Arbetsmiljö och friskvård

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Arbetsmiljöpolicy med handlingsplan

Vid Röda Korsets Högskola arbetar vi aktivt med arbetsmiljön. Lär mer i vår arbetsmiljöpolicy.

Friskvårdsbidrag

Högskolan har tecknat avtal med Benify som är en förmånsportal för samtliga av högskolans tillsvidareanställda och provanställda medarbetare. Benify ger många förmånliga möjligheter, och har bland annat ett stort utbud av friskvårdsanläggningar till rabatterade priser. 

Samtliga medarbetare är berättigade till friskvårdsbidrag med 3 000 kronor per år, vid helårsanställning. 

De som köper friskvård på annat ställe än via det utbud som finns via Benify och därmed lägger ut med egna medel, registrerar sitt utlägg i Benifyportalen. Kvittot för utlägget ska ska lämnas till ekonomi.
En återbetalning sker sedan i samband med lön.

Inloggning till portalen sker via en länk som medarbetaren får i ett mail från Benify och där medarbetaren sedan loggar in via Bank-ID. Visstidsanställd personal registrerar sina utlägg direkt i lönesystemet Flex HRM. 

Träningsmöjlighet på arbetstid

Samtliga medarbetare har rätt till en timmes friskvård per vecka på arbetstid om arbetet så medger.

Friskvårdstimmen nyttjas under arbetsdagen förutsatt att aktiviteten inte påverkar verksamheten och att den inte leder till mertid/övertid. Observera att outnyttjad tid inte kan sparas. I lönerapporteringen noterar du ”Friskvård” i syfte för oss att föra statistik.

Arbetsmiljö i hemmet 

Om du arbetar hemma är det viktigt att du ordnar så att din arbetsplats är funktionell och anpassad för ditt arbete. Här kommer lite tips på hur du kan gå tillväga. 

Lite tips:

Nedan finns länkar till tips på hur du kan anpassa din arbetsmiljö vid hemmaarbete samt förslag på lite pausgympa. 

Arbetsskada och tillbud

Tillbud – risk för en olycka 

Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till personskada (det kan även kallas för oönskad händelse, incident eller avvikelse). Ett allvarligt tillbud är en oönskad händelse som skulle kunna ha lett till allvarlig fara för liv och hälsa.

Arbetsskada – en olycka som faktiskt skett 

Arbetsskada är ett samlingsbegrepp för arbetsolycksfall, allvarliga arbetsolycksfall, färdolycksfall och arbetssjukdom. En arbetsskada kan vara ett arbetsolycksfall med en lindrigare skada till följd av olycksfall. För att en händelse skall räknas som ett olycksfall fordras att förloppet varit relativt kortvarigt och uppkommit i samband med en särskild händelse. Såväl skador av fysisk som psykisk natur räknas hit. Med allvarligt arbetsolycksfall menas en olycka med en eller flera skadade. 

Hur anmäls tillbud?  

Vid ett tillbud som inte är allvarligt görs en anmälan på högskolans tillbudsblankett som finns i Dokumentcentret i Teams. Blanketten lämnas till HR för vidare handläggning. HR ansvarar för att skyddsombud och närmaste chef informeras om händelsen.   

Allvarliga tillbud och olyckor ska anmälas omedelbart (inom 24 timmar) till Arbetsmiljöverket av arbetsgivaren/HR. Anmälan görs här.

Alla anmälningar om arbetsskador och tillbud ska ses över: varför hände det och vad kan vi göra för att något liknande inte ska hända igen?  

Hur anmäls arbetsskada? 

När en arbetsskada skett ska HR informeras för att anmäla skadan vidare. Arbetsskadan anmäls antingen till Arbetsmiljöverket eller Försäkringskassan och ibland till båda, beroende på vilken typ av arbetsskada det gäller. 

Det är arbetsgivarens skyldighet att anmäla. Anmälan görs här.  Kopior skrivs ut till den skadade, skyddsombud samt för arkivering i berörd personakt.  Vid arbetsskador gäller AFA försäkring. Det är du som anställd som anmäler detta, gärna digitalt via länk här ovan.

Anmälan är viktig för att du ska få ut den ersättning du kan ha rätt till enligt högskolans kollektivavtalade försäkringar. När din anmälan är inskickad ska arbetsgivaren/HR bekräfta din anställning och därefter görs en utredning av ditt ärende. Om en anmälan även har gått vidare till Försäkringskassan är det du som anställd som kontaktar dem och begär ut ersättning. 

Frågor

Vänd dig i första hand till HR eller något av högskolans skyddsombud. Även Arbetsmiljöverkets svarstjänst på 010-730 90 00, kan svara på frågor. 

Anna Flemsten

Högskoleförvaltningen

Anna Flemsten

HR-ansvarig

Visa andra kontaktvägar
Ring: