”Ökad kompetens, bättre arbetsmöjligheter och högre lön”

Dudley Sanchez är en av de studenter som just nu läser till specialistsjuksköterska inom psykiatri.
Dudley Sanchez är en av de studenter som just nu läser till specialistsjuksköterska inom psykiatri.
Publicerad: 05 mar 2021
Lästid: ca

Varför utbildar du dig till specialistsjuksköterska vid Röda Korsets Högskola? 

– Det finns flera anledningar. Dels på grund av Röda Korsets värdegrunder och att högskolan har ett internationellt nätverk, vilket jag ser som en stor fördel. Utbildningen ger mig också en möjlighet att öka min kompetens, få bättre arbetsmöjligheter och höja min lön.  

Vad jobbade du med innan utbildningen?

– Jag arbetade tidigare som sjuksköterska på Prima Maria med patienter som har beroendeproblematik. Dessförinnan arbetade jag på Stockholms Sjukhem med palliativ vård.

Varför tycker du att det är viktigt att specialisera sig inom området psykiatri?

– Psykiatri är den del av vården som ligger mig närmast om hjärtat och jag vill kunna vara med och påverka och utveckla omvårdnadsarbetet genom ökad kunskap. 

Vem rekommenderar du utbildningen till?

– Jag skulle rekommendera utbildningen till mina vänner som arbetar inom vården och mina tidigare studenter som jag har handlett och som har valt att arbeta inom psykiatri.

Tidigare studenter? Har du jobbat som lärare?

– Nej, men jag har gått en handledarkurs, även den på Röda Korsets Högskola. Syftet med kursen var att handleda sjuksköterskestudenter. Den är mycket lärorik – jag har lärt mig mycket genom att utbilda andra. Studenter har alltid massor av nya idéer och ny information om exempelvis teknik eller forskning, det tycker jag är kul!

”I framtiden vill jag gärna fördjupa mig ytterligare inom psykiatrisk vård”

– Dudley Sanchez

Vad gör en specialistsjuksköterska inom psykiatri? Vilka olika möjligheter till arbete finns?

– En viktig uppgift är att förbättra omvårdnadsprocessen för patienter. Det finns möjlighet att forska vidare eller jobba med handledning av sjuksköterskor och mentalskötare. Jag tror att möjligheterna till arbete är goda för sjuksköterskor med en specialistutbildning.

Vad är det bästa med utbildningen?

– Jag uppskattar att det är fokus på människors mentala hälsa och på ett förebyggande hälsofrämjande arbete för att motverka psykisk ohälsa i samhället.

Vad är mest utmanande?

– Det mest utmanande för mig är skrivandet, dels eftersom svenska inte är mitt modersmål och dels för att jag är dyslektiker. Skrivandet tar därför mycket tid och energi för mig. Men jag brukar ta pauser med långa promenader, vilket hjälper mig att tänka klart. Jag ber även min sambo om hjälp ibland. Det viktigaste är att hitta sin egen rytm. Eftersom jag lätt blir distraherad jobbar jag bäst på kvällen när allt är mer tyst. Hur är upplägget/studietakten?

Finns det tid att arbeta parallellt?

– Jag arbetar 80 procent samtidigt som jag studerar och det fungerar men är rätt krävande.

Har du några tips för blivande studenter på programmet?

– Det är viktigt att planera sin tid ordentligt och att hålla den planering som satts upp. Det skapar mindre stress och ger bättre resultat. Det är också bra att våga ifrågasätta givna sanningar och skapa underlag för diskussion.   

Vad jobbar du med idag? Vad har du för framtidsplaner?

– Jag arbetar på Huddinge sjukhus på en rättspsykiatrisk avdelning. Jag är ganska ny på avdelningen och känner att jag trivs bra. Mitt fokus är i nuet och på att slutföra min utbildning. I framtiden vill jag gärna fördjupa mig ytterligare inom psykiatrisk – och somatisk vård. Gärna en kombination av dessa då jag ser att det finns stor brist på somatisk kunnande inom den psykiatriska vården.

Namn: Dudley Sanchez
Ålder: 53 år
Gör: Studerar till specialistsjuksköterska inom psykiatri och arbetar på avdelning M-66/M-68 rättpsykiatri vid Huddinge Sjukhus 

Sök programmet

Anmälan till specialistprogrammen

Infektionssjukvård, intensivvård och psykiatrisk vård

Öppna för sen anmälan - ansök här