Handledning i VFU inom hälso- och sjukvård

Deltagarna ska efter avslutad kurs ska ha fördjupade teoretiska kunskaper om handledningsteorier och metoder för att kunna handleda studenter i VFU.
Deltagarna ska efter avslutad kurs ska ha fördjupade teoretiska kunskaper om handledningsteorier och metoder för att kunna handleda studenter i VFU.

Kursupplägg

Kursen motsvarar fem veckors heltidsstudier och bedrivs i form av fem kursdagar, tre individuella studiedagar samt självstudier. Vi planerar att hålla kursen på Campus, Röda Korsets Högskola. Beroende på Folkhälsomyndighetens  eventuella restriktioner kan undervisningen komma att ges digitalt, via Zoom.

Kursdagar: 16/9, 13/10, 18/11, 16/12 samt den 19/1 2023.

Nivå

Avancerad nivå.

Kursplan

Behörighetskrav

Yrkes‐ eller kandidatexamen inom hälso‐ och sjukvård eller motsvarande.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som har ett handledningsuppdrag på högskolenivå i Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso‐ och sjukvård.

Anmälan

Anmälan av kursdeltagare görs av respektive chef som därmed godkänner att medarbetare deltar i kursen. Anmälan skickas till central utbildningssamordnare vid den egna verksamheten.

Under hösten startar kursen 30 september, men den är full. Tider för 2022 kommer att meddelas senare.

Verksamheter som är intresserade av att skicka medarbetare kan kontakta Katarina Brochard på brok@rkh.se eller 072-519 36 44.

Kursavgift

15.000 kr inkl. moms.

Kursansvariga