sjukpension)
  • TFA Arbetsskada (sjukersättning vid arbetsskada)
  • TGL Livförsäkring (tjänstegruppslivsförsäkring)
  • TRS Omställningsavtal, (motsvarande Trygghetsrådet)

Om du vill ha ytterligare information eller har frågor om försäkringarna i kollektivavtalet eller om pensioner – kontakta HR-funktionen.

Högskolan har för tjänsteresor också tecknat avtal med företaget If. Innan du åker på tjänsteresa – kontakta HR för att få ett försäkringskort att ta med på resan. Skulle en skada uppstå ska du anmäla detta så snart som möjligt till www.if.se.