Helhetsbedömning av patienter i rättspsykiatrisk vård

Helhetsbedömning av patienter i den svenska rättspsykiatriska vården om det internationella dokumentationssystemet NANDA-I integreras.
Helhetsbedömning av patienter i den svenska rättspsykiatriska vården om det internationella dokumentationssystemet NANDA-I integreras.
Publicerad: 08 mar 2024
Lästid: ca

Trots förbättringar inom den rättspsykiatriska vården ligger fokuset i första hand på att bedöma risken för våld, snarare än att betrakta patienterna som får vård utifrån en helhet. En optimal rättspsykiatrisk vård bör i stället omfatta alla dimensioner av omvårdnad menar en ny forskningsstudie.

Indikationer visar att ett betydande antal patienter inom den rättspsykiatriska vården behöver behandling för somatiska sjukdomar såsom hjärtsjukdomar och diabetes. Vidare visar en studie även att vistelsetiden för patienter inom svensk rättspsykiatrisk vård ofta är längre än nödvändigt utifrån patienternas kliniska behov.

Behov av omvårdnad bortom riskbedömningen

– Det finns ett behov av omvårdnad bortom riskbedömningen som idag ligger i fokus inom den rättspsykiatriska vården i Sverige. Genom att implementera användandet av NANDA-I, ett internationellt dokumentationssystem för omvårdnadsdiagnostik kan förbättringar inom den rättspsykiatriska vården uppnås menar Maria Åling, adjunkt vid Röda Korsets Högskola och en av författarna till forskningsstudien.

Studien visar en anmärkningsvärd matchning mellan dagens START-kodning (Short-Term Assessment of Risk and Treatability) och NANDA-I, där 99% av START-diagnoserna hittade en matchning inom NANDA-I, vilket antyder möjligheten att kunna integrera NANDA-I i den rättspsykiatriska vården.

Möjliggöra tillhandahållandet av heltäckande vård

– Att implementera och utöka användningen av NANDA-I i rättspsykiatrisk vård kan möjliggöra tillhandahållandet av heltäckande vård som inte bara tar itu med patienters psykiatriska problem utan också omfattar andra aspekter av deras hälsa och välbefinnande. Genom att använda NANDA-I kan man ge stöd till patienterna i deras livssituation och faktiska behov genom att ställa diagnoser, föreslå strategier och utvärdera resultaten i en systematisk och dokumenterad process. Det kan förbättra den rättspsykiatriska vården, säger Maria Åling.

Det ska dock påpekas att NANDA-I är den omvårdnadsdiagnostiska terminologi som används i denna studie och att det finns andra system såsom ICNP (International Classification for Nursing Practice), vilket är den terminologi som Svensk förening för omvårdnadsinformatik förordar.

Mer information