Kurs i handledning i VFU inom hälso- och sjukvård

Deltagarna ska efter avslutad kurs ha fördjupade teoretiska kunskaper om handledningsteorier och metoder för att kunna handleda studenter i VFU.
Deltagarna ska efter avslutad kurs ha fördjupade teoretiska kunskaper om handledningsteorier och metoder för att kunna handleda studenter i VFU.

Syftet med kursen "Handledning i VFU inom hälso- och sjukvård" är att deltagarna efter avslutad kurs ska ha fördjupade teoretiska kunskaper om handledningsteorier och metoder för att kunna handleda studenter i verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom hälso- och sjukvård.

Kursupplägg

Kursen för handledare för VFU motsvarar fem veckors heltidsstudier och bedrivs i form av 5 campusdagar, tre individuella studiedagar och självstudier.

Nivå

Avancerad nivå.

Kursplan

Behörighetskrav

Yrkes‐ eller kandidatexamen inom hälso‐ och sjukvård eller motsvarande.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som har ett handledningsuppdrag på högskolenivå i Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso‐ och sjukvård.

Anmälan

Anmälan av kursdeltagare görs av central utbildningssamordnare vid den egna verksamheten/chef eller motsvarande. Anmälan görs via den länk som skickas ut av Röda Korsets Högskola. För mer information, kontakta Katarina Brochard, brok@rkh.se, kursansvarig.

Anmälan är bindande en (1) månad före kursstart. Därefter erläggs fullt pris vid återbud om ersättare inte finns. Anmälan om ersättare kan göras fram till två veckor innan kursstart.

Kursavgift

15.000 kr inkl. moms.

Kurstillfällen

Vårterminen 2023

Under vårterminen 2023 hålls två kurser parallellt, grupp A och grupp B.

  • Kurstillfällen för Handledarutbildning grupp A är den 16/2, 28/3, 24/4, 15/5 samt 12/6.
  • Kurstillfällen för Handledarutbildning grupp B är den 17/2, 30/3, 25/4, 16/5 samt 19/6.

Höstterminen 2023

  • 15/9, 12/10, 17/11, 11/12 samt 19/1 2024

Kursansvarig

Katarina Brochard
Adjunkt

+46 (0)8 587 516 87 katarina.brochard@rkh.se

Katarina Brochard