Barn och ungdomars psykiska hälsa

Om barns och ungdomars psykiska hälsa i ett globalt perspektiv skriver Jill Witney Åhs, doktorand vid Hälsovetenskapliga institutionen vid Röda Korsets Högskola i tidningen Barnläkaren.
Om barns och ungdomars psykiska hälsa i ett globalt perspektiv skriver Jill Witney Åhs, doktorand vid Hälsovetenskapliga institutionen vid Röda Korsets Högskola i tidningen Barnläkaren.
Publicerad: 09 feb 2023
Lästid: ca

Att ha ett psykiatriskt tillstånd i ung ålder är kopplat till många risker som social isolering, avbruten skolgång, och senare arbetslöshet. Om unga går utan behandling riskerar flera av dessa tillstånd att bli långvariga och de kan utgöra en risk för andra svårigheter under barnets livstid.

Den psykiska ohälsan står globalt för en stor del av sjukdomsbördan hos unga. Samtidigt görs det för lite satsningar finansiellt kring frågan. Hopp finns dock i form av kapacitetsbyggande åtgärder i låginkomstområden och insatser för att främja självhjälp, digital behandling och förbyggande arbete i olika miljöer, skriver forskaren Jill Witney Åhs, doktorand vid Hälsovetenskapliga institutionen vid Röda Korsets Högskola i tidningen Barnläkaren.

Kontakt